• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mogilnica - dopływ Kanału Prutu

  Przeczytaj także...
  Kościan (niem. Kosten) – miasto i gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim. W latach 1975 – 1998 miasto administracyjnie należało do województwa leszczyńskiego.Pojezierze Poznańskie (albo Wysoczyzna Poznańska) (315.51) – duży mezoregion fizycznogeograficzny położony w zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego. Ograniczają je Bruzda Zbąszyńska na zachodzie i Poznański Przełom Warty na wschodzie. Średnio teren wznosi się na wysokość 75-100 m n.p.m. z kulminacją w postaci Góry Moraskiej (154 m n.p.m.) w północnej części Poznania. W części północnej mezoregionu znajdują się równoleżnikowe moreny czołowe fazy poznańskiej zaś na południowym zachodzie przebiega południkowo glacjotektoniczny Wał Lwówecko-Rakoniewicki. Cenny fragment na południe od Poznania, z morenami czołowymi, jeziorami rynnowymi, ozami oraz bogatą szatą roślinną obejmuje Wielkopolski Park Narodowy.
  Rzeka Obra na pewnym odcinku płynie skanalizowanym Kanałem Obry, który należy do zlewni II rzędu. Wpływa do niego rzeka Lubieszka. Od Krzywina zwanym Kanałem Kościańskim (Kościańskim Kanałem Obry). Na terenie gminy Dolsk Kanał zasilany jest przez Rów Wysokoć i Kanał Rudawka. Poniżej Kościana, przy tzw. Węźle Bonikowskim, dzieli się na 3 ramiona (kanały) zachodnie:

  Mogilnica – rzeka na Pojezierzu Poznańskim o długości 67,3 km i powierzchni dorzecza 700 km². Nazwa obejmuje 3 cieki:

 • Mogilnica Górna,
 • Mogilnica Wsch.,
 • Mogilnica Zach., łączące się w rejonie Troszczyna. W dolnym biegu koryto dzieli się ponownie na dwa ramiona płynące w przeciwnych kierunkach: płynący w kierunku wschodnim Kanał Prut I, odprowadzający 60% wód do Kanału Mosińskiego i Obrzański Kanał Północny (Kanał Prut II ), odprowadzający wody w kierunku zachodnim, do Obry.
 • Jest to nietypowa rzeka wypływająca z jeziora Pniewy i po 67 km uchodząca do Kanałów Obrzańskich koło Kościana. Mogilnicę cechuje brak wyraźnej doliny, nie wykorzystuje ona też żadnej z rynien polodowcowych, a dość rozgałęziony układ dopływów ma kształt zwany „liściastym”. Świadczy to o tym, że rzeka ta ma niezbyt długą przeszłość i powstała dla odwodnienia terenu już po zakończeniu epoki lodowcowej.

  Obra – nizinna rzeka w zachodniej Polsce, lewy dopływ Warty, zlewnia w górnym odcinku III rzędu, w dolnym – II rzędu,Kanał Mosiński – kanał melioracyjny (skanalizowana odnoga Obry) odprowadzający wody górnej Obry i Mogielnicy (poprzez kanał Prut) do Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny północno-wschodni) tzw. Kanałów Obrzańskich.

  Zlewnia Mogilnicy leży w obszarze na wschód od Wału Lwówecko-Rakoniewickiego.

  Dolina Mogilnicy jest obszarem chronionym Natura 2000.

  Zobacz też[]

 • Rzeki Polski
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pniewy - jezioro morenowe na Pojezierzu Poznańskim, w województwie wielkopolskim, na terenie powiatu szamotulskiego, w gminie Pniewy, w mieście Pniewy.
  Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:
  Dorzecze – zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym – ujście danej rzeki do recypienta.

  Reklama