• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mln

  Przeczytaj także...
  Liczebniki główne potęg tysiąca o wykładniku naturalnym (takie jak tysiąc, milion, miliard i wyższe) są w różnych językach świata tworzone według różnych reguł. Dwa najbardziej rozpowszechnione systemy takich liczebników to długa skala (fr. échelle longue) i krótka skala (fr. échelle courte). Systemy te posługują się analogicznymi (różniącymi się jedynie ortografią) nazwami w odniesieniu do różnych liczb. Na przykład słowo bilion, które w Polsce i w większości krajów europejskich oznacza milion milionów (10), w krajach anglojęzycznych (ang. billion) określa tysiąc milionów (10). Wybór długiej lub krótkiej skali zależy od kraju, języka, a nawet dziedziny zastosowania danego liczebnika; bywało też, że władze decydowały o zmianie obowiązującej w danym państwie skali.Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa).
  Liczebnik – część mowy określająca liczbę, ilość, liczebność, wielokrotność lub kolejność. Niektóre liczebniki (np. główne, porządkowe) odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

  Milion (skrót: mln) – liczba o wartości: 1 000 000 = 10 (tysiąc tysięcy), jak również liczebnik główny.

  My (μῦ, Μμ) – dwunasta litera alfabetu greckiego oznaczająca spółgłoskę nosową "m". W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 40.M (minuskuła: m) – trzynasta litera alfabetu łacińskiego i siedemnasta alfabetu polskiego. Oznacza zwykle w danym języku spółgłoskę wargową nosową, np. [m].

  W układzie SI mnożnikowi 10 odpowiada przedrostek jednostki miary mega o symbolu M, np. MHz – megaherc, a jego odwrotności (jedna milionowa) 10 odpowiada mikro o symbolu µ, np. µm – mikrometr.

  mikro – przedrostek jednostki miary w układzie SI, oznaczający mnożnik 0,000 001 = 10 (jedna milionowa). Do oznaczenia symbolu używa się greckiej litery my (μ). Prefiks pochodzi od greckiego μικρός (mikros), oznaczającego coś bardzo małego.Herc (Hz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę.
  Wizualizacja potęg dziesięciu od 1 do 1 mln

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • liczebniki główne potęg tysiąca
 • przedrostek SI
 • piosenka 100 000 000
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nazwy wielkich (i małych) liczb
 • 100 000 000 – piosenka pochodząca z albumu Kazika Spalaj się! a także z Na żywo, ale w studio. Utwór wykonany został po raz pierwszy na żywo podczas Festiwalu w Sopocie w 1992 roku, wtedy też wręczono Kazikowi Bursztynowego Słowika.Liczba – pojęcie abstrakcyjne, jedno z najczęściej używanych w matematyce. Pierwotnie liczby służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), później także wielkości ciągłych (miary i wagi), obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mega to przedrostek wielokrotności jednostki miary wielkości fizycznych o mnożniku 10 = 1 000 000 (milion), oznaczany symbolem M.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.776 sek.