• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).
  Kierownictwo[]
 • Krzysztof Jurgiel (PiS) – minister rolnictwa i rozwoju wsi od 16 listopada 2015
 • Jacek Bogucki (PiS) – sekretarz stanu od 19 listopada 2015
 • Zbigniew Babalski (PiS) – sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu ds. kształtowania ustroju rolnego od 1 grudnia 2015
 • Rafał Romanowski – podsekretarz stanu od 19 listopada 2015
 • Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu od 19 listopada 2015
 • Ewa Lech – podsekretarz stanu od 19 listopada 2015
 • Sylwia Iwańczuk – dyrektor generalny od 28 czerwca 2016
 • Lista ministrów[]

  Ministrowie rolnictwa i dóbr narodowych w II RP[]

  1. Franciszek Wojda
  2. Błażej Stolarski
  3. Stanisław Janicki
  4. Zygmunt Chmielewski
  5. Franciszek Bardel
  6. Franciszek Bujak
  7. Juliusz Poniatowski
  8. Józef Raczyński
  9. Jerzy Gościcki
  10. Alfred Chłapowski
  11. Józef Raczyński
  12. Stanisław Janicki
  13. Władysław Kiernik
  14. Józef Raczyński
  15. Aleksander Raczyński
  16. Karol Niezabytowski
  17. Wiktor Leśniewski
  18. Leon Janta Połczyński

  Funkcję zlikwidowano 17 sierpnia 1932 i przekształcono w ministerstwo rolnictwa i reformy rolnej.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Władysław Kiernik (ur. 27 lipca 1879 w Bochni, zm. 23 sierpnia 1971 w Warszawie) – polityk polski, aktywny działacz ruchu ludowego, minister spraw wewnętrznych, minister rolnictwa, w II RP poseł w latach 1919–1933 (na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I, II i III kadencji), po II wojnie światowej poseł na Sejm Ustawodawczy; adwokat. Brat zoologa i paleontologa Eugeniusza Kiernika.

  Ministrowie reform rolnych[]

  1. Stanisław Osiecki
  2. Zdzisław Ludkiewicz
  3. Stanisław Janicki
  4. Wiesław Kopczyński
  5. Józef Radwan
  6. Józef Raczyński
  7. Witold Staniewicz
  8. Leon Kozłowski

  Funkcję utworzono 24 lipca 1923, a zlikwidowano 17 sierpnia 1932 i włączono do ministerstwa rolnictwa i reformy rolnej.

  Ministrowie rolnictwa i reformy rolnej w II RP[]

  1. Seweryn Ludkiewicz (17 sierpnia 1932 – 9 maja 1933)
  2. Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (10 maja 1933 – 28 marca 1935)
  3. Juliusz Poniatowski (28 marca 1935 – 30 września 1939)

  Kierownicy resortu rolnictwa i reform rolnych w ]

  1. Andrzej Witos (ur. 1878, zm. 1973), od 21 lipca 1944 do 9 października 1944
  2. Edward Osóbka-Morawski (ur. 1909, zm. 1997), od 9 października 1944 do 31 grudnia 1944

  Ministrowie rolnictwa i reform rolnych 1944-1951[]

  1. Edward Bertold (ur. 1912, zm. 1965), od 31 grudnia 1944 do 28 czerwca 1945
  2. Stanisław Mikołajczyk (ur. 1901, zm. 1966), od 28 czerwca 1945 do 5 lutego 1947
  3. Jan Dąb-Kocioł (ur. 1898, zm. 1976), od lutego 1947 do 26 maja 1951

  Ministrowie rolnictwa 1951-1981[]

  1. Jan Dąb-Kocioł (ur. 1898, zm. 1976), od 26 maja 1951 do 18 marca 1954
  2. Edmund Pszczółkowski (ur. 1904, zm. 1997), od 18 marca 1954 do 30 marca 1956
  3. Antoni Kuligowski (ur. 1910, zm. 1992), od 30 marca 1956 do 10 stycznia 1957
  4. Edward Ochab (ur. 1906, zm. 1989), od 10 stycznia 1957 do 27 października 1959
  5. Mieczysław Jagielski (ur. 1924, zm. 1997), od 27 października 1959 do 30 czerwca 1970
  6. Józef Okuniewski od 30 czerwca 1970 do 16 lutego 1974
  7. Kazimierz Barcikowski (ur. 1927, zm. 2007), od 16 lutego 1974 do 17 grudnia 1977
  8. Leon Kłonica od 17 grudnia 1977 do 12 lutego 1981
  9. Jerzy Wojtecki (ur. 1929, zm. 1998), od 12 lutego 1981 do 3 lipca 1981

  Ministrowie rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1981-1985[]

  1. Jerzy Wojtecki (ur. 1929, zm. 1998), od 3 lipca 1981 do 23 marca 1983
  2. Stanisław Zięba od 23 marca 1983 do 6 listopada 1985

  Ministrowie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej 1985-1989[]

  1. Stanisław Zięba od 12 listopada 1985 do 19 września 1988
  2. Kazimierz Olesiak od 27 września 1988 do 1 sierpnia 1989
  3. Czesław Janicki (ur. 1926, zm. 2012), od 12 września 1989 do 20 grudnia 1989

  Ministrowie rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1989[]

  1. Czesław Janicki (ur. 1926, zm. 2012), od 20 grudnia 1989 do 31 grudnia 1989

  Ministrowie rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1990-1999[]

  1. Czesław Janicki (ur. 1926, zm. 2012), od 1 stycznia 1990 do 6 lipca 1990
  2. Mieczysław Stelmach od lipca 1990 do września 1990 (kierownik)
  3. Janusz Byliński od 14 września 1990 do 14 grudnia 1990
  4. Adam Tański od 12 stycznia 1991 do 5 grudnia 1991
  5. Gabriel Janowski od 23 grudnia 1991 do 8 kwietnia 1993
  6. Janusz Byliński od kwietnia 1993 do lipca 1993 (kierownik)
  7. Jacek Janiszewski od lipca 1993 do października 1993 (kierownik)
  8. Andrzej Śmietanko od 26 października 1993 do 1 marca 1995
  9. Roman Jagieliński od 4 marca 1995 do 10 kwietnia 1997
  10. Jarosław Kalinowski od 24 kwietnia 1997 do 17 października 1997
  11. Jacek Janiszewski od 31 października 1997 do 26 marca 1999
  12. Artur Balazs od 26 marca 1999 do 19 października 1999

  Ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi od 1999[]

  1. Artur Balazs (SKL) od 19 października 1999 do 19 października 2001
  2. Jarosław Kalinowski (PSL) od 19 października 2001 do 3 marca 2003
  3. Adam Tański od 3 marca 2003 do 2 lipca 2003
  4. Wojciech Olejniczak (SLD) od 2 lipca 2003 do 31 maja 2005
  5. Józef Jerzy Pilarczyk (SLD) od 31 maja 2005 do 31 października 2005
  6. Krzysztof Jurgiel (PiS) od 31 października 2005 do 5 maja 2006
  7. Andrzej Lepper, (ur. 13 czerwca 1954 w Stowięcinie, zm. 5 sierpnia 2011 w Warszawie), (Samoobrona RP) od 5 maja 2006 do 22 września 2006
  8. p.o. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński (PiS) od 22 września 2006 do 16 października 2006
  9. Andrzej Lepper (Samoobrona RP) od 16 października 2006 do 9 lipca 2007
  10. p.o. Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński (PiS) od 9 lipca 2007 do 31 lipca 2007
  11. Wojciech Mojzesowicz (PiS) od 31 lipca 2007 do 16 listopada 2007
  12. Marek Sawicki (PSL) od 16 listopada 2007 do 26 lipca 2012
  13. p.o. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk (PO) od 26 lipca 2012 do 31 lipca 2012
  14. Stanisław Kalemba (PSL) od 31 lipca 2012 do 17 marca 2014
  15. Marek Sawicki (PSL) od 17 marca 2014 do 15 listopada 2015
  16. Krzysztof Jurgiel (PiS) od 16 listopada 2015
  Jacek Janiszewski (ur. 10 lutego 1960 w Inowrocławiu) – polski polityk, były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm III kadencji.Kazimierz Olesiak (ur. 22 lutego 1937 w Hucie Drewnianej) – polityk polski, działacz ruchu ludowego, wicepremier i minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Mieczysława Rakowskiego (1988–1989), przez pół roku prezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL "Odrodzenie".


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Franciszek Bujak (ur. 16 sierpnia 1875 we wsi Maszkienice, pow. Brzesko, zm. 21 marca 1953 w Krakowie) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Stowięcino (kaszb. Stowicëno, niem. Stojentin) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Główczyce. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.
  Edmund Pszczółkowski (ur. 25 października 1904 w Warszawie, zm. 3 stycznia 1997 w Warszawie) – generał brygady, polityk.
  Mieczysław Jagielski (ur. 12 stycznia 1924 w Kołomyi, zm. 27 lutego 1997 w Warszawie) – polski działacz polityczny, ekonomista, profesor SGPiS.
  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.