• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mnich - budowla hydrotechniczna

  Przeczytaj także...
  Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed powodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycznych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb.
  Zapora wodna – rodzaj budowli hydrotechnicznej, bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
  Nadwodna część stojaka mnicha betonowego

  Mnich – budowla hydrotechniczna służąca do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach.

  Budowa[ | edytuj kod]

  Mnich składa się z dwóch części: stojaka i leżaka połączonych ze sobą pod kątem prostym lub minimalnie rozwartym.

 • Stojak składa się z trzech ścian: dwóch bocznych i tylnej; przód składany jest z zastawek, a jego wysokość zależy od docelowego poziomu wody lub wymaganego przepływu. W celu piętrzenia wody zastawki są wsuwane w prowadnice, a dla uruchomienia przepływu wody są wyciągane. Zwykle stojak wystaje nad powierzchnię wody.
 • Leżak to rura lub rynna wbudowana w groblę i połączona z tylną, dolną częścią stojaka; przez leżak odpływa woda wpadająca do stojaka.
 • Mnichy mogą być zbudowane z różnego rodzaju materiałów, najczęściej z:

 • betonu (duże stawy)
 • rur stalowych (średnie i małe stawy)
 • drewna (małe stawy)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • jaz
 • zapora wodna
 • grobla

 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ryszard Wojda: KARP Chów i hodowla. Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Śródlądowego, 2006. ISBN 978-83-60111-00-0. (pol.)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 1.005 sek.