• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Przeczytaj także...
  Lista ministrów spraw zagranicznych Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier do 1918 roku. Do powstania 1848 roku kanclerz Austrii był też jednocześnie ministrem spraw zagranicznych. Ministrowie spraw zagranicznych Słowacji kierują Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Do 1 stycznia 1993 funkcjonował również urząd ministra spraw zagranicznych Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej.
  Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).

  Na tę stronę wskazują przekierowania: Minister spraw zagranicznych i Ministrowie spraw zagranicznych

  Sekretarz Stanu do spraw Politycznych i Zagranicznych – urząd w San Marino, odpowiadający stanowisku szefa rządu, ze względu na przysługujące mu prerogatywy.Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1830–1831) – MSZ zostało powołane w czasie powstania listopadowego 3 lutego 1831, wcześniej dyplomacją powstańczą kierowała Sekcja interesów dyplomatycznych i organizacyjnych, od 2 stycznia 1831 Wydział Dyplomatyczny.

  Ministerstwo spraw zagranicznych – urząd odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej państwa.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Poniższa tabela przedstawia wszystkich ministrów spraw zagranicznych w Polsce od czasu utworzenia rządu polskiego w Królestwie Polskim w roku 1917 aż do dnia dzisiejszego.

  Ministerstwa spraw zagranicznych oraz ich odpowiedniki[ | edytuj kod]

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Przed rokiem 1848 kierownikami duńskiej polityki zagranicznej byli nadsekretarze-prezydenci tak zwanej "niemieckiej kancelarii" (Tyske Kancelli), powstałej w 1523 roku i zwanej "niemiecką", ze względu na używanie języka niemieckiego podczas obrad. W 1806 roku zmieniono jej nazwę na Slesvig-Holstenske Kancelli, a w 1848 na Danske Kancelli, gdyż zaczęto używać języka duńskiego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty (ang. The Foreign and Commonwealth Office), bardziej znane jako Biuro Spraw Zagranicznych (Foreign Office) lub FCO, jest departamentem rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialnym za promocję interesów państwa zagranicą, odpowiednikiem ministerstw spraw zagranicznych w innych krajach. Szef biura nosi tytuł Sekretarza Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs) zaś popularnie nazywany jest Sekretarzem ds. Zagranicznych (Foreign Secretary). Jego pozycja jest jedną z najbardziej prestiżowych w rządzie brytyjskim (cabinet) po premierze; pozostałe to Kanclerz Skarbu (Chancellor of the Exchequer) oraz Sekretarz ds. Wewnętrznych (Home Secretary).
  Ministrowie spraw zagranicznych we Włoszech kierują Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Urząd ten powstał w okresie Królestwa Włoch i funkcjonuje również po wprowadzeniu ustroju republikańskiego.
  Ministrowie spraw zagranicznych Republiki Południowej Afryki (af. Minister van Buitelandse Sake, en. Minister of Foreign Affairs)
  Minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej – członek rządu Autonomii Palestyńskiej. Odpowiada za sprawy dyplomacji i spraw zewnętrznych.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:
  Minister spraw zagranicznych (irl. Aire Gnóthaí Eachtracha), jeden z najważniejszych ministrów w rządzie Irlandii, stojący na czele Departamentu spraw zagranicznych (ga. An Roinn Gnóthaí Eachtracha). Siedziba ministerstwa mieści się w Iveagh House przy St Stephen’s Green w Dublinie. Stąd ministerstwo często określa się mianem „Iveagh House”.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (Министерство иностранных дел Российской Федерации) – federalny organ władzy, odpowiedzialny za kształtowanie polityki państwa w stosunkach międzynarodowych, organizacyjnie podległy bezpośrednio prezydentowi Federacji Rosyjskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.