• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Modbus

  Przeczytaj także...
  Port szeregowy (ang. Serial Port) – port komputerowy, przez który dane są przekazywane w formie jednego ciągu bitów. Port ten jest zwykle zaopatrzony w specjalny układ o nazwie UART, który tłumaczy ciągi bitów na bajty i na odwrót.S-Bus (ang.) Saia-Bus, jest protokołem, który został opracowany przez firmę Saia-Burgess, na potrzeby komunikacji pomiędzy urządzeniami produkowanymi przez Saia-Burgess, a innymi urządzeniami lub systemami. Dzięki wykorzystaniu serwera OPC dla protokołu S-Bus, możliwe jest odczytywanie danych ze sterowników PLC Saia-Burgess z serii od PCS1 i PCD1 do PCD6 oraz innych urządzeń zgodnych z protokołem S-Bus i udostępnianie ich w standardzie OPC. Protokół S-Bus jest dostępny dla dwóch mediów transmisyjnych:
  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu.

  Modbusprotokół komunikacyjny stworzony przez firmę Modicon. Służy do komunikacji z programowalnymi kontrolerami tej firmy, a także innych producentów. Umożliwia zarządzanie siecią takich urządzeń jak np. system sterowania temperatury i wilgotności. Powstały wersje dla portu szeregowego i dla sieci ethernet. Modbus jest obecnie standardem otwartym.

  Profibus – standard sieci przemysłowej czasu rzeczywistego. W sieci może być do 127 sterowników. Rozległość sieci zależy od zastosowanego medium transmisji. Profibus może pracować z następującymi prędkościami transmisji:Temperatura – jedna z podstawowych wielkości fizycznych (parametrów stanu) w termodynamice. Temperatura jest związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ i jest miarą tej energii.
  Modbus - struktura systemu

  Modbus ASCII[]

  Ramka komunikacji w trybie ASCII

 • bajty są wysyłane szesnastkowo (po dwa znaki ASCII)
 • odstępy pomiędzy kolejnymi znakami ramki < 1s
 • Modbus RTU[]

  Ramka komunikacji w trybie RTU


  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".
 • bajty są wysyłane binarnie jako znaki ośmiobitowe
 • każda ramka jest poprzedzona odstępem (cisza na linii)> 3,5T (gdzie T oznacza czas transmisji jednego znaku)
 • odstępy pomiędzy kolejnymi znakami ramki < 1,5T
 • Znaczenie bajtów[]

  adres

  0 – adres rozgłoszeniowy

  1 – 247 – adres jednostki slave

  M-Bus (ang.) Meter-Bus – szyna danych opracowana do przesyłania wskazań z mierników np. gazomierzy, liczników energii elektrycznej, przyrządów pomiarowych automatyki w przemyśle.Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.

  kod funkcji

  1 $01 odczyt wyjść bitowych

  2 $02 odczyt wejść bitowych

  3 $03 odczyt n rejestrów

  4 $04 odczyt n rejestrów wejściowych

  5 $05 zapis 1 bitu

  6 $06 zapis 1 rejestru

  7 $07 odczyt statusu

  8 $08 test diagnostyczny

  15 $0F zapis n bitów

  16 $10 zapis n rejestrów

  17 $11 identyfikacja urządzenia slave

  Sterowanie polega na takim oddziaływaniu na dany obiekt aby osiągnąć określony cel. Samo sterowanie nie wiąże się zwykle bezpośrednio z wydatkiem energii, związane jest natomiast z pewną informacją w postaci sygnału. Natomiast efekt sterowania może wiązać się ze zmianami energii albo przemianami materii – szerzej to ujmując ze zmianami stanu (właściwości) obiektu. Obiekt, na który oddziałuje się podczas sterowania, nazywany jest obiektem sterowania.Foundation Fieldbus – jeden z protokołów cyfrowych stosowanych w przemyśle do komunikacji urządzeń pomiarowych (przetworników, przepływomierzy), czy też zaworów regulacyjnych, z systemami rozproszonymi.

  128 – 255 $80–$FF zarezerwowane na odpowiedzi błędne

  rejestry i zmienne

  Urządzenie jest widziane jako 16-bitowe rejestry Wn.

  Typy zmiennych umieszczanych w rejestrach:

  bitowe – bity rejestrów W0 W4095

  2-bajtowe – całe rejestry Wn

  4-bajtowe – sąsiednie rejestry Wn ; Wn+1

  zalecenie

  W celu ułatwienia przesyłania danych przy pomocy ramek z funkcja, ”odczyt/zapis n rejestrów” rejestry powinny zajmować spójny obszar adresowany od 0 do REJmax.

  Diagnoza błędów[]

  Wykrywanie błędów transmisji następuje dzięki kontroli parzystości poprzecznej (bit parzystości znaku) i wzdłużnej (LRC, CRC).

  Wykrywanie i diagnozowanie błędów komunikacji następuje przez:

 • odesłanie przez slave ramki z kodem błędu:
 • 01 – niedozwolona funkcja 02 – niedozwolony numer rejestru 03 – niedozwolona wartość danej 04 – uszkodzenie w przyłączonym urządzeniu 05 – potwierdzenie pozytywne 06 – brak gotowości, komunikat usunięty 07 – potwierdzenie negatywne 08 – błąd parzystości pamięci
 • przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź (timeout w jednostce master) – slave nie odsyła odpowiedzi przy błędach w ramce żądania
 • Zobacz też[]

 • DeviceNet
 • Profibus
 • Foundation Fieldbus
 • M-BUS
 • S-Bus
 • Linki zewnętrzne[]

 • Opis protokołu (ang.)
 • Organizacja Modbus-IDA (ang.)
 • Jak Modbus działa (ang.)
 • Test oprogramowania Simply Modbus (ang.)
 • Serwer OPC dla Modbus (link nieaktywny)
 • Symulator jednostki master dla protokołów ModbusTCP oraz ModbusRTU (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.