• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mnich

  Przeczytaj także...
  Mnich (czeski: Železniční zastávka Mnich) – przystanek kolejowy w miejscowości Mnich, w kraju południowoczeskim, w Czechach. Znajduje się na wysokości 470 m n.p.m.. Eremita lub pustelnik (gr. ἐρημίτης herēmítēs, żyjący na pustkowiu) – osoba, która z pobudek religijnych wycofuje się z życia w społeczeństwie i decyduje się na życie w izolacji i celibacie. Poświęca się przede wszystkim modlitwie i życiu w ascezie. Utrzymuje się, jak to miało np. miejsce u zarania życia pustelniczego w Egipcie i Palestynie, z jałmużny lub rzemiosła.
  Matthew Gregory Lewis (ur. 9 lipca 1775 w Londynie – zm. 14 maja 1818) – angielski pisarz i dramaturg, autor słynnej powieści gotyckiej Mnich. Do fascynacji tą powieścią gotycką przyznawali się m.in. Byron i de Sade.
 • mnich – pustelnik
 • mnich – budowla hydrotechniczna
 • Obiekty geograficzne w Polsce[ | edytuj kod]

 • Mnichwieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie
 • Mnich – skała w Dolinie Kobylańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 • Mnich – skała w masywie Biakła na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 • Mnichstaw w gminie Czempiń
 • Mnich – strumień w powiecie radomskim
 • Mnich – szczyt w polskich Tatrach Wysokich
 • Obiekty poza granicami Polski[ | edytuj kod]

 • Mnich – gmina w Czechach, w powiecie Pelhřimov, w kraju Wysoczyna
 • Mnichprzystanek kolejowy w miejscowości Mnich, w kraju południowoczeskim, w Czechach
 • Mních – szczyt na Słowacji (na Pogórzu Orawskim)
 • Literatura[ | edytuj kod]

 • Mnich – poemat Juliusza Słowackiego
 • Mnich – poemat Tarasa Szewczenki
 • Mnich – powieść Matthew Gregory Lewisa
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mnich buddyjski
 • mnich katolicki
 • Mnich-Ośrodek
 • Mnich Małołącki
 • Jałowiecki Mnich
 • Teofil Mnich
 • Smädný mních
 • święty mnich
 • Mnich – sołectwo gminy Chybie położone w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś leży w regionie Dolina Górnej Wisły, będącej częścią Kotliny Oświęcimskiej. Pod względem powierzchni druga miejscowość w gminie po Chybiu, wynosi ona 835 ha, a liczba ludności 3622, co daje gęstość zaludnienia równą 433,8 os./km² i czyni ją najgęściej zaludnioną.Mnich – skała na wzgórzu Biakło na Wyżynie Częstochowskiej, pomiędzy Olsztynem a Biskupicami, w gminie Olsztyn. Znajduje się w północno-wschodniej części tego wzgórza otoczonego odkrytymi, trawiastymi terenami.
  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.
  Bhikku – nazwa w pełni wyświęconego mnicha buddyjskiego. W różnych krajach buddyjskich nazwa ta może być odmienna: bhikkhu (pali.), bhiksiu, bhiksu, bhikszu, śramana. Od tych nazw utworzono żeńskie odpowiedniki: bhikkhuni (pali.), bhiksiuni, bhiksuni, bhikszuni.
  Święty mnich (cs. преподобный) – jeden z tytułów świętych funkcjonujących w hagiografii prawosławnej. Tytuł ten przysługuje tym świętym, którzy zostali kanonizowani z powodu szczególnie bogobojnego i ascetycznego życia, jakie prowadzili będąc członkami wspólnot monastycznych. Cerkiewnosłowiański termin преподобный sugeruje, iż osoby te stały się całkowicie podobne, w zachowaniu i relacjach z innymi ludźmi, do Chrystusa poprzez porzucenie życia świeckiego, stosowanie praktyk ascetycznych, postów i szczególną rolę modlitwy w życiu.
  Mnich (słow. Mních, niem. Mönch, węg. Barát) – szczyt o wysokości 2068 m n.p.m. położony w polskich Tatrach Wysokich, w Dolinie Rybiego Potoku, powyżej południowo-zachodniego brzegu Morskiego Oka. Obok Mięguszowieckich Szczytów stanowi drugi charakterystyczny element otoczenia tego jeziora.
  Powiat cieszyński – powiat w Polsce (województwo śląskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Cieszyn.
  Zakon mniszy, zakon kontemplacyjny (z gr. μοναχός monachos – samotnik, z łac. contemplare – wpatrywać się) – katolicka i prawosławna forma życia zakonnego, polegająca w pierwotnej wersji na całkowitym odcięciu się od świata zewnętrznego i życie w całkowitym odosobnieniu lub w nielicznej zamkniętej wspólnocie, poświęcone prawie wyłącznie modlitwie i kontemplacji Boga.
  Powiat radomski – powiat w Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Radom.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.