• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministrowie skarbu i ministrowie finansów Polski

  Przeczytaj także...
  Poniższa tabela przedstawia wszystkich ministrów skarbu państwa (ministrów właściwych w sprawach Skarbu Państwa) w Polsce, od czasu utworzenia urzędu aż do dnia dzisiejszego. Ministrów skarbu państwa nie należy mylić z mającymi inny zakres właściwości ministrami skarbu rządów II Rzeczypospolitej i rządu na uchodźstwie. W 1950 roku nastąpiła bowiem zmiana nazwy organu z Ministra Skarbu na Ministra Finansów.Królestwo Polskie (niem. Königreich Polen) – fragmentaryczna państwowość, wyrażająca się w istnieniu instytucji państwowych (sądownictwa i szkolnictwa) pod egidą Rady Regencyjnej, wyposażonej formalnie przez mocarstwa okupujące terytorium Królestwa Polskiego, w atrybuty zwierzchnictwa.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.

  Poniższa tabela przedstawia wszystkich ministrów skarbu i ministrów finansów w Polsce od czasu utworzenia rządu polskiego w regencyjnym Królestwie Polskim w roku 1917 aż do dnia dzisiejszego. W 1950 roku nastąpiła zmiana nazwy Ministerstwa Skarbu w Ministerstwo Finansów. Ministrów skarbu nie należy mylić z mającymi inny zakres obowiązków ministrami skarbu państwa z epoki III Rzeczypospolitej (zobacz też listę ministrów skarbu państwa).

  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939–1990 będący legalną kontynuacją władz II Rzeczypospolitej, zmuszonych opuścić Polskę po agresji III Rzeszy i ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 i okupacji całego terytorium Polski przez agresorów. Siedzibą rządu był Paryż, później Angers (na zasadzie eksterytorialności), a od końca czerwca 1940 (kapitulacji Francji) – Londyn. Władze RP na uchodźstwie zakończyły działanie po wyborze i zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy na prezydenta Polski i przekazaniu mu insygniów prezydenckich przez prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Ministerstwo Skarbu – ministerstwo utworzone 15 października 1917, jako organ administracji centralnej, do którego kompetencji należały sprawy obiegu pieniężnego, administracji skarbowej, opracowywania i wykonywania budżetu państwa, zarząd monopolami państwowymi i akcyzą, administracji celnej, polityki podatkowej oraz nadzoru nad bankami i instytucjami ubezpieczeń majątkowych. Najważniejszy resort gospodarczy II Rzeczypospolitej.

  Ministrowie skarbu w ]

  Ministrowie skarbu w ]

  Ministrowie skarbu na ]

  Ministrowie finansów w ]

  Przypisy

  1. 6 lipca 1945 roku uznanie międzynarodowe zostało przeniesione z rządu emigracyjnego na rząd lubelski.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  III Rzeczpospolita – użyte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997) określenie państwa polskiego po zasadniczych przemianach politycznych, jakie zaszły od 1989 roku. Oficjalna nazwa państwa to Rzeczpospolita Polska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.