• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Moc zapotrzebowana

  Przeczytaj także...
  Moc zainstalowana – suma wartości mocy znamionowych wszystkich urządzeń elektrycznych, stałych i przenośnych, zainstalowanych w rozpatrywanej części instalacji elektrycznej. Moc ta określana jest zarówno dla odbiorników przy rozpatrywaniu obiektów przyłączanych, jak i w stosunku do generatorów energii elektrycznej zainstalowanych w elektrowniach.Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Moc umowna – moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub też w umowie o sprzedaż energii. Określana jest jako wartość maksymalna ze średnich wartości mocy w okresie 15 minut lub w przypadku rozliczeń między przedsiębiorstwami energetycznymi w okresie 60 minut.

  Moc zapotrzebowana – przyjęta umowna najwyższa wartość mocy pobieranej w określonej części instalacji elektrycznej budynku w warunkach obciążenia długotrwałego. Moc ta ustalana jest najczęściej na podstawie sumy mocy odbiorników energii elektrycznej jakie mogą być zasilane w rozpatrywanej części instalacji elektrycznej, z uwzględnieniem spodziewanego współczynnika jednoczesności pracy tych odbiorników. Ponieważ rzeczywiste zapotrzebowanie na moc jest znacznie mniejsze od sumy mocy znamionowych odbiorników, stąd moc zapotrzebowana jest znacznie mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkość tą przyjmuje się do celów projektowania instalacji.

  Odbiornik energii elektrycznej (urządzenie odbiorcze) – urządzenie, którego funkcjonowanie jest uzależnione od pobierania energii dostarczanej w postaci prądu elektrycznego.Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:

  Zobacz też[]

 • moc umowna
 • Bibliografia[]

 • Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2009, ISBN 978-83-204-3579-5.
 • SEP P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczania mocy zapotrzebowanej.
 • Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.