• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Minnesota  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Młyn wodny - budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.Narciarstwo wodne (ang. water skiing) – dyscyplina sportowa i czynny wypoczynek polegające na jeździe na 1 lub 2 nartach po wodzie za holującą motorówką lub elektrycznym wyciągiem narciarskim (linowe wyciągi nart wodnych) (zobacz zdjęcie obok).
  Piramida wieku

  Minnesota (wymowa:/mɪnɪˈsoʊtə/ ) – stan leżący w środkowo-zachodniej części USA.

  Zajmuje obszar 225 365 km² (12. pod względem wielkości), który zamieszkuje 5 167 101 mieszkańców (21. pod względem ludności).

  Powstała 11 maja 1858 roku jako 32. stan w wyniku wyodrębnienia ze wschodnich obszarów Terytorium Minnesoty.

  Nowela (wł. „novella” – nowość) – krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną i sprawnie skrojoną akcją główną, mocno udramatyzowaną, która zmierza do punktu kulminacyjnego. Fabuła noweli jest zazwyczaj jednowątkowa, pozbawiona epizodów, rozbudowanych opisów przyrody oraz szczegółowej charakterystyki postaci. Jest to jedna z odmian epiki. Jej treść dotyczy pewnego zdarzenia, opartego na wyrazistym motywie, z pozoru nieistotnym (np. kamizelka, sokół), ale często nabierającym znaczeń symbolicznych. Niemiecki pisarz Paul Heyse określił ów motyw mianem „sokoła”. Stworzył on tzw. teorię sokoła, opartą na wnikliwej analizie noweli Giovanniego Boccaccia pt. „Sokół”.Taniec – forma sztuki performance, składająca się z celowo wybranych sekwencji ludzkiego ruchu. Ruch ten ma wartość estetyczną i symboliczną, i jest uznawany jako taniec przez wykonawców i obserwatorów w danej kulturze. Taniec może być podzielone i opisany ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.

  Minnesota znana jako „Kraina 10 000 jezior” lub „Stan Gwiazdy Północnej” oferuje mieszkańcom oraz turystom liczne możliwości rekreacji.

  Blisko 60% populacji stanu skupiona jest w metropolii MinneapolisSaint Paul, tzw. „Bliźniaczych miastach” (ang. The Twin Cities), który jest stanowym centrum polityki, biznesu, przemysłu, transportu oraz międzynarodowej społeczności artystycznej. Pozostała część stanu nazywana jest „Przedmieściem Minnesoty”. W części zachodniej pierwotnie obejmowała tereny prerii, które współcześnie zajmowane są przez rolnictwo. W części wschodniej rozciągały się niegdyś lasy liściaste, a obecnie teren ten jest w większości gęsto zaludniony. W części północnej rozciąga się stosunkowo najlepiej zachowana i rzadziej zaludniona preria. Chociaż większość mieszkańców stanu jest rasy białej i ma korzenie północnoeuropejskie, coraz większy staje się napływ imigrantów z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.

  The Andrews Sisters – grupa wokalna składająca się z trzech śpiewających sióstr: LaVerne Andrews (kontralt; ur. 6 lipca 1911, zm. 8 maja 1967), Maxene Andrews (drugi głos; ur. 3 stycznia 1916, zm. 21 października 1995) i Patty Andrews (głos prowadzący; ur. 16 lutego 1918, zm. 30 stycznia 2013). Wszystkie urodziły się w Minneapolis w Minnesocie.Wells Fargo Center - wieżowiec w Minneapolis, będący trzeci najwyzszą budowlą w mieście, po 225 South Sixth. Mierzy 236 metrów, posiada 57 kondygnacji. Jego budowę rozpoczęto w 1986, ukończono w 1988 roku.

  Stan znany jest z umiarkowanego podejścia w polityce i kwestiach socjalnych, zaangażowania obywatelskiego oraz wysokiej frekwencji wyborczej. Miejscowa społeczność klasyfikowana jest jako jedna z najzdrowszych w Stanach, a przy tym wyróżnia się wysokim wykształceniem i oczytaniem.

  Art déco – styl w sztuce: architekturze, malarstwie, grafice oraz w architekturze wnętrz, rozpowszechniony w latach 1919–1939. Nazwa wywodzi się od francuskiego art – sztuka i décoratif – dekoracyjny, w rozumieniu jakie język polski łączy z urządzaniem wnętrz (czyli "dekorowaniem"); termin décoratif nie oznacza w tym wypadku "zdobienia".Minneapolis Institute of Arts (w skrócie: MIA) – muzeum sztuk pięknych zlokalizowane w Minneapolis w stanie Minnesota w USA na terenie pokrywającym 32,000 m².

  Spis treści

 • 1 Etymologia
 • 2 Geografia
 • 2.1 Geologia i forma terenu
 • 2.2 Fauna i flora
 • 2.3 Klimat
 • 2.4 Obszary chronione
 • 3 Historia
 • 4 Miasta i miasteczka
 • 5 Demografia
 • 5.1 Populacja
 • 5.2 Polonia w Minnesocie
 • 5.3 Rasy
 • 5.4 Religie
 • 6 Gospodarka
 • 6.1 Przemysł i handel
 • 6.2 Podatki stanowe
 • 7 Kultura
 • 7.1 Sztuki piękne
 • 7.2 Literatura
 • 7.3 Rozrywka
 • 8 Zdrowie i edukacja
 • 8.1 Zdrowie
 • 8.2 Edukacja
 • 9 Transport
 • 10 Prawo i rząd
 • 10.1 Władza wykonawcza
 • 10.2 Władza ustawodawcza
 • 10.3 Sądownictwo
 • 11 Media
 • 12 Sport i rekreacja
 • 12.1 Sport zorganizowany
 • 12.2 Rekreacja
 • 13 Symbole
 • 14 Zobacz też
 • 15 Przypisy
 • Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.Zebulon Montgomery Pike (ur. 5 stycznia 1779 − zm. 27 kwietnia 1813) − amerykański wojskowy, podróżnik i odkrywca. Jako kapitan US Army poprowadził w latach 1806–1807 ekspedycję celem zbadania i skartowania południowo-zachodnich obszarów właśnie odkupionej od Francji Luizjany oraz odnalezienia źródeł Red River. Schwytany przez Hiszpanów na terytorium dzisiejszego Kolorado, Pike został − wraz ze swymi ludźmi − uprowadzony do Chihuahua, w dzisiejszym Meksyku i przesłuchany przez gubernatora. Wszyscy zostali zwolnieni i odstawieni na granicę Luizjany w roku 1807.

  Etymologia[]

  Nazwa Minnesota odnosi się do słowa mnisota, które w języku Indian Dakota znaczyło: „Woda, w której przegląda się niebo”. Rdzeni mieszkańcy demonstrowali nazwę pierwszym białym osadnikom poprzez wlewanie mleka do wody i wołając mnisota. Nazwy wielu miejsc w stanie zawierają pochodną cząstki mni, oznaczającej w języku Indian wodę, np. Minnehaha Falls (wodospad), Minneiska (miasto), Minnetonka (jezioro), czy Minneapolis (połączenie słów mini oraz greckiego polis).

  Agassiz – lodowcowe jezioro utworzone w plejstocenie przed czołem lądolodu północnoamerykańskiego. Obejmowało 134 tys. km², stanowiąc największy słodkowodny akwen w tych czasach. Nazwane od szwajcarskiego przyrodnika Louisa Agassiza, który jako pierwszy przedstawił hipotezę wielkiego zlodowacenia. Jezioro to wielokrotnie było drenowane i spływało do Atlantyku. Ostatni i największy spływ jeziora miał miejsce ok. 8,4 tys. lat BP we wczesnym Atlantyku (holocen) i wywołał gwałtowne i krótkie oziębienie zwane wydarzeniem 8,2 tys. lat BP (ang. 8.2 ka event).Cass Gilbert (ur. 24 listopada 1859 − zm. 17 maja 1934) − prominentny amerykański architekt. Był jednym z pierwszych twórców drapaczy chmur, takich jak zaprojektowany przez niego Woolworth Building. Był również projektantem budynków muzeów, siedzib stanów (np. stanu Minnesota czy stanu Arkansas) czy obiektów użyteczności publicznej (np. budynek Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych). W latach 1908-1909 był prezydentem American Institute of Architects, amerykańskiej organizacji skupiającej architektów.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polinezyjczycy są rdzenną ludnością Polinezji, zamieszkują także niektóre wyspy Melanezji i Mikronezji. Posługują się językami polinezyjskimi. Podstawą gospodarki jest rybołówstwo i rolnictwo, w mniejszym zakresie także chów zwierząt. Struktura społeczna opiera się na podziale na warstwy (arystokracja, rolnicy, rybacy, rzemieślnicy, niewolnicy).
  Weisman Art Museum ( w skrócie WAM; pełna nazwa: Frederick R. Weisman Art Museum) – muzeum sztuki w Minneapolis założone w 1934 roku przy miejscowym uniwersytecie jako muzeum edukacyjne oraz publiczne.
  Minnesota Golden Gophers – nazwa drużyn sportowych University of Minnesota w Minneapolis i Saint Paul, biorących udział w akademickich rozgrywkach w Big Ten Conference oraz Western Collegiate Hockey Association (hokej na lodzie kobiet), organizowanych przez National Collegiate Athletic Association.
  Całkowita powierzchnia Stanów Zjednoczonych Ameryki wynosi 9 631 418 km². Największym stanem jest Alaska, która stanowi aż 17,84% powierzchni całego kraju. Najmniejszym stanem jest natomiast Rhode Island, który stanowi tylko 0,004% powierzchni USA.
  Kampus (łac. campus pole, równina), osiedle akademickie – obszar na którym znajdują się budynki szkoły wyższej wraz z otaczającymi je terenami. Zazwyczaj znajduje się tam również biblioteka i domy studenckie.
  Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.
  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.234 sek.