• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach

  Przeczytaj także...
  Serwatka - ciecz prawie klarowna, będąca pozostałością po całkowitym ścięciu mleka krowiego. Zawiera do 5% laktozy, do 1% białka i do 0,5% tłuszczu oraz sole mineralne i witaminy. Stanowi połowę suchej masy mleka (druga połowa jest zawarta w oddzielonym od serwatki skrzepie).PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2008 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.
  Dobra Praktyka Higieniczna - (ang. GHP - Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225

  Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach – przedsiębiorstwo z branży mleczarskiej z siedzibą w Mońkach, producent m.in. serów dojrzewających typu holenderskiego i szwajcarskiego oraz serów topionych. W ofercie MSM Mońki znajdują się również masło extra i miksy tłuszczowe, sery konfekcjonowane oraz wyroby proszkowane – serwatki w proszku i okresowo odtłuszczone mleko w proszku.

  Mleko w proszku – przetwór mleczny uzyskiwany przez odparowanie z pełnego, znormalizowanego lub chudego (odtłuszczonego) mleka krowiego prawie całej wody (pozostałość wody w proszku mlecznym to ok. 2%). Technologia produkcji mleka w proszku została opracowana w 1855 roku.Agencja Rynku Rolnego (ARR) – przedsiębiorstwo państwowe powstałe w czerwcu 1990 w celu realizowania interwencyjnej polityki państwa. Od 1 maja 2004 roku jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej i działa zgodnie z jej prawodawstwem. Zajmuje się realizowaniem niektórych zadań Wspólnej Polityki Rolnej m in.: promocją, dopłatą państwa do spożycia produktów mlecznych, monitorowaniem rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, dopłatami do prywatnego magazynowania produktów, gromadzeniem i administracją danych nt rynków rolnych i spożywczych.

  Przedsiębiorstwo wdrożyło międzynarodowe normy ISO 9001:2000, HACCP, a także Zakładowy Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)/Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

  W 2012 Spółdzielnia została sklasyfikowana na 139 miejscu w rankingu 500 największych firm spożywczych w Polsce.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – powstała w 1994 r. powołana Ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2) w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634). ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.Ser topiony – produkt pochodny sera, wytworzony przez topienie go z dodatkiem topników. Jako topniki używane są: kwas cytrynowy, kwas winowy, kwas mlekowy i ich sole. Ser przetapiany jest obecnie w temperaturach 90-99 °C.

  Nagrody i wyróżnienia[]

  Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach jest laureatem m.in. rankingu Największych Spółdzielczych Eksporterów Przemysłu Mleczarskiego w 2011 (Puchar Prezesa ARR), nagrody za czwarte miejsce w zestawieniu największych i najlepszych Spółdzielni Mleczarskich 2011 (ARiMR), Złotej Odznaki Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 2011, statuetki Złoty Kłos 2009 za osiągnięcie wysokiej jakości wytwarzanych produktów, przyznanej przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, medalu „Spółdzielnia Swoich Członków” nadanym przez Polską Izbę Rolniczą za wzorową współpracę z rolnikami (2006), a także wielu nagród i wyróżnień przyznawanych podczas targów branżowych.

  Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, a coraz częściej także w gastronomii.HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  MSM Mońki zdobyła również tytuł „Filar Polskiej Gospodarki” przyznawany przez Puls Biznesu.

  Galeria[]

 • Widok MSM Mońki
 • Budynek zakładu MSM w Mońkach
 • Jedna z linii produkcyjnych
 • Jedna z linii produkcyjnych
 • Przypisy

  1. Nasze produkty. W: MSM Mońki [on-line]. msm-monki.pl. [dostęp 2013-03-20].
  2. „Rynek Spożywczy”. 29/2012, s. 22, Listopad 2012. ISSN 1898-2379. 
  3. XXI Targi Mleczarskie MLEKO EXPO 2012. W: Agencja Rynku Rolnego [on-line]. arr.gov.pl. [dostęp 2013-03-20].
  4. Puchary od ARiMR dla najlepszych przetwórców mleka. W: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [on-line]. arimr.gov.pl. [dostęp 2013-03-20].
  5. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu laureatem nagrody. www.zsis.torun.edu.pl, 18.12.2009. [dostęp 2013-03-20].
  6. Podlaskie mleczne - filarami polskiej gospodarki. gazeta.pl, 19.04.2012. [dostęp 2013-03-20].

  Bibliografia[]

 • Mońki (MSM) skupuje więcej mleka. Forum Mleczarskie. [dostęp 2013-03-21].
 • MSM Mońki Filarem Polskiej Gospodarki. [dostęp 2013-03-21].
 • Wejść na szczyt... wieży. Podlaskie AGRO. [dostęp 2013-03-21].
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa MSM Mońki
 • Mońki – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mońki. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Puls Biznesu – ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony biznesowi, gospodarce i giełdzie wydawany przez Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., spółkę należącą do szwedzkiej rodziny Bonnier. Codziennie (oprócz poniedziałku) w gazecie publikowane są sekcje tematyczne: we wtorek: Lokale i grunty, w środę: Biznes i technologia, w czwartek Transport i logistyka oraz w piątek: Kariera i praca. Oprócz tego dziennik posiada także własny portal internetowy dla inwestorów giełdowych. Co dwa tygodnie, w piątki, do dziennika dodawany jest luksusowy magazyn "Puls Biznesu Weekend".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.