• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mitrofan - Badanin

  Przeczytaj także...
  Hieromnich (hieromonach) – w kościołach greckokatolickich i prawosławnym mnich posiadający święcenia kapłańskie.Monaster św. Tryfona w Pieczendze (ros. Печенгский монастырь, fin. Petsamon luostari) – męski klasztor prawosławny położony na Półwyspie Kolskim u ujścia rzeki Pieczenga do Morza Barentsa, 135 km na zachód od Murmańska, w pobliżu osiedla Pieczenga koło granicy z Norwegią. Monaster znajduje się w eparchii murmańskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
  Petersburg (forma zalecana), Sankt Petersburg (egzonim wariantowy) (ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg; dawniej Piotrogród, ros. Петроград, Leningrad, ros. Ленинград) – miasto w Rosji, położone w delcie Newy nad Zatoką Fińską na terytorium zawierającym m.in. ponad 40 wysp. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 km², liczba ludności 4 600 276.

  Mitrofan, imię świeckie Aleksiej Wasiljewicz Badanin (ur. 27 maja 1953 w Leningradzie) – rosyjski biskup prawosławny.

  Życiorys[]

  Jest absolwentem wyższej szkoły marynarki wojennej w Petersburgu. W 1976, po jej ukończeniu, rozpoczął w stopniu porucznika floty służbę we Flocie Północnej ZSRR. W 1995 ukończył Akademię Marynarki Wojennej w Petersburgu. Dwa lata później, w stopniu kapitana 2. stopnia, został zdemobilizowany.

  Eparchia murmańska - jedna z eparchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, z siedzibą w Murmańsku. Jej obecnym ordynariuszem jest metropolita murmański i monczegorski Szymon (Getia), zaś funkcję katedry pełni sobór św. Mikołaja w Murmańsku.Kandydat nauk (ros. кандидат наук, cz. kandidát věd) – w Rosji i wielu krajach byłego ZSRR stopień naukowy niższy od stosowanego tam stopnia doktora nauk (odpowiednika polskiej habilitacji), odpowiadający polskiemu stopniowi naukowemu doktora, nadawany po tzw. aspiranturze (studia doktoranckie) i przeprowadzeniu przewodu oraz obronie pracy.

  Od 1998 był sekretarzem prasowym biskupa murmańskiego Szymona i kierownikiem wydawnictwa eparchialnego. Założył również jej oficjalne pismo pt. „Prawosławnaja missionierskaja gazieta” i był jego pierwszym redaktorem. W latach 1999–2005 był studentem Prawosławnego Instytutu Teologicznego św. Tichona. Dysertację kandydacką obronił w 2009. Była ona poświęcona historii monasteru w Pieczendze i postaci jego założyciela, św. Tryfona.

  Imię zakonne − imię przyjmowane w katolickich zakonach i zgromadzeniach zakonnych po przejściu okresu pierwszej próby − postulatu, podczas obłóczyn, jak również w klasztorach (monasterach) prawosławnych w momencie postrzyżyn mniszych małej schimy.Hierodiakon – w kościołach greckokatolickich i prawosławnym mnich posiadający święcenia kapłańskie w stopniu diakona.

  Wieczyste śluby mnisze złożył 11 czerwca 2000 przed arcybiskupem murmańskim Szymonem, przyjmując imię zakonne Mitrofan, na cześć św. Mitrofana, patriarchy Konstantynopola. Dwa dni później został wyświęcony na hierodiakona, zaś 25 czerwca 2000 – na hieromnicha. W 2007 otrzymał godność ihumena. Służył w eparchii murmańskiej jako proboszcz parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Warzudze, dziekan dekanatu terskiego oraz przewodniczący komisji ds. kanonizacji świętych przy eparchii murmańskiej.

  Flota Północna – największy i najsilniejszy morski związek operacyjny Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Jej trzon stanowią okręty podwodne o napędzie atomowym przenoszące pociski balistyczne klasy SLBM oraz wielozadaniowe okręty podwodne o takim samym napędzie. Flota Północna wywodzi się z flot o podobnych bądź takich samych nazwach Imperium Rosyjskiego, oraz ZSRR.Szymon, imię świeckie: Walentij Gietia (ur. 14 listopada 1949 w Kriukowie) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

  Nominację biskupią otrzymał na posiedzeniu Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego w dniu 2 października 2013, zaś chirotonię biskupią przyjął 24 listopada 2013 w cerkwi Zstąpienia Ducha Świętego w Pierwomajskim. Został pierwszym ordynariuszem eparchii siewieromorskiej.

  Postrzyżyny mnisze – w prawosławiu obrzęd przyjęcia posłusznika do stanu mniszego. Jego forma jest identyczna dla wszystkich Cerkwi autokefalicznych.Tryfon Pieczenski, imię świeckie – Mitrofan (ur. 1495 w guberni nowogrodzkiej – zm. 15 grudnia 1583 na Półwyspie Kolskim) – święty mnich prawosławny.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Eparchia siewieromorska - jedna z eparchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, z siedzibą w Siewieromorsku. 24 listopada 2013 jej pierwszym ordynariuszem został biskup siewieromorski i umbski Mitrofan (Badanin).
  Chirotonia − w Kościele prawosławnym i greckokatolickim udzielenie święceń wyższych kolejno na diakona, prezbitera i biskupa.
  Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Związek Radziecki, ZSRR (ros. Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик [СССР], trb. Sowietskij Sojuz, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik, [SSSR]) – historyczne państwo socjalistyczne w Europie północnej i wschodniej oraz Azji północnej i środkowej.
  Prawosławie – doktryna ortodoksyjnego (gr. ὀρθόδοξος – prawdziwie, prawidłowo wierzący) Kościoła chrześcijańskiego – jednej z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła katolickiego, powstałych w wyniku rozłamu w chrześcijaństwie z 1054 roku (tzw. schizmy wielkiej – co uznaje się historycznie bardziej uzasadnione niż pojęcie tzw. schizmy wschodniej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.