l
 • Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Temat nie został wyczerpany?
  Zapraszamy na Forum Naukowy.pl
  Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook rejestracja jest praktycznie automatyczna.
  Wystarczy kilka kliknięć.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Adam Rapacki (ur. 10 grudnia 1959 w Skierniewicach) – polski generał policji, nadinspektor, od 2007 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, następnie od 2011 do 2012 wiceminister spraw wewnętrznych.Jerzy Andrzej Szmajdziński (ur. 9 kwietnia 1952 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1985–1989 i ponownie od 1991 do 2010 (I, II, III, IV, V i VI kadencji), wicemarszałek Sejmu VI kadencji, były minister obrony narodowej.
  Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy ministerstwa działającego do listopada 2011. Zapoznaj się również z: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2011) – nowy resort utworzony w miejsce tego ministerstwa.
  Gmach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ulicy Rakowieckiej

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Grzegorz Juliusz Schetyna (ur. 18 lutego 1963 w Opolu) – polski polityk i przedsiębiorca, z wykształcenia historyk. Poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji. W latach 2007–2009 wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw wewnętrznych i administracji w pierwszym rządzie Donalda Tuska, w latach 2009–2010 przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, w latach 2010–2011 marszałek Sejmu VI kadencji, w 2010 tymczasowo wykonujący obowiązki Prezydenta RP.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Pierwsza struktura organizacyjna Ministerstwa
 • 1.2 Zmiany statutu
 • 1.3 Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji
 • 2 Kierownictwo ministerstwa (stan na dzień zniesienia Ministerstwa)
 • 3 Uwagi
 • 4 Przypisy
 • 5 Zobacz też
 • Historia[ | edytuj kod]

  Na mocy ustawy z dnia 1 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 491) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stał się, z dniem wejścia w życie tej ustawy, określonym przez przepisy wprowadzające na dzień 1 stycznia 1997 roku, właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony granic państwa i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, stosunków państwa z Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz w sprawach z zakresu państwowego nadzoru budowlanego. Zgodnie z ustawą, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji miał wykonywać powyższe zadania przy pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego organizację miał określić statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów. W wykonaniu tej dyspozycji, rozporządzeniem z 24 grudnia 1996 r. Prezes Rady Ministrów nadał MSWiA statut.

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).

  1 kwietnia 1999 roku weszła w życie ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943). Ustawa określała działy administracji rządowej oraz nowy sposób ustalania zakresu działania ministrów. W konsekwencji wprowadzonych nią zmian, ustalenie zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odbywa się już nie w drodze ustawy, ale rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) - publiczna uczelnia kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i obrony cywilnej.Ryszard Roman Kalisz (ur. 26 lutego 1957 w Warszawie) – polski polityk, adwokat, poseł na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, były minister spraw wewnętrznych i administracji.

  Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowali kolejno następującymi działami administracji rządowej:

 • administracja publiczna, architektura i budownictwo, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (1999-2000),
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne (2000-2005)
 • administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (2005)
 • administracja publiczna, informatyzacja, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (od 2005)
 • Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Komórki organizacyjne obsługujące działy: administracja, informatyzacja i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne zostały wydzielone do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zaś komórki organizacyjne obsługujące dział sprawy wewnętrzne wydzielono do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

  Władysław Augustyn Stasiak (ur. 15 marca 1966 we Wrocławiu, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku) – polski urzędnik państwowy i samorządowy, minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w latach 2009–2010 szef Kancelarii Prezydenta RP.Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

  Pierwsza struktura organizacyjna Ministerstwa[ | edytuj kod]

  Jednostki organizacyjne:

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Nadzoru i Kontroli
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Wyznań
 • Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii
 • Departament do Spraw Migracji i Uchodźstwa
 • Departament Prawno-Organizacyjny
 • Departament Finansów
 • Departament Łączności i Informatyki
 • Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 • Biuro do Spraw Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Biuro Skarg i Wniosków
 • Centralne Archiwum
 • Centralne organy administracji rządowej nadzorowane lub podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – szkoła wyższa, zlokalizowana w Szczytnie, jedyna uczelnia w kraju, która kształci kadry oficerskie policji.
 • Komendant Główny Policji
 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Główny Geodeta Kraju
 • Inne organy i jednostki organizacyjne podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
 • Naczelny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Jednostka Wojskowa nr 2305
 • Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSWiA
 • Wyższa Szkoła Policji
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Ośrodek dla Uchodźców w Nadarzynie
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe (6)
 • Instytut Techniki Budowlanej
 • Zmiany statutu[ | edytuj kod]

  W ciągu kolejnych lat nowy statut ministerstwa był nadawany na mocy następujących dokumentów:

  Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (w latach 1997-2002 Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) – formacja specjalnego przeznaczenia, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych.Ludwik Stanisław Dorn (ur. 5 czerwca 1954 w Warszawie) – polski polityk i publicysta, od 27 kwietnia 2007 do 4 listopada 2007 marszałek Sejmu, w latach 2005–2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, były członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, od 1997 poseł na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 5 listopada 1999 r.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 grudnia 2000 r.
 • Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 2002 r.
 • Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z 1 kwietnia 2004 r.
 • Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z 8 listopada 2005 r.
 • Zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z 23 stycznia 2006 r.
 • Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2007 r.
 • Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z 25 marca 2008 r.
 • Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji[ | edytuj kod]

  Bartłomiej Sienkiewicz Jacek Cichocki Jerzy Miller (polityk) Grzegorz Schetyna Władysław Stasiak Janusz Kaczmarek Jarosław Kaczyński Ludwik Dorn Ryszard Kalisz Jerzy Szmajdziński Józef Oleksy Krzysztof Janik Marek Biernacki Janusz Pałubicki Janusz Tomaszewski Leszek Miller
 • Leszek Miller (SdRP) (1 stycznia 1997 – 31 października 1997)
 • Janusz Tomaszewski (AWS) (31 października 1997 – 3 września 1999)
 • p.o. Janusz Pałubicki (AWS) (3 września 1999 – 7 października 1999)
 • Marek Biernacki (AWS) (7 października 1999 – 19 października 2001)
 • Krzysztof Janik (SLD) (19 października 2001 – 21 stycznia 2004)
 • Józef Oleksy (SLD) (21 stycznia 2004 – 21 kwietnia 2004)
 • p.o. Jerzy Szmajdziński (SLD) (21 kwietnia 2004 – 2 maja 2004)
 • Ryszard Kalisz (SLD) (2 maja 2004 – 31 października 2005)
 • Ludwik Dorn (PiS) (31 października 2005 – 7 lutego 2007)
 • Janusz Kaczmarek (8 lutego 2007 – 8 sierpnia 2007)
 • Władysław Stasiak (8 sierpnia 2007 – 16 listopada 2007)
 • Grzegorz Schetyna (PO) (16 listopada 2007 – 13 października 2009)
 • p.o. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk od 13 października 2009 do 14 października 2009
 • Jerzy Miller (PO) od 14 października 2009 do 18 listopada 2011
 • Resort Bezpieczeństwa Publicznego (RBP) – resort przy Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego, pierwszy zorganizowany organ bezpieczeństwa stworzony za pomocą i na wzór radziecki, w celu obrony organizowanego przez PPR systemu władzy na terenach Polski zajętych przez Armię Czerwoną.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Czy wiesz że...? beta

  Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).
  Jednostka Wojskowa GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej – jednostka wojskowa Wojsk Specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej, sformowana 13 lipca 1990 (Jednostka Wojskowa 2305) w odpowiedzi na postrzelenie przez terrorystów 30 marca 1990 w Bejrucie dwóch Polaków, w odwecie za pomoc polskiego rządu w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela. Pierwsi dowódcy używali też nazwy, wydaje się najbardziej adekwatnej: Wojskowa Formacja Specjalna "GROM" (symboliczny numer "13"). Miała ona podkreślać wojskowy charakter oddziału, zgodny z sugestiami brytyjskiej delegacji na czele której stał gen. Jeremy Phipps, która sugerowała, iż RP powinna utworzyć jednostkę HRU o charakterze wojskowym. WFS "GROM" zostało zapomniane, lub też celowo się je ignoruje, ponieważ podkreśla odrębność, oraz znacznie szersze ambicje, a potem już konkretne możliwości jednostki JW 2305.
  Krzysztof Jan Janik (ur. 11 czerwca 1950 w Kielcach) – polski polityk, politolog, przewodniczący partii SLD w 2004, były minister spraw wewnętrznych i administracji, w latach 1993–2005 poseł na Sejm II, III i IV kadencji.
  Instytut Techniki Budowlanej (skrót: ITB, angielska nazwa: Building Research Institute) jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.
  Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP) – polska partia polityczna wywodząca się z PZPR, istniejąca w latach 1990–1999. Od 1991 wchodząca w skład koalicji Sojusz Lewicy Demokratycznej, przekształconej w 1999 w jednolitą partię o tej samej nazwie. W okresie 1993–1997 współtworzyła koalicję rządową z Polskim Stronnictwem Ludowym. Premierami z ramienia ugrupowania byli Józef Oleksy (1995–1996) i bezpartyjny Włodzimierz Cimoszewicz (1996–1997). W 1995 kandydat partii Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory prezydenckie. Przewodniczącymi SdRP byli kolejno: Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy i Leszek Miller.
  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW (tzw. komisja Rokity) – komisja nadzwyczajna, powołana 17 sierpnia 1989 przez sejm kontraktowy dla zbadania przestępczej działalności organów MSW w czasie stanu wojennego w Polsce. Na jej czele stanął poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Jan Rokita.

  Reklama

  tt