• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mogilany - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Mogilanygmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, położona wzdłuż drogi krajowej nr 7, będącej na tym odcinku fragmentem zakopianki. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Siedziba gminy to Mogilany.

  Gmina Skawina – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Zespół dworski w Libertowie – zespół dworski znajdujący się w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany, w Libertowie.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 10 815 osób.

  Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Mogilany ma obszar 43,55 km², w tym:

 • użytki rolne: 72%,
 • użytki leśne: 14%.
 • Gmina stanowi 3,54% powierzchni powiatu.

  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Dziewiąta pod względem liczby mieszkańców gmina, na 17 gmin powiatu krakowskiego.
 • Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: ok. 850.
 • Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień 30.06.2005 r.: 471, w tym 235 kobiet.
 • Piramida wieku mieszkańców gminy Mogilany w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Mogilany.png

  Sołectwa[]

  Brzyczyna, Buków, Chorowice, Gaj, Konary, Kulerzów, Libertów, Lusina, Mogilany, Włosań.

  Mogilany – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany. Miejscowość jest siedzibą gminy Mogilany.Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gaju – kościół z 1626 r. znajdujący się w Gaju, w gminie Mogilany, w powiecie krakowskim.

  Sąsiednie gminy[]

  Kraków, Myślenice, Siepraw, Skawina, Świątniki Górne.

  Zabytki[]

  Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego:.

 • Zespół dworski w Chorowicach,
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gaju,
 • Zespół dworski w Konarach,
 • Zespół dworski w Libertowie,
 • Zespół dworski w Lusinie,
 • Zespół folwarczny w Lusinie,
 • Kościół św. Bartłomieja w Mogilanach,
 • Zespół dworski w Mogilanach.
 • Zobacz też[]

 • Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
 • Przypisy[]

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Gminy Mogilany
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 • Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Gmina Świątniki Górne – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Siepraw – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, na Pogórzu Wielickim w zlewni rzek Raby i Skawinki. Gmina położona jest częściowo nad Zalewem Dobczyckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Zakopianka — popularna nazwa drogi z Krakowa do Zakopanego, której długość wynosi 102 km. Droga ta z Krakowa do Rabki-Zdroju stanowi fragment drogi krajowej nr 7. Odcinek z Rabki do Zakopanego to droga krajowa nr 47.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Włosań – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany. Sołtysem jest Władysław Kwinta.
  Kościół pw. św. Bartłomieja w Mogilanach – kościół znajdujący się w powiecie krakowskim, w gminie Mogilany, w Mogilanach. Został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
  Droga krajowa nr 7 – droga krajowa prowadząca z Żukowa k. Gdańska przez Warszawę do granicy ze Słowacją w Chyżnem. Jest ona częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77 prowadzącą dalej przez Słowację do stolicy Węgier, Budapesztu oraz na odcinku Gdańsk – węzeł Elbląg Wschód częścią trasy E28. Fragment z Krakowa do Rabki jest także częścią trasy tzw. Zakopianki, czyli najczęściej uczęszczanej przez turystów drogi w Tatry. Trasa przebiega przez pięć województw: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.