Model fizyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Model fizycznyabstrakcyjny twór odzwierciedlający w uproszczeniu układ rzeczywisty. Jednocześnie model fizyczny zachowuje najbardziej istotne cechy układu rzeczywistego.

Gaz doskonały – zwany gazem idealnym jest to abstrakcyjny, matematyczny model gazu, spełniający następujące warunki:Ciało doskonale białe – modelowe ciało całkowicie rozpraszające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury i widma padającego promieniowania. Ciało takie ma zdolność absorpcyjną równą 0 i współczynnik odbicia równy 1. Zdolność emisyjna takiego ciała równa jest zeru.

Istotą modelowania fizycznego jest wymóg spełniania praw fizyki we wszystkich częściach danego modelu.

Wizualizacją modelu fizycznego jest często model graficzny, będący zbiorem symboli graficznych. Współcześnie istotną rolę odgrywa tu komputerowe wspomaganie projektowania, CAD (ang. Computer Aided Design).

Przykłady modeli:

Abstrakcja - sposób rozumowania leżący u podstaw matematyki, polegający na odrzuceniu części cech przedmiotów fizycznych w celu wyeksponowania cech pożądanych. Wszystkie obiekty matematyczne powstały na tej drodze. Utworzone w ten sposób obiekty są obiektami idealnymi, a nie realnymi.Ciało doskonale przezroczyste – modelowe ciało całkowicie przepuszczające padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury i widma padającego promieniowania. Ciało takie ma zdolność absorpcyjną równą 0, tak samo zerową zdolność odbijania promieni, zaś współczynnik przepuszczalności równy 1. Również zdolność emisyjna takiego ciała równa jest zeru.
 • ciało doskonale białe
 • ciało doskonale czarne
 • ciało doskonale przezroczyste
 • gaz doskonały
 • kryształ doskonały
 • płyn idealny
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Lista modeli stosowanych w fizyce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Z. Mrozek, Modelowanie fizyczne, [w:] Pomiary Automatyka Robotyka, nr 4/2003
  Projektowanie wspomagane komputerowo, CAD (ang. Computer Aided Design) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym. Metodologia CAD znajduje zastosowanie między innymi w inżynierii mechanicznej, elektrycznej, budowlanej. Znamienne dla CAD jest cyfrowe modelowanie geometryczne mające na celu opracowanie zapisu konstrukcji wyrobu (jednego obiektu technicznego lub ich układu). Definiowaną postać konstrukcyjną wyrobu tworzą jego cechy:Lista modeli stosowanych w fizyce – lista modeli fizycznych wykorzystywanych w fizyce i innych pokrewnych naukach ścisłych do analizy zjawisk fizycznych. Lista nie obejmuje wszystkich teorii fizycznych, chociaż niektóre z nich nazywane są modelami (np. model standardowy), w tym modeli kosmologicznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Układ fizyczny - układ (wyodrębniony, realnie lub jedynie myślowo, fragment rzeczywistości), w postaci obiektu fizycznego lub zbioru takich obiektów. Może on być oddzielony od otoczenia wyraźnymi granicami, które są powierzchniami nieciągłości określonych wielkości fizycznych, charakteryzujących układ. W znaczeniu używanym w mechanice klasycznej to przede wszystkim zbiór ciał.
  Ciało doskonale czarne – pojęcie stosowane w fizyce dla określenia ciała pochłaniającego całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania. Współczynnik pochłaniania dla takiego ciała jest równy jedności dla dowolnej długości fali.

  Reklama