• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Model Mundella-Fleminga

  Przeczytaj także...
  Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) – systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy walutowe.Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.
  Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.

  Model Mundella-Fleminga (zwany również modelem IS-LM-BP lub niemożliwej trójcy ang. impossible trinity – model makroekonomiczny stworzony niezależnie przez Roberta Mundella i Marcusa Fleminga. Jest rozwinięciem modelu IS/LM o wpływ wymiany międzynarodowej na stan gospodarki. Model prezentuje zależność między kursem walutowym, stopą procentową i produkcją.

  Robert Alexander Mundell (ur. 24 października 1932 w Kingston, Ontario) – kanadyjski ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 roku.Polityka fiskalna – to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki, zadłużenia publicznego) i wydatkach państwa (np. subwencje, inwestycje państwowe, itp.).

  Za pomocą modelu jest możliwe prześledzenie wpływu narzędzi polityki fiskalnej, monetarnej i kursowej na zmiany dochodu narodowego i stóp procentowych w warunkach gospodarki otwartej. Zgodnie z założeniami modelu w warunkach sztywnego kursu waluty wpływ narzędzi monetarnych i fiskalnych na gospodarkę jest ograniczony.

  Gospodarka otwarta- uczestniczy w handlu międzynarodowym dobrami i kapitałem (tzn. importuje i eksportuje). Ważną rolę odgrywają powiązania handlowe i finansowe z zagranicą. Przykładami państw o otwartej gospodarce są Wielka Brytania, Niemcy czy Holandia. W gospodarce zamkniętej nie ma eksportu i importu.

  Bibliografia[]

 • D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, G. Vernasca: Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. ISBN 9788320820973.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.