• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mołodeczno  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Pojazd asenizacyjny – pojazd specjalny służący do wywozu nieczystości ciekłych (fekaliów, ścieków) bezpośrednio z szamb bezodpływowych do punktów zlewnych. Pojazdy takie mogą być również wykorzystywane w innych przewozach, w których wymagany jest podciśnieniowy załadunek. Pojazdy asenizacyjne popularnie nazywane są szambowozami, pszczółkami lub szambiarkami.Petersburski Uniwersytet Państwowy (Санкт-Петербургский Государственный Университет, СПбГУ) – uniwersytet w Sankt Petersburgu, w Rosji. Jest jednym z najstarszych rosyjskich uniwersytetów. Ma 19 wydziałów, 13 instytutów naukowo-badawczych. Budynki uniwersytetu znajdują się w różnych rejonach miasta. Obecnie na uniwersytecie uczy się ponad 20 tysięcy studentów w trybie dziennym i 9 tysięcy studentów w trybie zaocznym.

  Mołodeczno (biał. Маладзечна; ros. Молодечно) – miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim Białorusi.

  Spis treści

 • 1 Nazwa
 • 2 Położenie geograficzne
 • 3 Klimat
 • 4 Układ przestrzenny
 • 5 Historia
 • 5.1 Przed rozbiorami
 • 5.2 Pod zaborami
 • 5.3 I wojna światowa i okres wojny polsko-bolszewickiej
 • 5.4 Mołodeczno w okresie II Rzeczypospolitej
 • 5.5 Mołodeczno w granicach ZSRR
 • 5.5.1 II wojna światowa
 • 5.5.2 Mołodeczno w pierwszych latach po wojnie
 • 5.5.2.1 Przemysł
 • 5.5.2.2 System sanitarny
 • 5.5.2.3 Budynki publiczne i mieszkalne
 • 6 Demografia
 • 7 Transport
 • 8 Edukacja
 • 9 Kultura
 • 10 Zabytki
 • 11 Pomniki
 • 12 Przemysł
 • 13 Sport
 • 14 Miasta partnerskie
 • 15 Przypisy
 • 16 Bibliografia
 • Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.Tadeusz Franciszek Ogiński herbu własnego (1712-1783), marszałek sejmu zwyczajnego w Grodnie 5 października - 19 listopada 1744, kasztelan trocki od 1733, pisarz wielki litewski od 1737, starosta oszmiański od 1740, wojewoda trocki od 1770.

  Nazwa[edytuj kod]

  Istnieje kilka wersji pochodzenia nazwy miasta. W podaniach ludowych opowiada się o wielkim księciu litewskim, który podarował młodszemu synowi niewielkie miasteczko, nazwane z czasem Mołodecznem. Późniejsza legenda opowiada o podróżującej Traktem Starowileńskim cesarzowej Katarzynie, która z zachwytu nad pięknem ziemi mołodeczańskiej zawołała Raduj się, krasna dziewico! (ros. Радуйся, красная девица!). Od jej okrzyku trzy miejscowości otrzymały swoje nazwy Radoszkowicze, Krasne i Mołodeczno.

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Nazwa może się wywodzić od rzeki Mołodeczanki, w miejscu ujścia której do Uszy powstał zamek i rozwinęła się osada. Słownik toponimiczny Wadzima Żuczkiewicza z 1974 roku podaje pochodzenie nazwy od wyrazu mołodiec (ros. молодец) w znaczeniu parobek, członek drużyny księcia. Badacz Mikałaj Tamaszeuski wywodzi nazwę Mołodeczna od dwóch jej składowych moł (starosł. i ros. мол) – nasyp z piasku i kamieni na powierzchni wody, oraz dieczno (starosł. дечно) – w słowniku starosłowiańskim obszar pomiędzy czymś, rozmieszczony gdzieś obszar lub rozmieszczenie czegoś w miejscu. W połączeniu dwóch wyrazów nazwa miasta może oznaczać miejsce, rozmieszczone na mole. Historyk Hienadź Kachanouski wiąże nazwę miasta ze starobiałoruskimi wyrazami mała (мала) i nadeczana (надэчана), co oznacza miejsce o małej powierzchni.

  Rewolucja listopadowa w 1918 (niem. Novemberrevolution) – całokształt wystąpień o charakterze rewolucyjnym w Niemczech, w roku 1918.Demokracja rad – forma ustrojowa w ZSRR i zastosowana przez różne państwa powstałe pod wpływem rewolucji październikowej, oparta na przedstawicielstwie rad pracowniczych, z języka rosyjskiego "sowietów", od tego zwana także demokracją sowiecką.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.
  Michał Kazimierz Ogiński, książę herbu Oginiec (ur. 1728 lub 1730 lub 1731 w Warszawie, zm. 31 maja 1800 Słonim lub Warszawa) – generał lejtnant, hetman wielki litewski 1768 – 1793, wojewoda wileński od 1764, pisarz polny litewski od 1748, cześnik wielki litewski od 1744, konsyliarz Rady Nieustającej, kompozytor, pisarz, poeta i dramaturg, kuzyn Andrzeja Ignacego, który był ojcem kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego.
  Granica polsko-radziecka - w okresie 1922-1991 Polska graniczyła ze Związkiem Radzieckim, granicę tę, jako granicę z Ukraińską SRR i Białoruską SRR sformalizowano w roku 1921 traktatem ryskim. W 1922 roku formalnie powstał ZSRR. W okresie II wojny światowej nie istniała ze względu na okupację Polski. Po wojnie wytyczona na nowo wzdłuż tzw. linii Curzona. Faktycznie granica wschodnia odchyla się w niektórych przypadkach od tej linii na niekorzyść Polski np. w rejonie Grodna (o blisko 20 km), chociaż formalnie (propagandowo) w umowie granicznej z 1945 r. (art. 1) stwierdzano jedynie o odchyleniach na rzecz Polski od linii Curzona "od pięciu do ośmiu kilometrów" ("to Zachód wymyślił tę linię, a my jeszcze od niej odstępujemy na rzecz Polski").
  Traktat ryski (lub inaczej pokój ryski), Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r. (Dz.U. Nr 49, poz. 300) – traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika Państwa 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez strony. Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 o godz. 20.30 w pałacu Czarnogłowców w Rydze.
  Powiat kutnowski – powiat w Polsce (w północnej części województwa łódzkiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kutno.
  Garnizon Helenowo — garnizon 86-go Pułku Piechoty Wojska Polskiego, który znajdował się na terenie folwarku Helenowo (od 1929 roku część miasta Mołodeczno) w latach 1922–1939.
  Leninizm, czasem określany jako marksizm-leninizm (ros. марксизм-ленинизм) lub bolszewizm, to doktryna polityczna i ekonomiczna, powstała na bazie wcześniej istniejącego marksizmu, którego filozoficznym źródłem był materializm dialektyczny opracowany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.108 sek.