• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modrzewina  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Elbląg (łac. Elbinga, Elbingus, niem. Elbing, prus. Elbings, rus. Эльблонг) – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu elbląskiego i gminy wiejskiej Elbląg, ale miasto nie wchodzi w ich skład, stanowiąc odrębną jednostkę samorządu terytorialnego. Od 1992 stolica diecezji elbląskiej. Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246). Miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwie w akcie wyboru króla. Także najniżej położone miasto w Polsce. Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. ma 123 977 mieszkańców.Tramwaj (z ang. tramway – linia tramwajowa, tram – tramwaj) – pasażerski lub towarowy pojazd szynowy zaprojektowany do eksploatacji na linii tramwajowej.
  Historia[]
  Realizacja inwestycji w latach 2007-2013
 • 1998 – Modrzewina jako były poligon wojskowy została przejęta przez miasto od wojska.
 • 2003 – zostały uchwalone Miejscowe Plany Zagospodarowania Terenu dla Modrzewiny-Północ i Modrzewiny-Południe. Urząd Miejski w Elblągu stara się o środki unijne na budowę dzielnicy.
 • 2005 – Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę o utworzeniu Elbląskiego Parku Technologicznego na terenie Modrzewiny-Południe.
 • 2006 – rozpoczęto pierwszy etap budowy Modrzewiny tzn. budowę 3,2 km drogi wraz z mostem na rzece Babicy. Inwestycja pochłonie 47 mln zł, z czego dofinansowanie na ten cel ze środków ZPORR wynosi 17 mln zł.
 • 2009 - rozpoczęcie budowy elbląskiego parku technologicznego Modrzewina Południe
 • Modrzewina-Południe[]

  MPZP Modrzewiny-Południe

  Na podstawie uchwały Nr V / 91 / 2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 kwietnia 2003 roku został ustanowiony Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Strefy Aktywności Modrzewina Południe w Elblągu.

  Babica – struga w województwie warmińsko-mazurskim, prawy dopływ rzeki Elbląg, o długości 9,5 km. Źródła na Wysoczyźnie Elbląskiej.Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.

  Zakłada on powstanie na tym terenie Parku Technologicznego, gdzie będzie możliwa nieuciążliwa dla środowiska naturalnego działalność gospodarcza, najlepiej w sektorze tzw. nowych technologii. Teren Modrzewiny-Południe należy do elbląskiej podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (W-MSSE).

  Kręgosłup komunikacyjny stanowi dwujezdniowa droga, będąca naturalnym przedłużeniem ulicy Płk. Stanisława Dąbka. Przyjęła ona nazwę Alei Jana Pawła II. Łączy ona dzielnicę mieszkaniową i przemysłową z miastem. Wraz z rozwojem obu dzielnic zostanie zapewniona komunikacja miejska, najpierw w formie autobusowej, docelowo tramwajowej. Na poczet tej ostatniej został przeznaczony pas zieleni między jezdniami projektowanej ulicy.

  Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004–2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.Stanisław Dąbek (ur. 28 marca 1892 w Nisku, zm. 19 września 1939 na Kępie Oksywskiej) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca Morskiej Brygady Obrony Narodowej i p.o. dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża podczas kampanii wrześniowej.

  Elbląski Park Technologiczny[]

  Granice Elbląskiego Parku Technologicznego

  Na ostatniej w 2005 roku sesji Rada Miejska w Elblągu, na mocy uchwały Nr XXVII / 680 / 2005, podjęła decyzję o powstaniu Elbląskiego Parku Technologicznego na terenie Modrzewiny-Południe. Park obejmować będzie swoim zasięgiem niemal cały niezabudowany teren Modrzewiny-Południe. W związku z istotnymi zmianami koncepcyjnymi rozpoczęto prace nad stworzeniem nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni.

  Niemieckie nazwy miejscowości położonych obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu administracyjnym przed 1945 rokiem.

  Koncepcja Elbląskiego Parku Technologicznego została wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Elbląga na lata 2007-2013.

  Modrzewina Południowy Zachód[]

  Granice terenu Modrzewina-Południowy Zachód

  Również na tej samej sesji, na mocy uchwały Nr XXVII / 680 / 2005, pozostałą część Modrzewiny-Południe objęto obowiązkiem sporządzenia MPZP dla obszaru Modrzewiny-Południowy Zachód.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.