• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Obrony Narodowej

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Odznaka okolicznościowa MON
  Gmach MON przy al. Niepodległości
  Wejście główne do budynku ministerstwa przy al. Niepodległości 218

  Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).

  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Wojciech Fałkowski (ur. 3 czerwca 1952 w Warszawie) – profesor historii Uniwersytetu Warszawskiego, historyk mediewista, działacz opozycji demokratycznej w PRL.

  Ministerstwo mieści się w budynkach przy ul. Klonowej 1 i przy al. Niepodległości 218 w Warszawie. Większość departamentów MON znajduje się przy alei Niepodległości.

  Zadania Ministerstwa[]

 • kierowanie w czasie pokoju Siłami Zbrojnymi RP, przygotowywanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury sił zbrojnych
 • realizowanie założeń, decyzji, postanowień i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony narodowej
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze itp.
 • sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony
 • zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi
 • Kierownictwo[]

 • Antoni Macierewicz (PiS) – minister obrony narodowej od 16 listopada 2015
 • Bartosz Kownacki (PiS) – sekretarz stanu od 16 listopada 2015
 • gen. Mieczysław Gocuł – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego od 7 maja 2013
 • Bartłomiej Grabski – podsekretarz stanu od 17 listopada 2015
 • Wojciech Fałkowski – podsekretarz stanu od 17 listopada 2015
 • Tomasz Szatkowski – podsekretarz stanu od 17 listopada 2015
 • Bogdan Ścibut – dyrektor generalny
 • Bartłomiej Misiewicz – szef Gabinetu Politycznego MON i rzecznik prasowy
 • Organizacja[]

 • Departamenty:
 • Administracyjny
 • Budżetowy
 • Infrastruktury
 • Kadr
 • Komunikacji Społecznej
 • Kontroli
 • Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
 • Ochrony Informacji Niejawnych
 • Polityki Zbrojeniowej
 • Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 • Prawny
 • Spraw Socjalnych
 • Strategii i Planowania Obronnego
 • Wojskowych Spraw Zagranicznych
 • Wojskowej Służby Zdrowia
 • Biura:
 • Dyrektora Generalnego
 • Audytu Wewnętrznego
 • ds. Procedur Antykorupcyjnych
 • ds. Umów Offsetowych
 • Skarg i Wniosków
 • ds. Proobronnych
 • ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej
 • Sztab Generalny WP
 • Ministrowie[]

  Ministrowie wojny

  Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Ministrowie Spraw Wojskowych (II Rzeczpospolita Polska)

  Ministrowie Obrony Narodowej na uchodźstwie

  Ministrowie Spraw Wojskowych na uchodźstwie

  Ministrowie Obrony Narodowej (Rzeczpospolita Polska / Polska Rzeczpospolita Ludowa)

  Ministrowie Obrony Narodowej (Rzeczpospolita Polska)

  Przypisy

  1. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 26 maja 1923 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 38 z 12.06.1923 r.
  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 28 maja 1923 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 38 z 12.06.1923 r.
  3. Jerzy Morawicz był ostatnim ministrem spraw wojskowych na uchodźstwie. 22 grudnia 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczył w ceremonii przekazania insygniów władzy prezydenckiej. Przez następne 14 miesięcy był rzecznikiem spraw wojskowych Komisji Likwidacyjnej "Rządu RP na uchodźstwie".
  4. Piotr Kołodziejczyk był ostatnim żołnierzem służby czynnej powołanym na stanowisko Ministra Obrony Narodowej.

  Linki zewnętrzne[]

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mieczysław Gocuł (ur. 21 maja 1963 w Choszcznie) – generał Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, doktor nauk społecznych, od 2013 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
  Sekretarz stanu – w Polsce to najwyższy rangą urzędnik w ministerstwie (zwyczajowo nazywany wiceministrem). Sekretarze stanu mianowani są również w Kancelarii Prezydenta RP.
  Polska Ludowa – potoczna nazwa państwa polskiego w okresie rządów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i zależności od ZSRR w latach 1944-1989.
  Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.
  Tomasz Szatkowski (ur. 10 maja 1978) – polski prawnik, p.o. prezesa Telewizji Polskiej od 3 listopada 2009 do 18 grudnia 2009.
  Bartosz Józef Kownacki (ur. 11 sierpnia 1979 w Warszawie) – polski urzędnik, adwokat i polityk, poseł na Sejm VII kadencji.
  Antoni Macierewicz (ur. 3 sierpnia 1948 w Warszawie) – polski polityk, historyk, nauczyciel akademicki, minister spraw wewnętrznych w latach 1991–1992, wiceminister obrony narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, poseł na Sejm RP I, III, IV, VI i VII kadencji. Działacz opozycji demokratycznej w PRL w latach 1968–1989, współtwórca Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, publicysta.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.