• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (Министерство иностранных дел Российской Федерации) - federalny organ władzy, odpowiedzialny za kształtowanie polityki państwa w stosunkach międzynarodowych, organizacyjnie podległy bezpośrednio prezydentowi Federacji Rosyjskiej.Ministrowie spraw zagranicznych Słowacji kierują Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Do 1 stycznia 1993 funkcjonował również urząd ministra spraw zagranicznych Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi (Министерство иностранных дел Республики Беларусь) – powstało w 1918 po ogłoszeniu przez Białoruś niepodległości. Obecnym szefem resortu jest Siarhiej Martynau.

  Na tę stronę wskazują przekierowania: Minister spraw zagranicznych i Ministrowie spraw zagranicznych

  Sekretarz Stanu do spraw Politycznych i Zagranicznych – urząd w San Marino, odpowiadający stanowisku szefa rządu, ze względu na przysługujące mu prerogatywy.Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej (chin. upr. 中华人民共和国外交部, chin. trad. 中華人民共和國外交部, pinyin Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Wàijiāobù) jest odpowiedzialne za utrzymywanie stosunków zagranicznych pomiędzy Chinami i pozostałymi krajami świata. Rozpoczęło działalność 8 listopada 1949 roku.

  Ministerstwo spraw zagranicznych – urząd odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej państwa.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych (1830–1831) – MSZ zostało powołane w czasie powstania listopadowego 3 lutego 1831, wcześniej dyplomacją powstańczą kierowała Sekcja interesów dyplomatycznych i organizacyjnych, od 2 stycznia 1831 Wydział Dyplomatyczny.Lista ministrów spraw zagranicznych Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier, do 1918 roku. Do powstania 1848 roku kanclerz Austrii był też jednocześnie ministrem spraw zagranicznych.

  Ministerstwa spraw zagranicznych oraz ich odpowiedniki[]

  Poniższa tabela przedstawia wszystkich ministrów spraw zagranicznych w Polsce od czasu utworzenia rządu polskiego w Królestwie Polskim w roku 1917 aż do dnia dzisiejszego.Australijski minister spraw zagranicznych (en. Minister for Foreign Affairs, do 1970 r. Minister for External Affairs) odpowiada za całokształt polityki zagranicznej Australii. Jest to jedno z najważniejszych stanowisk w australijskim rządzie federalnym. Urząd ministra spraw zagranicznych był często sprawowany przez urzędującego premiera.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przed rokiem 1848 kierownikami duńskiej polityki zagranicznej byli nadsekretarze-prezydenci tak zwanej "niemieckiej kancelarii" (Tyske Kancelli), powstałej w 1523 roku i zwanej "niemiecką", ze względu na używanie języka niemieckiego podczas obrad. W 1806 roku zmieniono jej nazwę na Slesvig-Holstenske Kancelli, a w 1848 na Danske Kancelli, gdyż zaczęto używać języka duńskiego.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministère des Affaires étrangères), formalnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego Francji (Ministère des Affaires étrangères et du Développement international) jest francuskim resortem odpowiedzialnym za kontakty zagraniczne.
  Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty (ang. The Foreign and Commonwealth Office), bardziej znane jako Biuro Spraw Zagranicznych (Foreign Office) lub FCO, jest departamentem rządu Wielkiej Brytanii odpowiedzialnym za promocję interesów państwa zagranicą, odpowiednikiem ministerstw spraw zagranicznych w innych krajach. Szef biura nosi tytuł Sekretarza Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs) zaś popularnie nazywany jest Sekretarzem ds. Zagranicznych (Foreign Secretary). Jego pozycja jest jedną z najbardziej prestiżowych w rządzie brytyjskim (cabinet) po premierze; pozostałe to Kanclerz Skarbu (Chancellor of the Exchequer) oraz Sekretarz ds. Wewnętrznych (Home Secretary).
  Ministrowie spraw zagranicznych we Włoszech kierują Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Urząd ten powstał w okresie Królestwa Włoch i funkcjonuje również po wprowadzeniu ustroju republikańskiego.
  Ministrowie spraw zagranicznych Republiki Południowej Afryki (af. Minister van Buitelandse Sake, en. Minister of Foreign Affairs)
  Minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej – członek rządu Autonomii Palestyńskiej. Odpowiada za sprawy dyplomacji i spraw zewnętrznych.
  Ministerstwo spraw zagranicznych Albanii – powstało w 1912 roku po ogłoszeniu przez Albanię niepodległości. Obecnym szefem resortu jest Ditmir Bushati.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.