• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mjanma  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]
  Przeczytaj także...
  Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych, określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.
  Uwagi
  1. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych zaleca oboczne nazwy krótkie: Mjanma, Birma.
  2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaleca stosowanie nazwy Mjanma w użyciu oficjalnym/urzędowym.
  3. The World Fact Book ↓, s. Geography podaje następujące dane: długość granic 6522 km (Bangladesz 271 km, Chiny 2129 km, Indie 1468 km, Laos 238 km, Tajlandia 2416 km)
  4. Jako datę założenia miasta przyjęto podaną Zatadawbon Yazawin według (Zata 1960: 41) datę jego ufortyfikowania (6. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 211 ME). Zatadawbon Yazawin (Zata 1960: 53) podaje, że miasto Arimaddana (nazwa Paganu w języku pali) zostało założone w 190 roku po Chr. (niedziela, 15. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Tagu 112 roku Ery Pyu), a pałac przeniesiono do Thiri Pyissaya (jeszcze inna, klasyczna nazwa Paganu) w roku 390 (czwartek, 1. dfzień Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 312roku Ery Pyu). Hmannan Yazawin (Hmannan t. 1 2003: 185–188) jako datę założenia Paganu podaje 107 rok po Chr. Według współczesnej nauki Pagan został założony między połową a końcem IX wieku, a ufortyfikowany nie wcześniej niż pod koniec X wieku. (Aung-Thwin 2005: 185): datowanie radiowęglowe wykazuje, że najstarsze osady ludzkie na obszarze Paganu powstały dopiero ok. 650 roku po Chr. (Aung-Thwin 2005: 38): datowanie radiowęglowe przetrwałych do naszych czasów fragmentów murów przynosi wyniki nie wcześniejsze niż 980 rok po Chr., przy czym bardziej prawdopodobne są daty około roku 1020 po Chr. Oznacza to, że podawane przez Zatadawbon Yazawin daty Ery Pyu mogły być w rzeczywistości datami obliczonymi według Ery Birmańskiej. Jeśli jest to prawda, Pagan założono 16 marca 751 roku (15. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Starego Tagu 112 ME), a pałac przeniesiono do Thiri Pyissaya 12 grudnia 950 roku (1. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 312 ME).
   (Than Tun 1959: 119–120): według inskrypcji, król Kyawswa został pozbawiony tronu 17 grudnia 1297 roku (13. dnia Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 659 ME). Według kronik chińskich detronizacja miała miejsce w czerwcu lub lipcu 1298 roku.
  5. (Hmannan t. I 2003: 369) podaje, że król Yazathingyan, władaca Mekkhayi, umarł w 5. roku panowania (1302–1303). Jednak (Than Tun 1959: 123) cytuje inskrypcję twierdzącą, że dwaj bracia - Yazathingyan and Thihathu - byli nadal żywi, gdy 13 kwietnia 1310 roku zmarł najstarszy z braci, Athinhkaya.
  6. (Than Tun 1959: 123) i (Maha Yazawin t. 1 2006: 254): 13 kwietnia 1310
  7. (Pan Hla 2004: 25–26) podaje, że według mońskich zapisów historycznych król Wareru proklamował niepodległość w czwartek, 6. dnia Ubywania Księżyca miesiąca Tagu 648 ME (16 marca 1286). Jednak rok 648 ME jest najprawdopodobniej błędem drukarskim. Prawidłową datą jest raczej 6. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Tagu 649 ME (4 kwietnia 1287) gdyż mońskie źródła same podają, że Wareru, który urodził się 20 marca 1253 roku, doszedł do władzy w wieku 34 lat (35 rok życia). Co więcej, zapisy birmańskie podają datę Pełni Księżyca miesiąca Tabodwe 649 (18 stycznia 1288 roku), którą Pan Hla wiąże z domniemaną datą koronacji.
  8. (Phayre 1967: 66) podaje, że król Saw Zein przeniósł stolicę do Pegu wkrótce po objęciu tronu w miesiącu Thadingyut 685 ME (2 września 1323 roku do 30 września 1323 roku). (Pan Hla 2004: 39–41) twierdzi jedynie, że Saw Zein musiał najpierw odzyskać Pegu, ale nie wspomina o przenosinach. Według Pan Hla, następca Saw Zeina wstąpił na tron w 1330 roku w Martabanie. Jeśli chodzi o przeniesienie stolicy do Donwun, (Pan Hla 2004: 57–59) podaje rok 1363 cytując źródła mońskie, i twierdzi, że źródła birmańskie podają datę o 10 lat wcześniejszą - rok 1353
  9. Data założenia Myauk U różni się w zależności od źródła. Birmańska encyklopedia (Myanma Swezon Kyan t. IX, 1964: 425) podaje niedzielę, 1. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Natdaw 792 ME (16 listopada 1430). Jednak (Harvey 1925: 139) podaje rok 1433, a według (Sandamala Linkara 1999 ↓, s. 13 t. II, 1999: 13) była to niedziela 1. dnia Przybywania Księżyca miesiąca Tawthalin 792 ME (20 sierpnia 1430).
  10. (Hmannan t. III 2003: 172–173): kroniki birmańskie nie twierdzą, że król Anaukpetlun przeniósł oficjalnie stolicę do Pegu. Jednak Anaukpetlun przybył do Pegu na początku maja 1613 roku w ramach swoich operacji wojennych i 14 maja 1613 roku (10. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Kason 975 ME) rozpoczął swoje urzędowanie w tymczasowym pałacu. Nie wróciił już on do Ava
  11. Mulmejn było stolicą prowincji Tenesserim (obecnie Taninthayi) podczas, gdy Sittwe (Akyab) było stolicą prowincji Arakan (obecnie Rakhine) Indii Brytyjskich. Za datę początkową uznano dzień podpisania Traktatu z Yandabo. Arakan, Tenasserim i Pegu zostały zjednoczone jako Birma Brytyjska w obrębie Indii Brytyjskich 31 stycznia 1862.
  12. Rangun został stolicą prowincji Pegu po II wojnie brytyjsko-birmańskiej.
  13. Rangun został stolicą prowincji Birma Brytyjska w obrębie Indii Brytyjskich 31 stycznia 1862.
  14. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje natomiast 5207 dolarów międzynarodowych na jednego mieszkańca w 2015 roku, patrz Report for Selected Countries and Subjects. Myanmar.

  Przypisy

  1. Myanmar Information Management Unit, Country Overview 2014 ↓.
  2. Myanmar Information Management Unit 2014 ↓.
  3. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2016 ↓.
  4. Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych (wyd. 2, 2013)Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  5. Lubina 2014 ↓.
  6. Dittmer 2010 ↓.
  7. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych 2007 ↓.
  8. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych 2011 ↓.
  9. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych 2012 ↓.
  10. Zawada 2012 ↓.
  11. Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2014 ↓.
  12. Parlament Europejski 2012 ↓.
  13. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych 1997 ↓.
  14. Grzenia 2008 ↓.
  15. Wielki Słownik Ortograficzny ↓.
  16. Seekins 2006 ↓, s. 2.
  17. The World Fact Book ↓, s. Geography.
  18. Seekins 2006 ↓, s. 3.
  19. Wielka Historia Świata 2005 ↓, s. 224.
  20. Wielka Historia Świata 2005 ↓, s. 225-226.
  21. Wielka Historia Świata 2005 ↓, s. 227.
  22. Lubina 2014 ↓, s. 89.
  23. Lubina 2014 ↓, s. 95.
  24. Lubina 2014 ↓, s. 154.
  25. Michał Czajka, Słownik biograficzny XX wieku, str. 900, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa, 2004, ISBN 83-214-1321-8
  26. Mjanma. Historia.
  27. Lubina 2014 ↓, s. 190.
  28. Mjanma. Historia
  29. "Birmańska droga do socjalizmu", [w:] MichałM. Lubina MichałM., Birma.
  30. Rada Rewolucyjna i BSPP, [w:] MichałM. Lubina MichałM., Birma.
  31. MichałM. Lubina MichałM., Birma, Warszawa: TRIO, 2014, s. 273-274, ISBN 978-83-7436-331-0.
  32. MichałM. Lubina MichałM., Birma: centrum kontra peryferie., Kraków: Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2014.
  33. BBC ↓.
  34. Mely Caballero-Anthony ↓.
  35. The New York Times 2011 ↓.
  36. The Guardian 2012 ↓.
  37. BBC News ↓.
  38. The New York Times 2016 ↓.
  39. The Guardian 2016 ↓.
  40. Xinhua 2016 ↓.
  41. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 370, t.I: środa, 15. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Tabaung 674 ME = 11 lutego 1313.
  42. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 393–394, t. I: Sikong upadł w miesiącu Kason 726 ME (2 kwietnia do 1 maja 1364), a Pinya w miesiącu Tawthalin 726 ME (28 sierpnia do 26 września 1364).
  43. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 375, t. I: 12. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Nayon 677 ME = 16 maja 1315.
  44. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 396, t. I: 6. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Tabaung 726 ME = 26 lutego 1365.
  45. Thaw Kaung 2010 ↓, s. 107.
  46. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 213, t. I: 5,. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Nayon 904 ME = 19 maja 1542.
  47. Harvey 1925 ↓, s. 368.
  48. Sandamala Linkara 1999 ↓, s. 11, t. II: czwartek, 1. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Kason 791 ME = 18 kwietnia 1429.
  49. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 2-25, t. II: niedziela, 8. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Pyatho 1146 ME = 2 stycznia 1785 roku.
  50. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 179, t. II: Pełnia Księżyca miesiąca Tazaungmon 872 ME = 16 października 1510.
  51. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 196, t. II: 901 ME = 30 marca 1539 do 28 marca 1540.
  52. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 257, t. II: środa, 1. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Kason 912 ME = 30 kwietnia 1550.
  53. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 102, t. III: niedziela, 4. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 961 ME = 19 grudnia 1599.
  54. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 223, t. III: 7. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Tabodwe 996 ME = 25 stycznia 1635.
  55. Królewska Komisja Historyczna Birmy 2003 ↓, s. 392: 8. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Starego Tagu 1113 = 23 marca 1752.
  56. Królewscy Historycy Birmy 1960 ↓, s. 44: miesiąca Natdaw 1102 ME = 19 listopada 1740 do 17 grudnia 1740.
  57. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 128, t. I: 4. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Kason 1119 ME = 6 maja 1757.
  58. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 52, t. I: Pełnia Księżyca miesiąca Tabaung 1113 ME = 29 lutego 1752.
  59. Buyers ↓, s. King Naungdawgyi.
  60. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 278, t. I: wtorek, 7. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Wagaung 1127 ME = 23 lipca 1765.
  61. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 395, t. I: wtorek, 13. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Nayon 1145 ME = 13 maja 1783.
  62. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 223, t. II: czwartek, 13. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Thadingyut 1183 ME = 22 listopada 1821.
  63. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 33, t. III): 1. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Tabaung 1203 ME = 10 lutego 1842.
  64. Maung Maung Tin 2004 ↓, s. 193, t. III: poniedziałek, 7. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Kason 1221 ME = 23 maja 1859.
  65. Htin Aung 1967 ↓, s. 263.
  66. BBC News 2008 ↓.
  67. The World Fact Book ↓, s. Government.
  68. Rada Unii Europejskiej 2010 ↓.
  69. BBC News 2012 ↓.
  70. Rada Unii Europejskiej 2012 ↓.
  71. The World Fact Book ↓, s. People and Society.
  72. Religious Composition by Country, in Percentages. The Pew Research Center. [dostęp 2014-06-22].
  73. Christian Population as Percentages of Total Population by Country. The Pew Research Center. [dostęp 2014-06-22].
  74. The World Fact Book ↓, s. Economy.

  Bibliografia[]

 • Aung San Suu Kyi, Freedom From Fear and Other Writings, London 1991
 • Aung San Suu Kyi, Letters from Burma, London 1997
 • Aung San Suu Kyi, Voice of Hope. Conversation with Alan Clements, London London 2008
 • Aung Thwin Michael, Aung Thwin Maitrii, A History of Myanmar Since Ancient Times. Traditions and Transformations, London 2012
 • Michael Aung-Thwin: The mists of Rāmañña: The Legend that was Lower Burma. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2005. ISBN 9780824828868. (ang.)
 • Burma 'approves new constitution' (ang.). BBC News, 2008-05-15. [dostęp 2014-05-26].
 • Burma poll: Aung San Suu Kyi's NLD sweeps by-elections (ang.). 2012-04-02. [dostęp 2014-05-26].
 • Butwell Richard, U Nu of Burma, Stanford 1969
 • Christopher Buyers: The Royal Ark: Burma -- Konbaung Dynasty (ang.). [dostęp 2014-05-25].
 • Callahan Mary, Making Enemies. War and State Building in Burma, Cornell 2003
 • The World Factbook (ang.). Central Intelligence Agency. [dostęp 2014-05-26].
 • Charney Michael W., A History of Modern Burma, Cambridge 2009
 • Dulyapak Preecharushh, Naypyidaw. The New Capital of Burma, Bangkok 2009
 • Furnivall John, Colonial Policy and Practice. A Comparative Study of Burma and Netherlands India, New York 1956
 • Jan Grzenia: Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 9788301156091.
 • Giełżyński Wojciech, Opiumowa dżungla, Warszawa 1981
 • G. E. Harvey: History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824. Londyn: Frank Cass & Co. Ltd, 1925. (ang.)
 • Houtman Gustaaf, Mental Culture in Burmese Crisis Politics. Aung San Suu Kyi and The National League for Democracy, Tokyo 1999
 • Leach Edmund, Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure, London 1954
 • Maung Htin Aung: A History of Burma. Nowy Jork i Londyn: Cambridge University Press, 1967. (ang.)
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy: World Economic Outlook Database (ang.). kwiecień 2016. [dostęp 21-07-2016].
 • U Kala: Maha Yazawin. Wyd. dodruk 4.. T. I–III. Rangun: Ya-Pyei Publishing, 2006. (birm.)
 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych: Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. 1997. [dostęp 2014-05-26].
 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych: Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. 2007. [dostęp 2014-05-26].
 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych: Protokół 59. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych. 2011-03-30. [dostęp 2014-05-26].
 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych: Zmiany wprowadzone na 69. posiedzeniu Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych. 2012-03-21. [dostęp 2014-05-26].
 • Królewscy Historycy Birmy: Zatadawbon Yazawin. Wyd. 1960. Historical Research Directorate of the Union of Burma, c. 1680. (ang.)
 • Królewska Komisja Historyczna Birmy: Hmannan Yazawin. T. I–III. Rangun: Ministry of Information, Myanmar, 2003. (birm.)
 • Michał Lubina: Birma. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2014, seria: Historia państw świata w XX i XXI wieku. ISBN 9788374363310.
 • Michał Lubina: Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we współczesnej Birmie (1948-2013), Krakowska Oficyna Wydawnicza „Tekst”, Kraków 2014
 • Michał Lubina: Birma. Historia państw świata w XX wieku. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2014
 • Michał Lubina: Pani Birmy. Biografia polityczna Aung San Suu Kyi, Warszawa, PWN 2015
 • U Maung Maung Tin: Konbaung Set Yazawin. Wyd. 2004. T. I–III. Rangun: Department of Universities History Research, University of Yangon, 1905. (birm.)
 • Myanmar Information Management Unit, MIMU: The Population and Housing Census of Myanmar, 2014: Summary of the Provisional Results (ang.). 2014. [dostęp 2016-07-21].
 • Myanmar Information Management Unit, MIMU: TCountry Overview (ang.). 2014. [dostęp 2016-07-21].
 • Myanma Swezon Kyan. Wyd. 1. T. IX. Rangun: Sarpay Beikman, 1964. (birm.)
 • Orwell George, Birmańskie dni, Warszawa 1997
 • Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Republiki Związku Mjanmy. Parlament Europejski, 2012-04-19. [dostęp 2014-05-26].
 • Nai Pan Hla: Razadarit Ayedawbon. Wyd. dodruk 8. Rangun: Armanthit Sarpay, 2004. (birm.)
 • Lt. Gen. Sir Arthur P. Phayre: History of Burma. Wyd. 1967. Londyn: Susil Gupta, 1883. (ang.)
 • Popham Peter, The Lady and the Peacock. The Life of Aung San Suu Kyi, London 2011
 • Rada Unii Europejskiej: Declaration by the High Representative Catherine Ashtonon on behalf of the European Union on the elections in Burma/Myanmar (ang.). 2010-11-07. [dostęp 2014-05-26].
 • Rada Unii Europejskiej: Burma/Myanmar: EU sanctions suspended (ang.). 2012-05-14. [dostęp 2014-05-26].
 • Ashin Sandamala Linkara: Rakhine Razawin Thit. T. I–II. Rangun: Tetlan Sarpay, 1997-1999. (birm.)
 • Smith Martin, Burma. Insurgency and the Politics of Ethnicity, Dhaka-Bangkok-New York-London 1999
 • Spiro Melford, Anthropological Other or Burmese Brother? Studies in Cultural Analysis, New Brunswick 1992
 • Spiro Melford, Buddhism and Society: A Great Tradition and Its Burmese Vicissitudes, Berkeley-Los Angeles 1982
 • Spiro Melford, Burmese Supernaturalism: A Study in the Explanation and Resolution of Suffering, Englewood Cliffs, 1967
 • Steinberg David, Burma. The State of Myanmar, Washington D.C. 2000
 • Wielki Słownik Ortograficzny. PWN.
 • Than Tun. History of Burma: A.D. 1300–1400. „Journal of the Burma Research Society”. XLII, Grudzień 1959 (ang.). 
 • U Thaw Kaung: Aspects of Myanmar History and Culture. Rangun: Gangaw Myaing Sarpay, 2010. (ang.)
 • Wykaz krajów, terytoriów i walut. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2014-01-07. [dostęp 2014-05-26].
 • Wielka Historia Świata – Cywilizacje Azji – Dolina Indusu – Indie – Kambodża. T. V. Poznań: Polskie Media Amer.Com, 2005. ISBN 8374250305.
 • Marcin Zawada: Sikorski pojechał do Birmy czy Mjanmy? Wielki bałagan z nazwami geograficznymi. NaTemat.pl, 2012. [dostęp 2014-05-26].
 • Lowell Dittmer: Burma Or Myanmar?: The Struggle for National Identity. World Scientific, 2010, s. 2. ISBN 9789814313643. [dostęp 2016-07-21]. (ang.)
 • Donald M. Seekins: Historical Dictionary of Burma (Myanmar). Scarecrow Press, 2006. ISBN 9780810864863. [dostęp 2016-07-22]. (ang.)
 • BBC: Burma law to allow labour unions and strikes (ang.). 2011-11-14. [dostęp 2016-07-24].
 • Mely Caballero-Anthony: Myanmar’s Chairmanship of ASEAN: Challenges and Opportunities (ang.). [dostęp 2016-07-24].
 • Steven Lee Myers. Greeted Quietly, Clinton Arrives in Myanmar. „The New York Times”, 2011-11-30. 
 • Aung San Suu Kyi hails 'new era' for Burma after landslide victory. „The Guardian”, 2012-04-02 (ang.). 
 • BBC News: Myanmar election: Suu Kyi's NLD wins landslide victory (ang.). 2015-11-13. [dostęp 2016-07-24].
 • WAI MOE and AUSTIN RAMZY. Myanmar Lawmakers Name Htin Kyaw President, Affirming Civilian Rule. „The New York Times”, 2016-03-15 (ang.). 
 • Aung San Suu Kyi set to get PM-type role in Myanmar government. „The Guardian”, 2016-04-01 (ang.). 
 • Aung San Suu Kyi becomes Myanmar state counselor: spokesman. „Xinhua”, 2016-04-06 (ang.). 
 • Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Azja Południowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia regionu Azji obejmującego Półwysep Indochiński i Archipelag Malajski wraz z Filipinami. Obejmuje on zatem następujące państwa: Mjanma, Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam, Malezja, Singapur, Indonezja, Timor Wschodni, Brunei i Filipiny. Zajmują one powierzchnię około 4,495 mln km², z liczbą ludności przekraczającą 550 mln mieszkańców (szacunek na rok 2004).


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Migracja, emigracja, imigracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).
  Arakanowie, Arakańczycy (język arakański: IPA ɹəkʰàiɴ lùmjó; język birmański jəkʰàiɴ lùmjó; ang. Rakhine ) – grupa etniczna w Mjanmie, zamieszkująca zachodnie wybrzeże Birmy (zwłaszcza stan Arakan), a także przygraniczne tereny Bangladeszu. Posługują się językiem arakańskim, blisko spokrewnionym z birmańskim. Większość wyznaje buddyzm w odmianie południowej therawada.
  Dyktatura wojskowa – system sprawowania władzy państwowej, w którym profesjonalni wojskowi łączą funkcje dowódcze z głównymi funkcjami w aparacie państwowym, rządzą opierając się na armii i z wykorzystaniem wojskowych metod działania.
  Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Strefa Klimatów zwrotnikowych – w klasyfikacji klimatów Okołowicza, jedna z 5 głównych stref klimatycznych, obejmująca obszary kuli ziemskiej w okolicach obu zwrotników. Średnie roczne temperatury w tej strefie przekraczają 20 °C, ale średnie miesięczne są bardziej zróżnicowane w ciągu roku niż w klimacie równikowym: temperatura najchłodniejszego miesiąca może wynosić od 10 do 20 °C natomiast temperatury najcieplejszego miesiąca są wyższe niż we wszystkich pozostałych strefach (często przekraczają 30 do 35 °C). Cechą charakterystyczną klimatów zwrotnikowych są duże amplitudy dobowe temperatur. Opady występują najczęściej lub wyłącznie w półroczu letnim. W klimatach suchych są one sporadyczne lub całkowicie ich brak.
  Narodowa Liga na rzecz Demokracji (NLD) – birmańska centrolewicowa partia polityczna będąca główną siłą opozycji wobec wojskowej junty.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.543 sek.