• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Nauki i Informatyzacji  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Jan Stanisław Janowski (ur. 20 czerwca 1928 w Kielcach, zm. 3 kwietnia 1998 w Krakowie) – polski inżynier metalurg, polityk, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego (1993–1998), wicepremier w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji (1976–1989) oraz na Sejm kontraktowy (1989–1991).Jan Marian Kaczmarek (ur. 2 lutego 1920 w Pabianicach, zm. 18 października 2011 w Paryżu) – polski inżynier, prof. dr hab., rektor Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, poseł na Sejm PRL VI i IX kadencji, minister nauki szkolnictwa wyższego i techniki w rządzie Piotra Jaroszewicza, Honorowy Obywatel Pabianic.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 roku do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej "nauka" i "szkolnictwo wyższe" oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo.

  Aleksander Piotr Łuczak (ur. 10 września 1943 w Legionowie) – polski polityk, profesor historii, były wiceprzewodniczący KRRiT, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, były wicepremier i minister.Barbara Kudrycka z domu Stelmaszyńska (ur. 22 stycznia 1956 w Kolnie) – profesor nauk prawnych, w latach 2004–2007 deputowana do Parlamentu Europejskiego, od 2007 minister nauki i szkolnictwa wyższego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, posłanka na Sejm VII kadencji.

  Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych.

  31 października 2005 roku rząd Kazimierza Marcinkiewicza zlikwidował Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, kierowane przez nie zagadnienia związane z nauką włączając w zakres obowiązków nowo powstałego Ministerstwa Edukacji i Nauki, jednocześnie przenosząc dział informatyzacja do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.Andrzej Józef Wiszniewski (ur. 15 lutego 1935 w Warszawie) – polski inżynier elektryk, profesor, były minister nauki.

  5 maja 2006 roku premier Marcinkiewicz powołał Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które powstało w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  Spis treści

 • 1 Kierownictwo
 • 2 Ministrowie od 1956
 • 2.1 Ministrowie szkolnictwa wyższego
 • 2.2 Minister oświaty i szkolnictwa wyższego
 • 2.3 Ministrowie nauki, szkolnictwa wyższego i techniki
 • 2.4 Minister nauki i szkolnictwa wyższego
 • 2.5 Ministrowie-kierownicy Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w PRL
 • 2.6 Ministrowie-kierownicy Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w III RP
 • 2.7 Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
 • 2.8 Ministrowie nauki
 • 2.9 Minister nauki i informatyzacji
 • 2.10 Minister edukacji i nauki
 • 2.11 Ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego
 • 3 Zobacz też
 • 4 Uwagi
 • 5 Przypisy
 • Jarosław Adam Gowin (ur. 4 grudnia 1961 w Krakowie) – polski publicysta, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od 18 listopada 2011 do 6 maja 2013 minister sprawiedliwości.Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.
  Teresa TatianaCzerwińska (ur. 7 września 1974) – polska ekonomistka, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Sylwester Damazy Kaliski (ur. 19 grudnia 1925 w Toruniu, zm. 16 września 1978 w Warszawie) – polski wojskowy i naukowiec, generał dywizji WP, profesor, doktor habilitowany, inżynier, komendant-rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (1967–1974), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (1969–1978), działacz partyjny i państwowy, członek Komitetu Centralnego PZPR (1975–1978), minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (1974–1978), poseł na Sejm PRL VI i VII kadencji.
  Stefan Żółkiewski (ur. 9 grudnia 1911 w Warszawie, zm. 4 stycznia 1991 w Warszawie) – polski krytyk i historyk literatury, działacz państwowy.
  Lena Barbara Kolarska-Bobińska (ur. 3 grudnia 1947 w Pradze) – polska socjolog, profesor, była dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, posłanka do Parlamentu Europejskiego, polityk Platformy Obywatelskiej.
  Witold Andrzej Karczewski (ur. 30 sierpnia 1930 we Lwowie, zm. 22 czerwca 2008 w Warszawie) – polski lekarz neurofizjolog, profesor, minister.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.