• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Monarki

  Przeczytaj także...
  Hybrydyzacja metodą Southerna (ang. Southern blotting, Southern blot) to metoda stosowana w biologii molekularnej, służąca wykrywaniu określonych fragmentów DNA . Jej nazwa pochodzi od nazwiska Edwina Southerna, który ją opisał i przedstawił w roku 1975.Półkula południowa – część kuli ziemskiej, półkula położona na południe od równika. Obejmuje szerokości geograficzne od 0° do 90°S.
  Dziwogony, dławiki (Dicruridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca ponad dwadzieścia gatunków ptaków. Zamieszkują tropiki Starego Świata Są to ptaki owadożerne, często polują na owady łapiąc je w locie, czasami chwytają zdobycz na ziemi. Większość gatunków jest czarna bądź szaroczarna, często z metalicznym połyskiem. Mają długi zawinięty ogon (stąd ich nazwa), który u niektórych gatunków azjatyckich przybiera bardziej strojne formy.

  Monarki, monarkowate (Monarchidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), obejmująca prawie sto gatunków. Są to małe lub średniej wielkości ptaki. Są owadożerne, często polują na owady, łapiąc je w locie.

  Zasięg występowania[ | edytuj kod]

  Większość gatunków występuje na półkuli południowej.

  Mayrornis – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), obejmujący gatunki występujące na Fidżi i wyspach Santa Cruz.Myiagra – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), obejmujący gatunki występujące na Caroline, Marianach, Molukach, Biak, Nowej Gwinei, Wyspach Salomona, Wyspach Lojalności, Vanuatu, Nowej Kaledonii, Fidżi, Wyspach Santa Cruz, Samoa, Małych Wyspach Sundajskich, Archipelagu Bismarcka i w Australii.

  Podział systematyczny[ | edytuj kod]

  W latach 90. XX wieku Ch. Sibley i współpracownicy przeprowadzili badania pokrewieństwa (przy użyciu hybrydyzacji DNA-DNA) między różnymi gatunkami m.in. tej rodziny. Efektem tych prac było włączenie monarkowatych – w randze podrodziny Monarchinae – i wachlarzówek (Rhipidurinae) do rodziny dziwogonów (Dicruridae). W 2008 L. Christidis i W.E. Boles podnieśli monarkowate i wachlarzówki do rangi rodzin.

  Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.Symposiachrus – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), obejmujący gatunki występujące na Nowej Gwinei, Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Wyspach Kai, Kofiau, Biak, Wyspach Admiralicji, Archipelagu Bismarcka i Wyspach Salomona.

  Po tych rewizjach taksonomicznych do rodziny monarkowatych zaliczane są następujące rodzaje:

 • Grallina
 • Arses
 • Myiagra
 • Symposiachrus
 • Carterornis
 • Metabolus
 • Monarcha
 • Pomarea
 • Chasiempis
 • Neolalage – jedynym przedstawicielem jest Neolalage banksiana – pacyficzka złotawa
 • Mayrornis
 • Clytorhynchus
 • Trochocercus
 • Hypothymis
 • Terpsiphone
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Monarchidae, w: Integrated Taxonomic Information System (ang.).
  2. P. Mielczarek & M. Kuziemko: Rodzina: Monarchidae Bonaparte, 1854 - monarki - Monarchs (wersja: 2017-12-14). W: Kompletna lista ptaków świata [on-line]. Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. [dostęp 2017-12-19].
  3. P. Mielczarek & W. Cichocki. Polskie nazewnictwo ptaków świata. „Notatki Ornitologiczne”. Tom 40. Zeszyt specjalny, s. 329, 1999. ISSN 0550-0842. 
  4. F. Gill & D. Donsker: Monarchs (ang.). IOC World Bird List: Version 5.4. [dostęp 2017-12-19].
  5. Ch. Sibley & J.E. Ahlquist (1990): Phylogeny and classification of birds. Yale University Press, New Haven, Conn.
  6. L. Christidis, W.E. Boles: Systematics and Taxonomy of Australian Birds.. Canberra: CSIRO Publishing, 2008. ISBN 978-0-643-06511-6.
  Wachlarzówki (Rhipiduridae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes). Należy do niej 45 gatunków. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:Clytorhynchus – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), , obejmujący gatunki występujące na Vanuatu, Nowej Kaledonii, Fidżi, Tonga, Samoa, Wyspach Santa Cruz, Wyspach Salomona.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Carterornis – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), obejmujący gatunki występujące w Australii, na Molukach, Nowej Gwinei i Archipelagu Bismarcka.
  Pomarea – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), obejmujący gatunki występujące na wyspach południowego Oceanu Spokojnego.
  Rodzaj (łac. genus, l.mn. genera) – podstawowa, obowiązkowa kategoria systematyczna obejmująca gatunek lub monofiletyczną grupę gatunków wyróżnionych na podstawie jednej lub więcej cech taksonomicznych. Nazwą rodzaj określany jest też każdy takson w randze rodzaju.
  Grallina – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), obejmujący gatunki występujące w Australii i Nowej Gwinei.
  Monarcha – rodzaj ptaków z rodziny monarek (Monarchidae), obejmujący gatunki występujące na Nowej Gwinei, Sulawesi, Wyspach Salomona, Caroline, Marianach i w Australii.
  International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.
  Wróblowe (Passeriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Największy rząd ptaków, obejmujący około 5400 gatunków, czyli ponad połowę wszystkich występujących dziś gatunków ptaków. Nazwa rzędu wywodzi się od nazwy wróbla zwyczajnego (zwanego domowym) Passer domesticus. Wielu autorów uważa, że wróblowe wyewoluowały około 75 mln lat temu w środowisku leśnym na południowym kontynencie Gondwanie. Inni badacze, np. Gerald Mayr, uznają jednak za bardziej prawdopodobne, że wróblowe powstały już po wymieraniu kredowym, co miałoby być bardziej zgodne z danymi paleontologicznymi i paleobiogeograficznymi. Przystosowały się do życia w większości siedlisk lądowych na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Wśród innych ptaków wyróżniają się charakterystyczną budową podniebienia, krtani oraz stóp.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.