• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Minucjusz Feliks

  Przeczytaj także...
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Dogmatyzm - (filoz.) stanowisko bezkrytycznego przyjmowania danych twierdzeń jako prawdy, bez weryfikacji i podawania w wątpliwość, na zasadzie wiary. Dogmatyzm jest przeciwieństwem sceptycyzmu.

  Minucjusz Feliks (Marcus Minucius Felix) – pisarz rzymski z II/III wieku n.e., jeden z pierwszych piszących po łacinie apologetów chrześcijańskich, z wykształcenia prawnik.

  Twórczość[]

  Nic nie wiadomo o życiu Minucjusza Feliksa, nawet czas powstania jego dzieła jest określany w dużym przybliżeniu na lata 150-270 AD. Prawdopodobnie pisarz pochodził z północnej Afryki. Jedynym znanym utworem jego autorstwa jest wzorowany na cycerońskich dialogach Oktawiusz: rozgrywająca się w Ostii rozmowa o chrześcijaństwie pomiędzy poganinem Cecyliuszem Natalisem (Caecilius Natalis), chrześcijaninem Oktawiuszem Januariuszem (Octavius Januarius) i autorem. Natalis zarzuca chrześcijaństwu dogmatyzm, odrzucenie starożytnych rzymskich religii oraz niemoralność. Oktawiusz broni zaś chrześcijaństwa, próbując dowieść nieśmiertelności Boga w wymiarze moralnym i filozoficznym, a nie dogmatycznym. Podpierając się argumentami filozoficznymi akcentuje bliskość chrześcijańskiego monoteizmu z ideami stoików. Oktawiusz był tekstem adresowanym do elit rzymskich mającym je przekonać o podobieństwach łączących nową wiarę ze światem kultury klasycznej. Dialog ma charakter protreptyku, a więc zachęty (w tym wypadku do przyjęcia chrześcijaństwa).

  Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy - seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Warszawie od 1969 roku nakładem Akademii Teologii Katolickiej/Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.Poganie − określenie używane wobec wyznawców religii niemonoteistycznych, głównie politeistycznych i animalistycznych.

  O Minucjuszu Feliksie wspominają także Laktancjusz i święty Hieronim jako o znamienitym adwokacie rzymskim - Romae insignis causidicus.

  Wydania[]

  Wydania krytyczne[]

 • F. Sabaeus-Brixianus, oznaczony symbolem Bk. VIII. - razem z dziełami Arnobiusza (Rzym, 1543).
 • F. Balduinus, pierwsze osobne wydanie (Heidelberg, 1560)
 • Jacques Paul Migne, PL t. 3, 239
 • Hubert Ashton Holden, (1853)
 • Karl Felix Halm in Corp. Scr. Lcd. Lat. (Wiedeń, 1867)
 • Przekłady polskie[]

 • Oktawiusz w: Apologie. M. Szarmach, A. Świderkówna, J. Sołowianiuk (przekład); M. Szarmach, J. Sołowianiuk (wstępy i oprac.); E. Stanula (red.). Warszawa: ATK, 1988, seria: PSP 44.
 • Oktawiusz. J. Sajdak (przekład). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2001, s. 100, seria: POK 2. ISBN 8386360631.

 • Jacques Paul Migne (ur. 25 października 1800 w Saint-Flour, zm. 25 października 1875) – francuski ksiądz katolicki i wydawca, który zasłynął edycją najpełniejszego zbioru greckich i łacińskich tekstów Ojców Kościoła (Patrologiae cursus completus).Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.

  Bibliografia[]

 • Maria Cytowska, Hanna Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa. Autorzy chrześcijańscy, PWN, Warszawa 1994, s. 62-68.
 • Holmes V. M. Dennis, 3d, The Date of the Octavius, "The American Journal of Philology", 50 (1929), s. 185-189.
 • Przypisy

  1. Praca zbiorowa: Mała encyklopedia kultury antycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, s. 489-490. ISBN 83-01-03529-3.
  2. Por. Divinae institutiones V,1
  3. Por. De Viris Illustribus, 58
  Arnobiusz z Sikka (Starszy) (ur. w III wieku) – wczesnochrześcijański pisarz. Pochodził z Afryki. Nauczał retoryki w Sikka, a jednym z jego uczniów był Laktancjusz. Na chrześcijaństwo nawrócił się pod wpływem snu; wcześniej był poganinem i wrogiem chrześcijan. Napisał dzieło Przeciw poganom, w którym odpierał zarzuty stawiane chrześcijanom przez pogan. Najprawdopodobniej dzieło to nie cieszyło się popularnością, gdyż spośród wszystkich Ojców Kościoła wspomina o nim jedynie Hieronim. Natomiast w Dekrecie Gelazego zaliczane jest do apokryfów. Arnobiusz Starszy uznawał Boga za najwyższy i niewzruszony byt, bliższy raczej Bogu filozofii niż Bogu Abrahama. Nie przeczył istnieniu bogów pogańskich, ale nie utożsamiał ich z demonami. Odrzucał natomiast biblijną naukę o stworzeniu, przychylając się do poglądów zawartych w Timajosie Platona.Anna Świderkówna (ur. 5 grudnia 1925 w Warszawie, właśc. Anna Świderek (do lat 70. XX wieku publikowała pod tym nazwiskiem), zm. 16 sierpnia 2008 tamże) – polska historyk literatury, filolog klasyczny, papirolog, biblistka, tłumaczka; profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka wiedzy o antyku i Biblii. Ponad 30 lat kierowała Katedrą Papirologii (późniejszym Zakładem Papirologii) UW.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Apologetyka (łac. apologeticum, z gr. ἀπολογία) — dział teologii (teologia fundamentalna, której apologetyka jest wymiarem praktycznym) lub literatury zajmujący się obroną wiary – najczęściej chrześcijańskiej – przed zarzutami przeciwników oraz uzasadniający podstawowe prawdy wiary. Termin ten również dotyczyć może twórczości pisarskiej apologetów. Mianem tym określa się pisarzy wczesnochrześcijańskich z II w. działających w okresie po Ojcach Apostolskich. Zaliczani są do nich m.in. św. Justyn, Atenagoras z Aten, Arystydes z Aten, Teofil z Antiochii, Tertulian, Klemens Aleksandryjski, Meliton z Sardes, Tacjan Syryjczyk, Minucjusz Feliks, Apolinary z Hierapolis, Kwadratus.
  Ostia (łac. ostium ujście) – antyczne miasto portowe, być może pierwsza kolonia Starożytnego Rzymu, położone w ujściu rzeki Tyber do Morza Tyrreńskiego, obecnie w granicach Rzymu – zachowane do dnia dzisiejszego ruiny są jednymi z największych pod względem powierzchni we Włoszech. Ponieważ od czasów starożytnych linia brzegowa odstępowała w ślad za morzem, obecnie port w dalszym ciągu znajduje się nad Tybrem, ale około 3 km od plaży.
  Pisma Ojców Kościoła – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego ukazująca się w Poznaniu w latach 1924-1971 nakładem Wydawnictwa Uniwersyteckiego a następnie Księgarni św. Wojciecha. Jej redaktorem był Jan Sajdak.
  Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.
  Hieronim ze Strydonu, łac. Eusebius Sophronius Hieronymus, gr. Ευσέβιος Σωφρόνιος Ιερόνυμος, cs. Błażennyj Ijeronim Stridonskij (ur. między 331 a 347 w Strydonie, zm. 30 września 419 lub 420 w Betlejem) – święty Kościoła katolickiego, doktor Kościoła, apologeta chrześcijaństwa; święty Kościoła prawosławnego i koptyjskiego, Wyznawca. Przetłumaczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potomnych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolickiego.
  Marian Eugeniusz Szarmach (ur. 28 grudnia 1939 w Łasinie) – polski filolog klasyczny, profesor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.