• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mistycyzm  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  William Blake (ur. 28 listopada 1757 w Londynie, zm. 12 sierpnia 1827 w Londynie) – XVIII-wieczny angielski poeta, pisarz, rytownik, malarz, drukarz i mistyk, prekursor romantyzmu. Przez współczesnych nazywany często mad Blake (szalony Blake), zaliczany czasem do grona tzw. poetów wyklętych w literaturze angielskiej.Anna Katarzyna Emmerich, niem. Anna Katharina Emmerick (ur. 8 września 1774 w Flamschen koło Coesfeld w Westfalii, zm. 9 lutego 1824 w Dulmen) – niemiecka mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka katolicka. Beatyfikowana 3 października 2004 przez papieża Jana Pawła II.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Mysticism. W: The Oxford Dictionary of the Christian Church. s. 952.
  2. E.Underhill, The essentials of Mysticism NOwy Jork 1960.
  3. Maciej Górnicki: Mistycyzm. W: Leksykon duchowości katolickiej. s. 532–532.
  4. Szerzej o mistycznym doświadczeniu religijnym w: A. Migda, Mistycyzm pentekostalny, Kraków 2013.
  5. P. Almond: Mystical experience and religious doctrine. An investigation of the study of mysticism in world religions. Berlin: 1982.
  6. Smart N. Mystical experience. „Sophia”. 1 (1962). s. 19–26. Tenże: The Religious Experience of Mankind. Londyn: 1971.
  7. Mysticism sacred and profane. An inquiry into some varieties of praeternatural experience. Wyd. 2. Oxford: Oxford University Press, 1980.
  8. Świętość, Wrocław 1993.
  9. Szymołon, Jerzy: Ekstatyczne stany. W: Religia – Encyklopedia PWN. T. Gadacz, B. Milerski (red. nauk.). T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 386–387. ISBN 83-01-13661-8.
  10. James Joyce, William Blake, w: Pisma krytyczne, Kraków 1998.
  11. Adam Mickiewicz, poète national de la Pologne: étude psychanalytique et caractérologique (1987, polski przekład: Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne tłum. Agnieszka Kuryś, Katarzyna Rytel, ​ISBN 83-06-01542-8​).
  12. B. McGinn: Augustyn – Ojciec założyciel. W: Tenże: Obecność Boga. Historia mistyki zachodniochrześcijańskiej. T. Dekert (przekład). T. 1 – Fundamenty mistyki (do V w.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu UJ, 2009, s. 331, seria: Mysterion. ISBN 978-83-233-2728-8.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Abramowski Edward, Metafizyka doświadczalna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980. ​ISBN 83-01-00967-5​.
 • Carroll Michael P., Dziewica Maria z LaSalette i Lourdes: kogo widziały dzieci? Nomos. Kwartalnik Religioznawczy, 1994, 5/6, 63–85
 • Mihaly Csikszentmihalyi, Przepływ. Jak poprawić jakość życia. Psychologia optymalnego doświadczenia, Magdalena Wajda-Kacmajor (tłum.), Warszawa: Studio EMKA, 1996, ISBN 83-85881-52-2, OCLC 749575987.
 • d’Aquili Eugene G., Newberg Andrew B., The neuropsychology of aesthetic, spiritual, and mystical experiences. Zygon, 2000, 35(1), 39–51.
 • Dawid Jan Władysław, O intuicji w mistyce, filozofii i sztuce, Gebethner i Wolf, Warszawa 1913.
 • Dernałowicz Maria, Adam Mickiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985
 • Dębiec Jacek, Opętanie. Próba psychopatologicznego ujęcia problemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000. ​ISBN 83-233-1385-7​.
 • Doktór Tadeusz, Psychologia religii w Polsce – rys historyczny, Nomos: Kwartalnik Religioznawczy, 2001, 32/33, 119–144.
 • Fox Matthew, Creation spirituality. Liberating gifts for the peoples of the Earth, Harper & Collins, San Francisco-New York 1991. ​ISBN 0-06-062917-7​.
 • Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Słownik terminów literackich. Wrocław 1988
 • Górnicki, Maciej: Mistycyzm. W: Leksykon duchowości katolickiej. M. Chmielewski (red.). Lublin-Kraków: Wydawnictwo „M”, 2003, s. 532–533. ISBN 83-7221-333-X.
 • Stanislav Grof, Obszary nieświadomości. Raport z badań nad LSD, Andrzej Szyjewski (tłum.), Kraków: Wydawnictwo A, 2000, ISBN 83-912388-4-9, OCLC 749619424.
 • James William, Doświadczenia religijne. Wydanie polskie 3, tłum. J. Hempel, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2001. ​ISBN 83-88508-20-2​.
 • Jäger Willigis, Fala jest morzem. Rozmowy o duchowości. Jacek Santorski & CO, Warszawa 2000. ​ISBN 83-88875-18-3​.
 • Królikowski Wacław, SJ, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli. Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. ​ISBN 83-7318-475-9​.
 • Lietaer Hugo, Corveleyn Jozef, Psychoanalytical interpretation of the demonical possession and the mystical development of Sister Jeanne des Anges from Loudun (1605–1665), The International Journal for the Psychology of Religion, 1995, 5(4), 259–276.
 • Maslow Abraham H., W stronę psychologii istnienia, IW PAX, Warszawa 1986. ​ISBN 83-211-0654-4​.
 • Mysticism. W: The Oxford Dictionary of the Christian Church. F.L. Cross, E.A. Livingstone (oprac.). Wyd. 2. London: Oxford University Press, 1974, s. 952. ISBN 0-19-211545-6.
 • Persinger Michael A., Neuropsychological bases of God beliefs. Praeger Publishers, New York 1987.
 • Pratt James Bisset, The religious consciousness. A psychological study. Praeger Publishers, New York 1920.
 • Wilber Ken, Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2000. ​ISBN 83-88875-38-8​.
 • Witkowska Alina, Literatura romantyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986
 • Zohar Danah, Marshall Ian, Inteligencja duchowa. Rebis, Poznań 2001. ​ISBN 83-7301-074-2​.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Jerome Gellman, Mysticism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], CSLI, Stanford University, 31 lipca 2018, ISSN 1095-5054 [dostęp 2018-08-01] (ang.). (Mistycyzm)
 • Panteizm – pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z Bogiem (lub absolutem). Neguje istnienie Boga jako istoty rozumnej, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego.Absolut (łac. absolutus – bezwarunkowy, niezwiązany) – osobowy lub bezosobowy pierwotny byt, doskonały, najwyższy, pełny, całkowicie niezależny, nieuwarunkowany i niczym nieograniczony.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Joga (sanskryt योग) – jeden z sześciu ortodoksyjnych (tzn. uznających autorytet Wed) systemów filozofii indyjskiej, zajmujący się związkami pomiędzy ciałem a umysłem (świadomością i duchem). Oznacza to, że poprzez odpowiedni trening ciała (w tym ascezę), dyscyplinę duchową (medytację) i przestrzeganie zasad etycznych, deklaruje ona możliwość przezwyciężenia prawa karmana i wyzwolenia praktykującego z kręgu wcieleń (sansara).
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Numerologia - prognozowanie z liczb, opierające się na przekonaniu, że numer przyporządkowany danemu obiektowi (numer domu, samochodu, telefonu, zakodowane pod postacią liczby imię, itp.) ma związek z jego losem. Numerologia uważana jest przez naukowców za pseudonaukę, nie mającą żadnych racjonalnych ani eksperymentalnych podstaw.
  Samuel Zborowski – dramat wierszem napisany przez Juliusza Słowackiego ok. 1844 lub 1845 roku. Składa się z pięciu aktów. Jego pierwodruk ukazał się w Słowie w 1902 roku; oddzielnie wydany w 1903. Utwór nie został ukończony przez autora. Wystawiony po raz pierwszy w roku 1911 w Łodzi, następnie od 1927 grany w Warszawie, we Lwowie – 1932. Akcja utworu rozgrywa się w niebie (wieczności), piekle i na ziemi (czas historyczny). Ukazuje wcielenia duchowe Eoliona ujawnione w wizjach sennych, także opanowanie duszy Księcia Poloniusa (ojca Eoliona) przez innego, obcego ducha. Postacią łączącą wszystkie wątki akcji dramatu jest Lucyfer stanowiący ducha buntu. W utworze tym Słowacki dał wyraz interpretacji idei genezyjskich.
  Sir John Marks Templeton (ur. 29 listopada 1912 w Winchester, zm. 8 lipca 2008 w Nassau) – amerykański finansista i filantrop, twórca fundacji przyznającej nagrodę jego imienia.
  Literatura dydaktyczna – pozbawiony wspólnych wyróżników morfologicznych ogół utworów literackich, w których funkcje specyficznie literackie i estetyczne podporządkowane są funkcji wychowawczej. Głównym zadaniem utworów literatury dydaktycznej jest więc przekazywanie użytecznych wiadomości, prawd i pouczeń o charakterze moralistycznym, modeli, wzorów i ideałów godziwego życia oraz przekonań ideologicznych i politycznych. Zgodnie z koncepcją Stefanii Skwarczyńskiej można ją uznać za ogniwo literatury stosowanej.
  Wincenty Pallotti SAC, wł. Vincenzo Pallotti (ur. 21 kwietnia 1795 w Rzymie, zm. 22 stycznia 1850 tamże) – włoski ksiądz katolicki, założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którego integralną częścią są pallotyni (SAC) i pallotynki, tercjarz franciszkański (OFS), święty Kościoła katolickiego, apostoł Rzymu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.046 sek.