• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Miszarowie

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Ludy uralskie – grupa ludów wspólnego pochodzenia, posługujących się językami z uralskiej rodziny języków, zamieszkujących dziś izolowane obszary środkowej i wschodniej Europy oraz północno-zachodnią Syberię. Ogólna liczba przedstawicieli ludów ugrofińskich szacowana jest na 22-27 mln. W toku dziejów ludy te utraciły wspólne cechy kulturowe i antropologiczne – obecnie podstawą wyróżnienia ludów uralskich jest wspólna przeszłość historyczna i pokrewieństwo języków.
  Oka (ros. Ока), rzeka w Rosji, prawy (najdłuższy) dopływ Wołgi o długości 1498,6 km i powierzchni dorzecza 245 tys. km².
  Plemiona północno-wschodniej Rusi przed ekspansją Słowian

  Mieszczera (ros. Мещера́) — wymarły lud z grupy wołżańsko-fińskiej ludów uralskich. Zamieszkiwał Nizinę Mieszczorską nad środkową Oką. Posługiwał się wymarłym językiem mieszczerskim. Najbliższymi krewnymi Mieszczery byli prawdopodobnie Muromcy i Mordwini z grupy erzja.

  Rosjanie (ros. русские / russkije) – naród wschodniosłowiański, zamieszkujący głównie Rosję oraz inne kraje byłego Związku Radzieckiego, przede wszystkim: Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan, Łotwę, Kirgistan, Estonię, Litwę, Mołdawię i Naddniestrze oraz Turkmenistan. Znaczące diaspory znajdują się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Niemczech.Mordwini (Mordwa) – ludność mówiąca językami ugrofińskimi z grupy języków wołżańskich; zamieszkuje (w rozrzuconych skupiskach) głównie Federację Rosyjską: Republikę Mordwińską oraz Republikę Tatarstanu i obwody: samarski, penzeński, orenburski, niżnonowogrodzki oraz Syberię; także w Azji Środkowej w Armenii i w USA. W 2003 było około 1 054 000 Mordwinów.

  O Mieszczerze wspominają kroniki ruskie począwszy od XIII wieku. Wskutek kolonizacji słowiańskiej Mieszczera uległa zupełnej asymilacji do żywiołu rosyjskiego. Językowym śladem Mieszczery jest tzw. cokanie w gwarach rosyjskich znad Oki.

  Język mieszczerski - wymarły język należący do ugrofińskiej rodziny językowej. Używany przez lud Mieszczeran, zamieszkujący w Średniowieczu nad brzegami średniego biegu Oki. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie toponimy. Przyjmuje się, że był blisko spokrewniony z językami Mordwy, tj. mokszańskim i erzjańskim. Muromcy (Muroma, Morom, Muromowie) – lud ugrofiński spokrewniony z Mordwinami, który w I pierwszym tysiącleciu naszej ery zamieszkiwał basen Oki. Podstawę ich gospodarki stanowiły uprawa roli i łowiectwo. W późniejszym okresie Muromcy zostali zhołdowani przez Ruś Kijowską, a następnie zasymilowani przez Słowian, mając udział w formowaniu etnosu rosyjskiego. Do XI wieku stanowili większość etniczną na terenach, które zamieszkwali, do XVI wieku ulegli asymilacji. Od tego ludu pochodzi nazwa miasta Murom, niegdyś ważnego ośrodka politycznego Rusi i stolicy udzielnego księstwa. W okolicach tego miasta do dzisiaj spotyka się osoby wywodzące swoje pochodzenie od Muromców.
  Nizina Mieszczorska (ros. Мещёрская низменность, Mieszczorskaja nizmiennost´, także Мещёра, Mieszczora) – równinna nizina w europejskiej części Rosji, w środkowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, między rzekami: Klaźmą na północy, Moskwą na południowym-zachodzie, Oką na południu oraz Sudogdą i Kołp na wschodzie. Zbudowana z sandrów czwartorzędowych przykrywających gliny jurajskie. Występuje dużo jezior i bagien. Na piaskach rosną bory sosnowe, na piaskach gliniastych – lasy świerkowe, a w dolinach rzek – łąki.Ludy wołżańsko-fińskie (t. ludy wołżańskie) – grupa ludów wspólnego pochodzenia, posługujących się językami wołżańsko-fińskiej grupy ugrofińskiej gałęzi uralskiej rodziny języków. W skład grupy wchodzą dziś tylko dwa narody: Maryjczycy i Mordwini, przy czym ci ostatni rozpadają się na dwa odłamy zróżnicowane językowo, kulturowo i antropologicznie: moksza i erzja. Ludy wołżańsko-fińskie mieszkają nad środkową Wołgą i Kamą, od Oki na zachodzie do Biełej na wschodzie. Maryjczyków jest obecnie około 0,6 mln, Mordwinów – około 1,05 mln. Ludy te mają dwie narodowe republiki-podmioty Federacji Rosyjskiej: Mari Eł i Mordowię, ale stanowią w nich tylko po około 40% ludności. Ludy wołżańsko-fińskie żyją bowiem w rozproszeniu wśród Rosjan, Tatarów i Czuwaszy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mordwini (Mordwa) – ludność mówiąca językami ugrofińskimi z grupy języków wołżańskich; zamieszkuje (w rozrzuconych skupiskach) głównie Federację Rosyjską: Republikę Mordwińską oraz Republikę Tatarstanu i obwody: samarski, penzeński, orenburski, niżnonowogrodzki oraz Syberię; także w Azji Środkowej w Armenii i w USA. W 2003 było około 1 054 000 Mordwinów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.