• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Molibdenian - VI sodu

  Przeczytaj także...
  Kwas molibdenowy (nazwa Stocka: kwas molibdenowy(VI)), H2MoO4 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych zawierający molibden na VI stopniu utlenienia. Chlorek cyny(II) (łac. Stannosi chloridum; SnCl2) - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i cyny na II stopniu utlenienia.
  Błękit molibdenowy powstaje w wyniku wytworzenia barwnego ciemnoniebieskiego kompleksu po zmieszaniu anionu molibdenianowego (MoO2−4) z kationem cyny(II), np. w reakcji molibdenianu sodu z chlorkiem cyny(II).

  Molibdenian sodunieorganiczny związek chemiczny z grupy molibdenianów, sól sodowa kwasu molibdenowego. Stosowany jest w produkcji barwników, jako inhibitor korozji oraz jako dodatek do gleby. Występuje także w postaci uwodnionej – Na
  2
  MoO
  4
  ·2H
  2
  O
  .

  Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.Chromian sodu, Na2CrO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu chromowego i sodu, jeden z najważniejszych przemysłowo związków chromu.

  Otrzymuje się z niego oranż molibdenowy poprzez dodanie roztworów chromianu sodu, molibdenianu sodu i siarczanu sodu do roztworu azotanu ołowiu(II). Możliwe jest także otrzymanie błękitu molibdenowego w reakcji roztworów molibdenianu sodu i chlorku cyny(II)

  Otrzymywanie[ | edytuj kod]

  Może zostać otrzymany poprzez ewaporację roztworu wodnego tritlenku molibdenu i wodorotlenku sodu. Otrzymany dihydrat ogrzewa się następnie do 100 °C otrzymując sól bezwodną:

  Barwniki – związki chemiczne wybiórczo absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym (o długości fali od ok. 400 do 780 nm) warunkujące barwę organizmów roślinnych i zwierzęcych albo nadające barwę przedmiotom użytkowym; służą do barwienia (barwienie włókien) m.in. włókien naturalnych i chemicznych, tworzyw sztucznych, skóry, papieru, żywności. Według współczesnej, tzw. elektronowej, teorii barwności barwa związku organicznego jest spowodowana obecnością w jego cząsteczce sprzężonych układów elektronów π, które bardzo łatwo ulegają wzbudzeniu, absorbując promieniowanie o określonej długości fali w widzialnej części widma; nie pochłonięte składniki (obszary) widma zostają odbite dając wrażenie barwy. W teorii klasycznej barwa związku zależy od obecności w jego cząsteczce ugrupowania atomów, zwanych chromoforem; związek barwny staje się barwnikiem dopiero po wprowadzeniu do jego cząsteczki ugrupowania atomów, zwanych auksochromem. W farbiarstwie włókienniczym zastosowanie praktyczne mają jedynie barwniki odznaczające się trwałością otrzymanych wybarwień, tzn. ich odpornością na działanie światła, potu, chloru , tarcie w stanie suchym i wilgotnym oraz pranie w ciepłym roztworze mydła, prasowanie, oraz te barwniki, które nie działają szkodliwie na organizm człowieka (nie wywołują odczynów alergicznych).Azotan ołowiu(II), Pb(NO3)2 − nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i ołowiu na +2 stopniu utlenienia.
  MoO
  3
  + 2NaOH → Na
  2
  MoO
  4
  ·2H
  2
  O

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Molibdenian sodu (ZVG: 122441) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2011-06-15].
  2. CRC Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide (red.), wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-90, ISBN 978-1-4200-9084-0.
  3. Molibdenian sodu (nr 243655) w katalogu produktów Sigma-Aldrich (Merck KGaA). [dostęp 2016-08-24].
  4. Pradyot Patnaik, Handbook of Inorganic Chemicals, London: McGraw-Hill, 2003, s. 585–586, 591, ISBN 0-07-049439-8.
  5. przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  6. Nicolas Eastaugh, Valentine Walsh, Tracey Chaplin, Ruth Siddall: Pigment Compendium. A Dictionary and Optical Microscopy of Historic Pigments. Oksford: Butterworth-Heinemann, 2008, s. 271. ISBN 978-0-7506-8980-9.
  Wodorotlenek sodu, NaOH – nieorganiczny związek chemiczny z grupy wodorotlenków, należący do najsilniejszych zasad.Merck KGaA (Niemiecki Merck, Merck Darmstadt) założona w Niemczech firma farmaceutyczna i chemiczna z główną siedzibą zlokalizowaną w Darmstadt, uważana za najstarszą działającą firmę z tej branży.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Parowanie (ewaporacja) – proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej danej substancji w fazę gazową (parę) zachodzący z reguły na powierzchni cieczy. Może odbywać się w całym zakresie ciśnień i temperatur, w których mogą współistnieć z sobą obie fazy.
  Siarczan sodu, Na2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i sodu. Występuje w postaci bezwodnej i uwodnionej – heptahydratu i dekahydratu. Forma bezwodna występuje w naturze jako rzadki minerał tenardyt, a dziesięciowodna – mirabilit. Po raz pierwszy otrzymany jako dekahydrat przez Johanna Glaubera w XVII wieku jako produkt uboczny otrzymywania chlorowodoru z kwasu siarkowego i chlorku sodu (stąd siarczan sodu nazywany jest solą glauberską).
  Inhibitor korozji to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji. Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, nie usuwając jednak powstałych przed ich użyciem skutków korozji – rdzy i osadu. Do oczyszczania instalacji z tego typu zanieczyszczeń służą inne preparaty chemiczne.
  Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym. Po raz pierwszy został wyizolowany przez Humphry’ego Davy’ego w 1807 r.
  Tlenek molibdenu(VI) (tritlenek molibdenu), MoO3 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym molibden występuje na VI stopniu utlenienia.
  CRC Handbook of Chemistry and Physics – encyklopedia naukowa będąca obszernym i wiarygodnym źródłem informacji z dziedzin chemii i fizyki. Wydawana jest w języku angielskim od 1913 roku, najpierw przez Chemical Rubber Company, a od 1972 roku przez CRC Press. Ukazuje się także w wersji elektronicznej oraz internetowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.