• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mnożnik - ekonomia

  Przeczytaj także...
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.Mnożnik kreacji pieniądza - wartość w makroekonomii pokazująca o ile zmieni się podaż pieniądza wraz ze zmianą bazy monetarnej.
  John Maynard Keynes, 1. baron Keynes (ur. 5 czerwca 1883 w Cambridge, zm. 21 kwietnia 1946 w Firle, Wielka Brytania) – angielski ekonomista, twórca teorii interwencjonizmu państwowego w dziedzinie ekonomii i finansów państwowych. Był synem logika i ekonomisty Johna Neville’a Keynesa (1852-1949) i Ady Florence Keynes z domu Brown (1861-1958) brytyjskiej pisarki.

  Koncepcja mnożnika w ekonomii odwołuje się do szeregu geometrycznego, który jest ciągiem liczbowym (skończonym lub nie). W takim ciągu każdy kolejny wyraz - oprócz pierwszego - jest iloczynem wyrazu poprzedniego i danej stałej, q, nazywanej ilorazem szeregu, co można zapisać jako:

  Teoria ekonomii – dział ekonomii, który zajmuje się badaniem ekonomicznych aspektów zjawisk zachodzących w gospodarce. Do teorii ekonomii zalicza się mikroekonomię, makroekonomię, prawa rządzące rynkiem kapitałowym. Teoria ekonomii zajmuje się całością zagadnień ekonomicznych, bada relacje i powiązania w takich obszarach jak: polityka gospodarcza i ekonomiczna, przepływy finansowe, bankowość, zasady kształtowania polityki monetarnej państwa, istota i przyczyny bezrobocia czy też inflacji.Mnożnik zatrudnienia – ilościowa relacja między całkowitym wzrostem zatrudnienia a wzrostem zatrudnienia przy robotach publicznych, określona – podobnie jak w mechanizmie mnożnika inwestycyjnego Johna Maynarda Keynesa – przez krańcową stopę konsumpcji. Mnożnik zatrudnienia to zależność okryta w 1931 roku przez Richarda F. Kahna, który dowiódł, że wzrost zatrudnienia przy robotach publicznych powoduje mnożnikowy wzrost zatrudnienia w całej gospodarce. Mechanizm polega na wzroście popytu konsumpcyjnego, spowodowanym wzrostem funduszu płac, który pociąga za sobą wzrost zatrudnienia i dochodu w gałęziach dóbr konsumpcyjnych. Mnożnik zatrudnienia wpisuje się w koncepcje, stworzonej pięć lat później, ekonomii keynesowskiej.
  .

  W teorii ekonomii twórcą mnożnika był Richard Ferdinand Kahn, który wyprowadził wzór na mnożnik zatrudnienia w 1931 roku. Natomiast John Maynard Keynes sformułował mnożnik inwestycyjny. W ekonomii wykorzystywanych jest wiele mnożników, gdyż pokazuje on o ile wzrośnie interesująca nas zmienna zależna na skutek zwiększenia o jednostkę zmiennej niezależnej.

  Przykładowo w przypadku mnożnika inwestycyjnego, o ile wzrośnie wielkość dochodu (ΔY) na skutek zwiększenia wydatków inwestycyjnych (ΔI) pokazuje mnożnik inwestycyjny, który można zapisać w postaci wzoru , gdzie: MPC to krańcowa skłonność do konsumpcji, czyli pokazuje o ile wzrosną/zmaleją wydatki na konsumpcje, jeśli dochód wzrośnie/zmaleje o jednostkę.

  Zobacz też[]

 • mnożnik podatków
 • mnożnik wydatków rządowych
 • mnożnik kreacji pieniądza
 • mnożnik podaży pieniądza
 • Bibliografia[]

 • Beksiak Janusz, Ekonomia, kurs podstawowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007
 • Nojszewska Ewelina, Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 2010 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.