• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mitosom

  Przeczytaj także...
  Ortologi – homologiczne geny, których rozdzielenie nastąpiło na skutek specjacji, czyli rozdzielenia gatunków, lub rzadziej horyzontalnego transferu genu.Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii. Oprócz tego mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego. Nazwa pochodzi od greckiego μίτος (mitos) – nić oraz χονδρίον (chondrion) – ziarno.
  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.
  Mitosomy po raz pierwszy wykryto w komókach Entamoeba histolytica

  Mitosomorganellum występujące u niektórych jednokomórkowych eukariontów. Jest struktura pochodząca od typowych mitochondriów o znacznie zmodyfikowanej budowie oraz funkcjach. Początkowo organellum określane było nazwą "Crypton".

  Pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica) – gatunek pełzaka należącego do typu Amoebozoa. Jest pasożytem wewnętrznym zwierząt w tym człowieka. Wywołuje chorobę zwaną pełzakowicą lub entamebozą (entamoebosis), czasami nazywana również amebozą. Występują również inne nazwy tej choroby, jest nazywana również biegunką amebową. Niszczy nabłonek jelita grubego. Oprócz ściany jelita może występować również w wątrobie, płucach, śledzionie. Zarażenie następuje przez spożycie cyst (np. z pokarmem, wskutek braku higieny).Organellum − każda oddzielona od cytozolu błoną komórkową struktura występująca w cytoplazmie komórki, wyspecjalizowana do pełnienia określonej funkcji. Komórka prokariotyczna nie zawiera organelli komórkowych, co odróżnia ją od komórki eukariotycznej. Genofor, Nukleoid czy rybosomy nie są organellami, gdyż nie są oddzielone od otoczenia błoną komórkową. Komórki eukariotyczne zawierają podstawowy zestaw organelli błonowych.

  Struktura została opisana roku 1999 a organizmem, u którego wykryto nieznane wcześniej organellum był ludzki pasożyt – Entamoeba histolytica. Później mitosomy zostały także wykryte w komórkach Entamoeba invadens, co sugeruje że wszystkie gatunki Entamoeba mogą zawierać tą strukturę. Potwierdzono także występowanie mitosomów w komórkach mikrosporydiów, obligatoryjnych pasożytów wewnątrzkomórkowych oraz u pierwotniaków z rodzaju Giardia, również będących organizmami pasożytniczymi występującymi w jelitach.

  Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami. Zgodnie z nią niektóre organella pochodzą od wolno żyjących bakterii, które dostały się do innych komórek jako endosymbionty. Mitochondria rozwinęły się więc z proteobakterii (w szczególności zaś z Rickettsiales, kladu SAR11 lub ich bliskich krewnych), chloroplasty zaś od sinic.Eukarionty, eukariota, eukarioty, organizmy eukariotyczne (Eukaryota, Eukarya), określane też jako jądrowce, jądrowe, organizmy jądrowe, karioty, kariota (Karyobionta) – organizmy zbudowane z komórek posiadających jądro komórkowe z chromosomami, co jest jednym z elementów odróżniających je od prokariotów. Jądro komórkowe odgraniczone jest od cytoplazmy podwójną błoną białkowo-lipidową. Nazwa naukowa pochodzi od greckich słów ευ ("dobry", "prawdziwy") i κάρυον ("orzech", "jądro").

  W komórkach organizmów zawierających mitosomy nie występują mitochondria. W przypadku mikrosporydiów fakt ten był interpretowany jako dowód na wczesne oddzielenie się tej linii eukariontów jeszcze przed endosymbiozą. W genomie jądrowym wykryto jednak ortologi typowych genów mitochondrialnych, co jest dowodem na wtórną utratę mitochondriów jako organelli. Dowody wskazują, że mitosomy powstały w wyniku przekształcenia mitochondriów, przy jednoczesnej utracie niemal wszystkich funkcji tych organelli.

  Mitochondrium (w liczbie mnogiej mitochondria) – otoczone błoną organellum, obecne w większości komórek eukariotycznych. Organella te mają różną wielkość, przeważnie od 2 do 8 μm, mogą też szybko zmieniać swój kształt i rozmiary. Są one miejscem, w którym w wyniku procesu oddychania komórkowego powstaje większość adenozynotrifosforanu (ATP) komórki, będącego jej źródłem energii. Oprócz tego mitochondria są zaangażowane w wiele innych procesów, takich jak sygnalizacja komórkowa, specjalizacja, wzrost i śmierć komórki, czy też kontrola cyklu komórkowego. Nazwa pochodzi od greckiego μίτος (mitos) – nić oraz χονδρίον (chondrion) – ziarno.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Mitosomy nie zawierają DNA. chociaż informacje o zawieraniu oddzielnego genomu pojawiły się w początkowej fazie badań tych organelli. Ostatecznie cytoplazmatyczne struktury zawierające pozajądrowe DNA (EhKOs - ang. extranuclear DNA-containing cytoplasmic structures) okazały się niepowiązanymi z mitosomami elementami komórki. Genom E. histolytica został w całości zsekwencjonowany, jednak funkcja mitosomów nie jest w pełni znana. Białka obecne w tych organellach prawdopodobnie związane są z pasożytniczym trybem życia. Mitosomy Entamoeba biorą udział w syntezie siarczanu cholesterolu, związku niezbędnego w procesie tworzenia cyst.

  Entamoeba – rodzaj pełzaków należących do of typu Amoebozoa będących pasożytami wewnętrznymi lub komensalami zwierząt w tym ludzi. Jedynym patogennym gatunkiem z tego rodzaju jest Entamoeba histolytica.International Standard Serial Number, ISSN czyli Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych tradycyjnych oraz elektronicznych. Jest on oparty na podobnej koncepcji jak identyfikator ISBN dla książek, ISAN dla materiałów audio-wideo. Niektóre publikacje wydawane w seriach mają przyporządkowany zarówno numer ISSN, jak i ISBN.

  Bibliografia[]

  1. Mi-Ichi F, Nozawa A, Yoshida H, Tozawa Y, Nozaki T. Evidence that the Entamoeba histolytica Mitochondrial Carrier Family Links Mitosomal and Cytosolic Pathways through Exchange of 3'-Phosphoadenosine 5'-Phosphosulfate and ATP. „Eukaryotic Cell”. 14 (11), s. 1144–1150, 2015. DOI: 10.1128/EC.00130-15. PMID: 26385892 (ang.). 
  2. Jorge Tovar, Anke Fischer, C. Graham Clark. The mitosome, a novel organelle related to mitochondria in the amitochondrial parasite Entamoeba histolytica. „Molecular Microbiology”. 32 (5), s. 1013–1021, 1999. DOI: 10.1046/j.1365-2958.1999.01414.x. ISSN 0950-382X (ang.). 
  3. Siegesmund MA, Hehl AB, van der Giezen M. Mitosomes in trophozoites and cysts of the reptilian parasite Entamoeba invadens. „Eukaryotic Cell”. 10 (11), s. 1582–5, 2011. DOI: 10.1128/EC.05172-11. PMID: 21965513 (ang.). 
  4. Bryony A. P. Williams, Robert P. Hirt, John M. Lucocq, T. Martin Embley. A mitochondrial remnant in the microsporidian Trachipleistophora hominis. „Nature”. 418 (6900), s. 865–869, 2002. DOI: 10.1038/nature00949. ISSN 0028-0836 (ang.). 
  5. Alina V. Goldberg, Sabine Molik, Anastasios D. Tsaousis, Karina Neumann i inni. Localization and functionality of microsporidian iron–sulphur cluster assembly proteins. „Nature”. 452 (7187), s. 624–628, 2008. DOI: 10.1038/nature06606. ISSN 0028-0836 (ang.). 
  6. Jorge Tovar, Gloria León-Avila, Lidya B Sánchez, Robert Sutak i inni. Mitochondrial remnant organelles of Giardia function in iron-sulphur protein maturation. „Nature”. 426 (6963), s. 172–176, 2003. DOI: 10.1038/nature01945. ISSN 0028-0836 (ang.). 
  7. León-Avila G, Tovar J. Mitosomes of Entamoeba histolytica are abundant mitochondrion-related remnant organelles that lack a detectable organellar genome. „Microbiology (Reading, Engl.)”. 150 (Pt 5), s. 1245–50, 2004. DOI: 10.1099/mic.0.26923-0. PMID: 15133087 (ang.). 
  8. Aguilera P, Barry T, Tovar J. Entamoeba histolytica mitosomes: organelles in search of a function. „Exp. Parasitol.”. 118 (1), s. 10–6, 2008. DOI: 10.1016/j.exppara.2007.08.004. PMID: 17880942 (ang.). 
  9. Fumika Mi-ichi, Tomofumi Miyamoto, Shouko Takao, Ghulam Jeelani i inni. Entamoebamitosomes play an important role in encystation by association with cholesteryl sulfate synthesis. „Proceedings of the National Academy of Sciences”. 112 (22), s. E2884–E2890, 2015. DOI: 10.1073/pnas.1423718112. ISSN 0027-8424 (ang.).   w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.