• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Misja sui iuris

  Przeczytaj także...
  Misja „sui iuris” Tadżykistanu (łac.: Mission „sui iuris” Tadzikistanianus, ros.: Миссия „sui iuris” Таджикистан) - katolicka jednostka podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Tadżykistanie, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj. Siedziba superiora znajduje się przy parafii św. Józefa w Duszanbe.Annuario Pontificio – wydawany od 1912 jeden z oficjalnych organów informacyjnych Stolicy Świętej, rocznik statystyczny Stolicy Apostolskiej.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Misja sui iuris – najbardziej pierwotna, lecz samodzielna jednostka terytorialna Kościoła katolickiego. Taka misja stanowi wstępny etap istnienia Kościoła lokalnego na terenach, gdzie jest mało katolików bądź status polityczny terenu jest niepewny. Brak jej jednak określenia w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Na czele misji stoi zwykle prezbiter, zaś jego stanowisko określa się mianem superiora lub po prostu przełożonego.

  Misja „sui iuris” Afganistanu (łac.: Mission „sui iuris” Afghanistaniensis) - katolicka jednostka podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Afganistanie, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj. Siedziba superiora znajduje się w Kabulu. Misja założona została w 2002 roku, kiedy przybył jeden kapłan. W roku 2010 liczba wiernych wyniosła 200, przy pięciu kapłanach. Mają jedną kaplicę.Misja „sui iuris” Turkmenistanu (łac.: Mission „sui iuris” Turcmenistanianus, ros.: Миссия „sui iuris” Туркменистан) - katolicka jednostka podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Turkmenistanie, obejmująca swoim zasięgiem cały kraj. Siedziba superiora znajduje się przy parafii w Aszchabadzie.

  Lista obecnie działających misji[ | edytuj kod]

  Annuario Pontificio z 2009 wymienia 9 misji sui iuris. Obecnie w Kościele rzymskokatolickim funkcjonuje 8 misji sui iuris:

 • misja „sui iuris” Afganistanu,
 • misja „sui iuris” w Funafuti,
 • misja „sui iuris” Kajmanów,
 • misja „sui iuris” Tadżykistanu,
 • misja „sui iuris” Tokelau,
 • misja „sui iuris” Turkmenistanu,
 • misja „sui iuris” Turks i Caicos,
 • misja „sui iuris” Wyspy Świętej Heleny, Wyspy Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.
 • W latach 13201330 oraz 18981922 istniała misja sui iuris w Yining.

  Misja sui iuris Wyspy Świętej Heleny, Wyspy Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha (łac.: Mission „sui iuris” Sanctae Helenae, Ascensionis et Tristanensis, ang.: Mission “sui iuris” of Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) – rzymskokatolicka jednostka podziału terytorialnego kościoła na obejmująca swoim zasięgiem Wyspę Świętej Heleny, Wyspę Wniebowstąpienia i archipelag Tristan da Cunha. Siedziba prałata znajduje się w Jamestown.Misja „Sui Iuris” Tokelau (łac.: Tokelaunus, ang. Mission „Sui Iuris” of Tokelau) – katolicka diecezja w atolu Nukunonu, na Wyspach Tokelau.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Diecezje katolickie na świecie
  2. Misja „sui iuris” I-li o Kul-Dia w bazie catholic-hierarchy.org (ang.) [dostęp 2013-03-16]
  3. Mission “sui iuris” of I-li, www.gcatholic.org [dostęp 2013-03-16]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Lista misji sui iuris (ang.)
 • Yining, dawniej Kuldża (chiń. upr.: 伊宁; chiń. trad.: 伊寧; pinyin: Yíníng; kaz.: قۇلجا, Qulja; ujg.: غۇلجا, Ghulja) – miasto na prawach powiatu w północo-zachodnich Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang, siedziba administracyjna kazachskiej prefektury autonomicznej Ili. W 2000 roku liczyło ok. 357,5 tys. mieszkańców. Ośrodek przemysłu skórzanego, spożywczego, włókienncizego, rzemiosła oraz centrum handlu dla regionu rolniczego (dolina rzeki Ili). Miasto posiada port lotniczy i połączenie drogowe z głównymi miastami regionu oraz z Kazachstanem.Misja sui iuris Turks i Caicos (łac.: Mission „sui iuris” of Turks and Caicos, ang.: Mandatum „sui iuris” Turcensium et Caicensium) – rzymskokatolicka jednostka podziału terytorialnego Kościoła katolickiego na Turks i Caicos, w północnej części Karaibów. Siedziba superiora znajduje się w Cockburn Town.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Misja „Sui Iuris” w Funafuti (łac. Funafutinus, ang. Mission „Sui Iuris” of Funafuti) – rzymskokatolicka misja sui iuris na Tuvalu. Siedziba superiora znajduje się w Funafuti. Jest sufraganią Metropolii Samoa-Apia. Swoim zasięgiem obejmuje państwo Tuvalu.
  Misja sui iuris Kajmanów (łac.: Mandatum „sui iuris” Insularum Caimanensium, ang.: Mission „sui iuris” of Cayman Island) – rzymskokatolicka jednostka podziału terytorialnego kościoła na Kajmanach obejmująca swoim zasięgiem wszystkie wyspy tego archipelagu. Siedziba prałata znajduje się w George Town.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Kodeks prawa kanonicznego – wspólna nazwa kościelnych aktów prawnych zawierających zasadniczy zrąb prawa kanonicznego Kościoła katolickiego.
  Sui iuris (łac. [osoby] swojego prawa) – w prawie rzymskim osoby niepodlegające władzy patris familias. Jeśli osoba sui iuris była płci męskiej, wówczas sama była pater familias.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.