• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Model V

  Przeczytaj także...
  Proces wytwórczy oprogramowania (ang. software development process) – proces mający na celu wytworzenie oprogramowania.Testy integracyjne – jeden z etapów testowania oprogramowania, wykonywany w celu wykrycia defektów w interfejsach i interakcjach pomiędzy modułami lub systemami.
  Testy akceptacyjne, to testy, których celem nie jest wykrycie błędów a jedynie uzyskanie formalnego potwierdzenia wykonania oprogramowania odpowiedniej jakości.
  Przykład Modelu V

  Model V – sekwencyjny model wytwarzania oprogramowania, najczęściej posiadający cztery poziomy testowania odpowiadające czterem poziomom rozwoju oprogramowania.

  Najczęściej używane poziomy testowania w Modelu V:

  testy modułowe,

  testy integracyjne,

  Test jednostkowy (ang. unit test) – w programowaniu metoda testowania tworzonego oprogramowania poprzez wykonywanie testów weryfikujących poprawność działania pojedynczych elementów (jednostek) programu – np. metod lub obiektów w programowaniu obiektowym lub procedur w programowaniu proceduralnym. Testowany fragment programu poddawany jest testowi, który wykonuje go i porównuje wynik (np. zwrócone wartości, stan obiektu, wyrzucone wyjątki) z oczekiwanymi wynikami – tak pozytywnymi, jak i negatywnymi (niepowodzenie działania kodu w określonych sytuacjach również może podlegać testowaniu).

  – testy systemowe,

  testy akceptacyjne.

  W praktycznym zastosowaniu Model V może posiadać różną ilość poziomów, jest to uzależnione od projektu i rodzaju wytwarzanego oprogramowania.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. ISTQB Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego, 2011.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.