• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Kalendarium rządu Donalda Tuska opisuje powołanie rządu Donalda Tuska, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.
  Elżbieta Ewa Bieńkowska z domu Moycho (ur. 4 lutego 1964 w Katowicach) – polska urzędniczka samorządowa i polityk. Od 2007 minister rozwoju regionalnego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, senator VIII kadencji.

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, powstało 31 października 2005, zostało wydzielone z Ministerstwa Gospodarki i Pracy:

  Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy:

 • współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego
 • opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego
 • funduszy strukturalnych
 • opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską
 • 27 listopada 2013 r.z połączenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utworzono Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

  Drugi rząd Donalda Tuska – Rada Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska, powołana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i zaprzysiężona 18 listopada 2011 r. (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów).Marcin Kubiak (ur. 4 listopada 1969) – polski lekarz, urzędnik państwowy i dyplomata, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (od 2013), ambasador RP w Zimbabwe (od 2007 do 2009) oraz RPA, Namibii, Botswanie i Mozambiku (od 2009 do 2013).

  Kierownictwo ministerstwa (stan na dzień zniesienia Ministerstwa)[]

 • Adam Zdziebło (PO) – sekretarz stanu od 16 lutego 2010 roku
 • Iwona Wendel – podsekretarz stanu od 5 stycznia 2011 roku
 • Marceli Niezgoda – podsekretarz stanu od 24 stycznia 2011 roku
 • Paweł Orłowski (PO) – podsekretarz stanu od 12 grudnia 2011 roku
 • Marcin Kubiak – podsekretarz stanu od 28 lutego 2013 roku
 • Adam Wojtaś – dyrektor generalny
 • Gabinet Polityczny Ministra[]

 • Jakub Cebula – doradca
 • Struktura[]

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Departament Ekonomiczno-Finansowy
 • Departament Informacji, Promocji i Szkoleń
 • Departament Instytucji Certyfikującej
 • Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
 • Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych
 • Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskich
 • Departament Prawny
 • Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
 • Departament Programów Ponadregionalnych
 • Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych
 • Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
 • Departament Współpracy Terytorialnej
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
 • Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej i Mediów
 • Stanowisko do Spraw Obronnych
 • Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Jednostki podległe Ministerstwu Rozwoju Regionalnego:

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.19 października jest 292. (w latach przestępnych 293.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 73 dni.
 • Centrum Projektów Europejskich
 • Minister rozwoju regionalnego i budownictwa[]

 • Jerzy Kropiwnicki (ZChN) od 16 czerwca 2000 do 19 października 2001
 • Minister rozwoju regionalnego[]

 • Grażyna Gęsicka, (ur. 13 grudnia 1951 w Warszawie, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku), (PiS) od 31 października 2005 do 7 września 2007
 • p.o. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński (PiS) od 7 września 2007 do 11 września 2007
 • Grażyna Gęsicka (PiS) od 11 września 2007 do 16 listopada 2007
 • Elżbieta Bieńkowska (bezpartyjna) od 16 listopada 2007 do 27 listopada 2013
 • Zobacz też[]

 • Rząd Donalda Tuska (16 listopada 2007 - 18 listopada 2011)
 • Rząd Donalda Tuska (18 listopada 2011 - )
 • Kalendarium pierwszego rządu Donalda Tuska
 • Kalendarium drugiego rządu Donalda Tuska
 • Linki zewnętrzne[]

  Strona Ministerstwa

  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.Iwona Grażyna Wendel (ur. 8 grudnia 1962 w Krakowie) – polska urzędniczka państwowa i samorządowa, od 2011 do 2015 podsekretarz stanu w resortach związanych z rozwojem regionalnym.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: rozwój regionalny; budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Kalendarium rządu Donalda Tuska opisuje powołanie drugiego rządu Donalda Tuska, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.
  Samorząd terytorialny – organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
  Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – urząd administracji rządowej, obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, działu - gospodarka morska oraz działu - transport, utworzone 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011.
  Jerzy Janusz Kropiwnicki (ur. 5 lipca 1945 w Częstochowie) – polski polityk, ekonomista, działacz opozycji w czasie PRL, minister w kilku rządach, poseł na Sejm I i III kadencji, od 2002 do 2010 prezydent Łodzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.