• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Missouri  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Francuzi – naród romański zamieszkujący głównie Francję (ok. 64 mln), Wielką Brytanię (ok. 100 tys.), Katalonię (ok. 4 tys.) oraz nieliczni w Belgii, Andorze, Luksemburgu, Monako i Szwajcarii. Poza tym Francuzi żyją głównie w swoich byłych koloniach w Afryce oraz w własnych terytoriach zamorskich w Oceanii i na innych kontynentach. Około 10 milionów osób francuskiego pochodzenia mieszka w Stanach Zjednoczonych, a 5 milionów w Kanadzie. Ich ojczystym językiem jest francuski. Większość Francuzów to katolicy (chrystianizacja w II – IV wieku). Dzisiaj wielu potomków byłych imigrantów uważa się za część narodu francuskiego, są to przeważnie osoby pochodzenia afrykańskiego i arabskiego. Pozostają oni obywatelami państwa francuskiego.Stany Zjednoczone Ameryki – państwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie. W 1791 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny (Dystrykt Kolumbii, potocznie zwany Waszyngtonem), będący oficjalną stolicą państwa.
  Demografia[]

  Według danych amerykańskich (U.S. Census Bureau) na dzień 1 lipca 2013 r., liczba ludności wynosiła 6.044.171 mieszkańców, wzrost o 0,9% od spisu w 2010 roku. Według spisu ludności w 2010 r., Missouri liczyło 5.988.927 mieszkańców, wzrost o 392.369 (7,0%) od 2000 roku. Ponad połowa mieszkańców stanu (3.294.936 osób, czyli 55,0%) mieszka w obrębie dwóch największych obszarów metropolitalnych – St Louis i Kansas City. Gęstość zaludnienia stanu wynosi 33,7 osób/km².

  Indianie – najliczniejsza i najbardziej zróżnicowana z trzech – obok Inuitów (Eskimosów) i Aleutów – grup ludności tubylczej (rdzennej, autochtonicznej) zamieszkujących oba kontynenty amerykańskie, obejmująca – zarówno dawniej, jak i dziś – setki ludów, plemion i grup o bardzo różnym charakterze i stopniu rozwoju. W tradycyjnej antropologii zaliczani są do rasy żółtej.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Według spisu z 2011 roku 84,0% mieszkańców stanowiła ludność biała (w tym Latynosi 3,0%), 11,7% to Murzyni i Afroamerykanie, 1,9% osoby mieszanego pochodzenia wielu ras, 1,7% to Azjaci i 0,5% to rdzenni mieszkańcy stanu – Indianie.

  Największą grupę stanowią osoby pochodzenia: niemieckiego (27,4%), irlandzkiego (14,8%), brytyjskiego (10,2%), amerykańskiego (8,5%) i francuskiego (3,7%). Grupa pochodzenia "amerykańskiego" zawiera w sobie Indian, Afroamerykan, ale także europejskich Amerykanów, których przodkowie przez długi czas żyli w Stanach Zjednoczonych.

  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Religia[]

  Większość dzisiejszych mieszkańców stanu Missouri w 2008 roku określiła się jako protestanci (61%). Drugą co do wielkości grupą są katolicy (18%), z największą populacją w Jefferson City, St Louis i na wschodzie stanu. Trzecią co do wielkości grupę stanowią nie związani z żadną religią (16%). 5% wyznaje inne religie, głównie: mormoni, judaizm, świadkowie Jehowy, islam, hinduizm i buddyzm.

  Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.

  Największe wyznania według liczby członków w 2010 roku stanowiły: Południowa Konwencja Baptystów z 749.685 osób, Kościół katolicki z 724.315 osób, oraz Zjednoczony Kościół Metodystyczny z 226.409 osób. Dużą grupę z 236.235 osób stanowią także protestanci bezdenominacyjni należący do różnych niezależnych kościołów lokalnych.

  Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Wśród innych mniejszych wyznań protestanckich są: Kościoły Chrystusowe z 197.070 osób, różne kościoły zielonoświątkowe z blisko 200.000 osób (głównie: Zbory Boże z 117.904 osób i Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy), Kościół Luterański Synodu Missouri z 142.685 osób i Kościół Prezbiteriański USA z 46.060 osób.

  Amerykanie – pluralistyczna wspólnota narodowo-państwowa pochodzenia imigracyjnego, kształtująca się w Stanach Zjednoczonych, licząca około 300 mln osób. W związku ze specyficzną, migracyjną historią swojego powstania, posiada pochodzenie mieszane, przede wszystkim europejskie i afrykańskie. Mniejszość stanowią osoby pochodzenia azjatyckiego oraz rdzenni Amerykanie – Indianie Ameryki Północnej. Skutkiem tradycyjnej wielonarodowości Stanów Zjednoczonych jest fakt, że wielu Amerykanów identyfikuje się zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i – raczej sentymentalnie – z krajem pochodzenia swoich przodków (np. Amerykanie włoskiego czy irlandzkiego pochodzenia – Italian Americans, Irish Americans).Kompromis Missouri, wypracowany w 1820 roku układ pomiędzy stanami północnymi a południowymi. Polegał on na przyznaniu stanowi Missouri statusu niewolniczego w zamian za zgodę stanów południowych na to, by na terytoriach zachodnich granica niewolnictwa przebiegała wzdłuż równoleżnika 36°30’. Natomiast granica między stanami wolnymi a niewolniczymi została poprowadzona wzdłuż Linii Masona-Dixona oraz rzeki Ohio. Dodatkowo z terenu Massachusetts wyodrębniono nowy stan – Maine – w celu zachowania równowagi sił w Senacie pomiędzy stanami niewolniczymi i stanami niedopuszczającymi niewolnictwa.

  Wśród innych religii największe grupy stanowią: mormoni 92.248 osób, żydzi 22.145 osób, świadkowie Jehowy ok. 20.000 osób, muzułmanie 11.708 osób, hinduiści 7.246 osób i buddyści 7.070 osób.

  Dodatkowe informacje[]

 • Klimat: podzwrotnikowy, kontynentalny; roczna suma opadów od 700 do 1100 (w zależności od regionu)
 • Roślinność: lasy dębowo-hikorowe na wyżynie Ozark, poza tym krajobraz rolniczy
 • Przemysł i bogactwa naturalne:
 • Rolnictwo
 • uprawa kukurydzy, pszenicy, soi, sorga, tytoniu, drzew owocowych, warzyw
 • hodowla bydła (typu mięsnego), trzody chlewnej, owiec, drobiu
 • Południowa Konwencja Baptystów (ang. Southern Baptist Convention, SBC) – największa protestancka grupa wyznaniowa w Stanach Zjednoczonych skupiająca zbory i lokalne kościoły baptystyczne głównie w południowej części kraju. Łącznie do Południowej Konwencji Baptystów należy blisko 16,2 milionów członków zrzeszonych w ponad 45.010 zborach.Independence - miasto w USA, w stanie Missouri, w zespole miejskim Kansas City. Około 113,3 tys. mieszkańców. Siedziba ogólnoświatowych władz i świątyni Kościoła Społeczności Chrystusa.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Missouri (ang. Missouri) - plemię Indian Ameryki Północnej z siouańskiej rodziny językowej, które zamieszkiwało nad brzegami rzeki Missouri w pobliżu ujścia rzeki Grand. Wojny i choroby przywleczone przez białych niemal wyniszczyły ich doszczętnie. Nieliczni, jacy przetrwali do dziś, występują jako Otoe i mieszkają w rezerwacie Otoe w Oklahomie. Nazwa plemienia ma oznaczać "Lud Dłubanek". W związku z tym, że przez wiele lat nazwę rzeki Missouri tłumaczono jako "Wielka Błotnista (rzeka)", uważano, że nazwa plemienia musi znaczyć to samo. Dopiero późniejsze badania (w XX wieku) dowiodły, że Missouri swą nazwę wywodzili od łodzi, nie od rzeki.
  Zbory Boże (ang. Assemblies of God, dosłownie: Zgromadzenia Boże) – największa spośród zielonoświątkowych denominacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych pierwsza lub druga (różne szacunki) co do ilości zrzeszonych w niej zielonoświątkowców.
  Missouri – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ rzeki Missisipi. Wraz z rzeką Missisipi stanowią najdłuższy system rzeczny Ameryki Północnej o długości ok. 5970 km.
  Żółta rasa człowieka – jedna z grup wydzielanych w podziałach antropologicznych gatunku ludzkiego. Po raz pierwszy podziału na odmiany, w którym kryterium był kolor skóry, dokonał Georges Cuvier w roku 1812. Za charakterystyczne cechy odmiany żółtej, będące przystosowaniem do warunków klimatycznych Azji uznaje się niski wzrost, długi tulów, krótkie nogi, małą powierzchnię ciała, grube przetłuszczone włosy, płaską twarz nisko osadzony nos, skośną szparę oczną. Budowa ciała zapewnia ochronę przed zimnem minimalizując utratę ciepła. Oczy chronione są przed nadmiarem światła w okresie występowania okrywy śnieżnej.
  Wielkie Równiny – rozległa kraina geograficzna, a zarazem krąg kulturowy na obszarze Kanady i USA, u podnóża Kordylierów. Obszar ten, zbudowany z mezozoicznych i trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością (poza lasami łęgowymi w dolinach rzecznych), tzw. prerią. Obszar ten leży w kilku strefach klimatycznych. Silny wpływ na jego klimat ma bliskość Kordylierów.
  Zakup Luizjany (ang. Louisiana Purchase) lub sprzedaż Luizjany (fr. Vente de la Louisiane) – transakcja, jaka miała miejsce w 1803 roku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją.
  Kościoły Chrystusowe – to nurt protestantyzmu utworzony na początku XIX wieku przez Thomasa Campbella - irlandzkiego prezbiterianina, który poszukiwał sposobów przywrócenia jedności chrześcijaństwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.