• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Monety obiegowe III RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  1 złoty wzór 1989 – moneta jednozłotowa, wprowadzona do obiegu 28 grudnia 1988 zarządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego z 10 grudnia 1988 roku (Monitor Polski nr 35, poz.325), wycofana z obiegu z dniem denominacji z 1 stycznia 1995 roku, rozporządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1994 (Monitor Polski nr 61, poz.541). 50 groszy wzór 1990 – moneta pięćdziesięciogroszowa, wprowadzona do obiegu w dniu denominacji z 1 stycznia 1995 r., zarządzeniem z 29 listopada 1994 r. Została zastąpiona pięćdziesięciogroszówką wzór 2017 o zmodyfikowanym wzorze awersu.

  Monety obiegowe III Rzeczypospolitejmonety obiegowe emitowane przez Narodowy Bank Polski od 1990 r. z umieszczoną na awersie nazwą państwa „Rzeczpospolita Polska” oraz godłem w postaci orła w koronie.

  Na początku lat 90. XX w. w Polsce panowała wysoka inflacja, wobec czego bank centralny emitował coraz to wyższe nominały zarówno monet jak i banknotów.

  1 stycznia 1995 r., na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r., przeprowadzono denominację złotego. Nowy polski złoty (PLN) równał się 10 000 starych złotych. Monety przeddenominacyjne, zarówno te z nazwą państwa Polska Rzeczpospolita Ludowa jak i Rzeczpospolita Polska, wycofano z obiegu już 1 stycznia 1995 r., banknoty zaś sukcesywnie zastępowano nowymi znakami pieniężnymi.

  Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.Wraz ze zmianą ustroju państwa w 1990 roku zmieniona została legenda monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Nowe monety posiadają napis "Rzeczpospolita Polska" na awersie oraz na tej samej stronie orła z przywróconą koroną. Historia polskich monet w okresie III Rzeczypospolitej dotychczas dzieli się na dwa okresy. Wydarzeniem dzielącym była denominacja złotego przeprowadzona dnia 1 stycznia 1995 roku. Nowy polski złoty (PLN) równał się 10 000 starym (PLZ).

  Stare pieniądze można było wymieniać w kasach NBP do 31 grudnia 2010 r.

  Okres przed denominacją[ | edytuj kod]

  W 1990 r. na nowo emitowanych monetach zmieniono godło i nazwę państwa, wprowadzając obiegowe 50- i 100-złotówkę oraz okolicznościowe monety upamiętniające 10. rocznicę powstania związku zawodowego Solidarność.

  Znak pieniężny – emitowany przez państwo materialny znak posiadania przez okaziciela określonej ilości pieniądza. Znaki pieniężne emitowane są w formie monet i banknotów. Gwarantem wartości znaku pieniężnego jest państwo.20 złotych wzór 1989 – moneta dwudziestozłotowa, wprowadzona do obiegu 28 grudnia 1988 zarządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego z 10 grudnia 1988 roku (Monitor Polski nr 35, poz.325), wycofana z dniem denominacji z 1 stycznia 1995 roku, rozporządzeniem prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 listopada 1994 (Monitor Polski nr 61, poz.541).

  Monety powszechnego obiegu[ | edytuj kod]

  W okresie przeddenominacyjnym (1990–1994) wybito i wprowadzono tylko dwie monety powszechnego obiegu:

  W 1990 r. wybito również monety: 1, 2, 5, 10 i 20 złotych z nazwą państwa „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA” i godłem w postaci orła bez korony – były to jednak kontynuacje wzorów monet powszechnego obiegu PRL, wprowadzonych 28 grudnia 1988 r.

  Monety okolicznościowe[ | edytuj kod]

  W latach 1990–1994 wprowadzono 12 monet okolicznościowych o nominałach 10 000, 20 000 i 100 000 złotych. Były to:

  5 złotych wzór 1994 – moneta pięciozłotowa bimetaliczna, wprowadzona do obiegu w dniu denominacji z 1 stycznia 1995 r., zarządzeniem z 29 listopada 1994 r. Seria Odkryj Polskę obejmuje obiegowe monety okolicznościowe o nominale 5 złotych. Została zainaugurowana 22 maja 2014 roku monetą 25 lat wolności.

  W 1990 r., 25 czerwca, do obiegu wprowadzono okolicznościową 500-złotówkę z Władysławem II Jagiełłą, na której wybite były:

 • rok 1989,
 • nazwa państwa „POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA” i
 • godło w postaci orła bez korony.
 • Moneta ta w katalogach zaliczana jest jednak do okresu PRL.

  Otok – linia biegnąca wzdłuż krawędzi monety zabezpieczająca ją przed nadmiernym wycieraniem się. Podstawowe typy otoku to liniowy i perłowy.Monety kolekcjonerskie – monety z metali szlachetnych (głównie ze złota, srebra) bite przeważnie dla uczczenia ważnych osób lub wydarzeń. Mimo zadeklarowanego nominału, na ich wartość ma wpływ głównie ilość zawartego kruszcu, a w niektórych przypadkach (w odróżnieniu od monet bulionowych) także bieżące trendy rynkowe określane jako tzw. wartość kolekcjonerska.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  5 groszy wzór 1990 – moneta pięciogroszowa, wprowadzona do obiegu w dniu denominacji z 1 stycznia 1995 r., zarządzeniem z 29 listopada 1994 r. Została zastąpiona pięciogroszówką wzór 2013 o zmodyfikowanym wzorze awersu.
  Nordic gold (GN, NG, golden nordic, nordyckie złoto, CuAl5Zn5Sn1) – jest to stop 89% miedzi (Cu), 5% cynku (Zn), 5% aluminium (Al) oraz 1% cyny (Sn). Gold (Złoto) w nazwie nie oznacza, że ten stop zawiera chociaż śladową ilość złota, jest to tylko określenie koloru. Od prawdziwego złota łatwo go odróżnić ze względu na znacznie mniejszą gęstość.
  50 groszy wzór 2017 – moneta pięćdziesięciogroszowa, wprowadzona do obiegu w dniu 23 stycznia 2017 r. Zastąpiła pięćdziesięciogroszówkę wzór 1990 różniącą się jedynie wzorem awersu.
  5 groszy wzór 2013 – moneta pięciogroszowa, wprowadzona do obiegu w dniu 3 marca 2014 r. Zastąpiła pięciogroszówkę wzór 1990 różniącą się wzorem awersu, materiałem z którego została wykonana i o 0,02 mm zmniejszoną średnicą.
  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
  Denominacja złotego w 1995 roku – reforma walutowa wprowadzająca w Polsce 1 stycznia 1995 nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” i symbolu PLN, która zastąpiła „starego złotego” (PLZ). Jeden nowy złoty odpowiada 10 000 starych złotych.
  10 groszy wzór 2017 – moneta dziesięciogroszowa, wprowadzona do obiegu w dniu 15 lutego 2017 r. Zastąpiła dziesięciogroszówkę wzór 1990 różniącą się jedynie wzorem awersu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.705 sek.