• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mjanma  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Etniczność (od gr. ethnos oznaczającego rasę) zasadnicza cecha określonej zbiorowości etnicznej, stanowiąca zespół wzajemnie i silnie z sobą powiązanych cech społeczno-kulturowych, określających odmienność i specyfikę konkretnej zbiorowości ("swoich") wobec zbiorowości innych ("obcych"). Termin ten jednak nie jest jednoznacznie ujmowany i ciągle w naukach społecznych trwają próby jego odpowiedniego zdefiniowania.Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).
  Kalendarz[ | edytuj kod]
   Osobny artykuł: Kalendarz birmański.

  Zgodnie z tradycyjną astronomią, w Mjanmie tydzień ma 8 dni. Nie ma to jednak wpływu na kalendarz, gdyż ósmy dzień to środa wieczór zwany Yarhu. Jednak Yarhu nie jest uważany za istotny dzień w tygodniu i nie jest oznaczany w kalendarzu. Podział ten wynika ze względu na kształt buddyjskich pagód, w którym każdej z ośmiu stron jest przyporządkowany jeden dzień ośmiodniowego tygodnia. Dwie ze stron przypadają na środę. Jedna na poranek i popołudnie, a druga, właśnie Yarhu, na wieczór. Niedziela jest uznawana za pierwszy dzień tygodnia. Yarhu to piąty dzień.

  Encyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Stolice historyczne Birmy (pod nazwą kraju)
 • Mjanmańskie jednostki miar
 • Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) zaleca stosowanie nazwy Mjanma w użyciu oficjalnym/urzędowym.
  2. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych zaleca oboczne nazwy krótkie: Mjanma, Birma.
  3. The World Fact Book ↓, s. Geography podaje następujące dane: długość granic 6522 km (Bangladesz 271 km, Chiny 2129 km, Indie 1468 km, Laos 238 km, Tajlandia 2416 km).
  4. Jako datę założenia miasta przyjęto podaną Zatadawbon Yazawin według (Zata 1960: 41) datę jego ufortyfikowania (6. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 211 ME). Zatadawbon Yazawin (Zata 1960: 53) podaje, że miasto Arimaddana (nazwa Paganu w języku pali) zostało założone w 190 roku po Chr. (niedziela, 15. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Tagu 112 roku Ery Pyu), a pałac przeniesiono do Thiri Pyissaya (jeszcze inna, klasyczna nazwa Paganu) w roku 390 (czwartek, 1. dfzień Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 312roku Ery Pyu). Hmannan Yazawin (Hmannan t. 1 2003: 185–188) jako datę założenia Paganu podaje 107 rok po Chr. Według współczesnej nauki Pagan został założony między połową a końcem IX wieku, a ufortyfikowany nie wcześniej niż pod koniec X wieku. (Aung-Thwin 2005: 185): datowanie radiowęglowe wykazuje, że najstarsze osady ludzkie na obszarze Paganu powstały dopiero ok. 650 roku po Chr. (Aung-Thwin 2005: 38): datowanie radiowęglowe przetrwałych do naszych czasów fragmentów murów przynosi wyniki nie wcześniejsze niż 980 rok po Chr., przy czym bardziej prawdopodobne są daty około roku 1020 po Chr. Oznacza to, że podawane przez Zatadawbon Yazawin daty Ery Pyu mogły być w rzeczywistości datami obliczonymi według Ery Birmańskiej. Jeśli jest to prawda, Pagan założono 16 marca 751 roku (15. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Starego Tagu 112 ME), a pałac przeniesiono do Thiri Pyissaya 12 grudnia 950 roku (1. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 312 ME).
   (Than Tun 1959: 119–120): według inskrypcji, król Kyawswa został pozbawiony tronu 17 grudnia 1297 roku (13. dnia Przybywania Księżyca miesiąca Pyatho 659 ME). Według kronik chińskich detronizacja miała miejsce w czerwcu lub lipcu 1298 roku.
  5. (Hmannan t. I 2003: 369) podaje, że król Yazathingyan, władaca Mekkhayi, umarł w 5. roku panowania (1302–1303). Jednak (Than Tun 1959: 123) cytuje inskrypcję twierdzącą, że dwaj bracia – Yazathingyan and Thihathu – byli nadal żywi, gdy 13 kwietnia 1310 roku zmarł najstarszy z braci, Athinhkaya.
  6. (Than Tun 1959: 123) i (Maha Yazawin t. 1 2006: 254): 13 kwietnia 1310.
  7. (Pan Hla 2004: 25–26) podaje, że według mońskich zapisów historycznych król Wareru proklamował niepodległość w czwartek, 6. dnia Ubywania Księżyca miesiąca Tagu 648 ME (16 marca 1286). Jednak rok 648 ME jest najprawdopodobniej błędem drukarskim. Prawidłową datą jest raczej 6. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Tagu 649 ME (4 kwietnia 1287), gdyż mońskie źródła same podają, że Wareru, który urodził się 20 marca 1253 roku, doszedł do władzy w wieku 34 lat (35 rok życia). Co więcej, zapisy birmańskie podają datę Pełni Księżyca miesiąca Tabodwe 649 (18 stycznia 1288 roku), którą Pan Hla wiąże z domniemaną datą koronacji.
  8. (Phayre 1967: 66) podaje, że król Saw Zein przeniósł stolicę do Pegu wkrótce po objęciu tronu w miesiącu Thadingyut 685 ME (2 września 1323 roku do 30 września 1323 roku). (Pan Hla 2004: 39–41) twierdzi jedynie, że Saw Zein musiał najpierw odzyskać Pegu, ale nie wspomina o przenosinach. Według Pan Hla, następca Saw Zeina wstąpił na tron w 1330 roku w Martabanie. Jeśli chodzi o przeniesienie stolicy do Donwun (Pan Hla 2004: 57–59) podaje rok 1363 cytując źródła mońskie, i twierdzi, że źródła birmańskie podają datę o 10 lat wcześniejszą – rok 1353.
  9. Data założenia Myauk U różni się w zależności od źródła. Birmańska encyklopedia (Myanma Swezon Kyan t. IX, 1964: 425) podaje niedzielę, 1. dzień Przybywania Księżyca miesiąca Natdaw 792 ME (16 listopada 1430). Jednak (Harvey 1925: 139) podaje rok 1433, a według (Sandamala Linkara 1999 ↓, s. 13 t. II, 1999: 13) była to niedziela 1. dnia Przybywania Księżyca miesiąca Tawthalin 792 ME (20 sierpnia 1430).
  10. (Hmannan t. III 2003: 172–173): kroniki birmańskie nie twierdzą, że król Anaukpetlun przeniósł oficjalnie stolicę do Pegu. Jednak Anaukpetlun przybył do Pegu na początku maja 1613 roku w ramach swoich operacji wojennych i 14 maja 1613 roku (10. dzień Ubywania Księżyca miesiąca Kason 975 ME) rozpoczął swoje urzędowanie w tymczasowym pałacu. Nie wróciił już on do Ava.
  11. Mulmejn było stolicą prowincji Tenesserim (obecnie Taninthayi) podczas, gdy Sittwe (Akyab) było stolicą prowincji Arakan (obecnie Rakhine) Indii Brytyjskich. Za datę początkową uznano dzień podpisania Traktatu z Yandabo. Arakan, Tenasserim i Pegu zostały zjednoczone jako Birma Brytyjska w obrębie Indii Brytyjskich 31 stycznia 1862.
  12. Rangun został stolicą prowincji Pegu po II wojnie brytyjsko-birmańskiej.
  13. Rangun został stolicą prowincji Birma Brytyjska w obrębie Indii Brytyjskich 31 stycznia 1862.
  14. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podaje natomiast 5207 dolarów międzynarodowych na jednego mieszkańca w 2015 roku, patrz Report for Selected Countries and Subjects. Myanmar.
  Szwa – w językoznawstwie, zwłaszcza w fonetyce i fonologii, określenie samogłoski średnio centralnej (zaokrąglonej lub niezaokrąglonej) znajdującej się w środku diagramu samogłoskowego, oznaczaną w międzynarodowym alfabecie fonetycznym symbolem ə lub inną samogłoską bliską tej pozycji. Dla przykładu w języku angielskim litera a w wyrazie about jest wymawiana przez szwę. W języku angielskim szwa występuje głównie w sylabach nieakcentowanych, ale w innych językach może pojawiać się częściej w sylabach akcentowanych. W polszczyźnie standardowej szwa nie występuje w ogóle. Można ją spotkać tylko w niektórych dialektach lokalnych. Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Azja Południowo-Wschodnia – nazwa stosowana dla określenia regionu Azji obejmującego Półwysep Indochiński i Archipelag Malajski wraz z Filipinami. Obejmuje on zatem następujące państwa: Mjanma, Tajlandia, Kambodża, Laos, Wietnam, Malezja, Singapur, Indonezja, Timor Wschodni, Brunei i Filipiny. Zajmują one powierzchnię około 4,495 mln km², z liczbą ludności przekraczającą 550 mln mieszkańców (szacunek na rok 2004).
  Migracja, emigracja, imigracja – wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).
  Arakanowie, Arakańczycy (język arakański: IPA ɹəkʰàiɴ lùmjó; język birmański jəkʰàiɴ lùmjó; ang. Rakhine ) – grupa etniczna w Mjanmie, zamieszkująca zachodnie wybrzeże Birmy (zwłaszcza stan Arakan), a także przygraniczne tereny Bangladeszu. Posługują się językiem arakańskim, blisko spokrewnionym z birmańskim. Większość wyznaje buddyzm w odmianie południowej therawada.
  Mieszkaniec - największe warszawskie czasopismo społeczno-samorządowe. Jako jednolity tytuł ukazuje się w kontrolowanym nakładzie 40 tys. egzemplarzy. Głównie zajmuje się tematami związanymi z prawobrzeżną Warszawą. Czasopismo jest bezpłatnym dwutygodnikiem. Dystrybuowane jest w przeszło 300 punktach (sklepach, urzędach, bankach oraz placówkach zdrowia, punktach usługowych i handlowych)na terenie dzielnic Praga Północ, Praga Południe Rembertów, Wawer i Wesoła. Czasopismo dostępne jest także w niektórych urzędach i instytucjach mieszczących się w lewobrzeżnej części Warszawy. Redaktorem naczelnym jest Wiesław Nowosielski.
  Rakhine (Arakan) (birm. ရခိုင်ပြည်နယ် /jəkʰàiɴ pjìnɛ̀/) – jeden ze stanów w Mjanmie (Birmie), nad Zatoką Bengalską, ze stolicą w Sittwe.
  Dyktatura wojskowa – system sprawowania władzy państwowej, w którym profesjonalni wojskowi łączą funkcje dowódcze z głównymi funkcjami w aparacie państwowym, rządzą opierając się na armii i z wykorzystaniem wojskowych metod działania.
  Grobla – wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.157 sek.