• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Infrastruktury  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Elżbieta Ewa Bieńkowska z domu Moycho (ur. 4 lutego 1964 w Katowicach) – polska urzędniczka samorządowa i polityk. Od 2007 minister rozwoju regionalnego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, senator VIII kadencji.
  Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

  W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Budżetu
 • Departament Dróg Publicznych
 • Departament Kolejnictwa
 • Departament Kontroli
 • Departament Lotnictwa
 • Departament Poczty
 • Departament Prawny
 • Departament Strategii Transportu
 • Departament Transportu Drogowego
 • Departament Współpracy Międzynarodowej
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego
 • Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane:

  Zbigniew Jaworski (ur. 12 stycznia 1940 w Warszawie) – polski polityk, inżynier budowy dróg, minister transportu (1992–1993). Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) – polski instytut badawczy, istniejący od 1955 r. z siedzibą główną w Warszawie (filiami w Kielcach i Żmigrodzie). Jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Zatrudnia około 200 pracowników. To wiodąca placówka naukowa kategorii A, nadanej przez MNiSW, zajmująca się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.
 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główny Inspektor Transportu Drogowego
 • Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane:

 • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • Instytut Kolejnictwa
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Historia ministerstwa[ | edytuj kod]

  Po raz pierwszy urząd o nazwie Ministerstwo Infrastruktury utworzony został na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 października 2001. Struktura przejęła całość kompetencji dotychczasowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej (związanych z obsługą działów wymienionych w jego nazwie), ponadto do nowego ministerstwa włączono komórki Ministerstwa Gospodarki (odpowiedzialne za sprawy działu łączność), a także komórki zlikwidowanego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (zajmujące się działem architektura i budownictwo oraz działem gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, w styczniu 2002 połączonych w jeden dział pod nazwą budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa).

  Drugi rząd Donalda Tuska – Rada Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska, powołana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i zaprzysiężona 18 listopada 2011 r. (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów).Bogusław Marian Liberadzki (ur. 12 września 1948 w Sochaczewie) – polski polityk, ekonomista, były minister transportu, poseł na Sejm III i IV kadencji, od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego.

  Ministerstwo Infrastruktury funkcjonowało w rządzie Leszka Millera oraz w pierwszym i drugim rządzie Marka Belki. Po powołaniu rządu Kazimierza Marcinkiewicza jego miejsce zajęło Ministerstwo Transportu i Budownictwa utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 października 2005. Przekształcenie to było związane jedynie ze zmianą nazwy urzędu ministra oraz obsługującego go ministerstwa, zakres działania pozostał bez zmian. Do rozdzielenia kompetencji doszło dopiero po wydaniu rozporządzeń Rady Ministrów z 5 maja 2006 powołujących w miejsce istniejącej struktury Ministerstwo Transportu (transport i łączność), Ministerstwo Budownictwa (budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa) oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej (gospodarka morska, a od lutego 2007 również rybołówstwo).

  Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).Tadeusz Andrzej Syryjczyk (ur. 9 lutego 1948 w Krakowie) – polski polityk, były minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, poseł na Sejm I, II i III kadencji.

  Przywrócenia Ministerstwa Infrastruktury oraz likwidacji trzech dotychczasowych resortów dokonano po rozpoczęciu działalności pierwszego rządu Donalda Tuska. Urząd został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 listopada 2007 i ponownie objął sprawy związane z budownictwem, gospodarką przestrzenną i mieszkaniową, gospodarką morską, łącznością i transportem (dział rybołówstwo został wtedy przekazany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Ministerstwo funkcjonowało w niezmienionym kształcie przez kolejne 4 lata, w drugim rządzie Donalda Tuska zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 listopada 2011 jego miejsce zajęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (dział łączność znalazł się wówczas w nowo utworzonym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji). Od listopada 2013 (po połączeniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) resort nosił nazwę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a od grudnia 2015 (po wydzieleniu gospodarki morskiej i rozwoju regionalnego do innych urzędów) działał jako Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

  Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.

  Chronologia nazw ministerstwa[ | edytuj kod]

  Resort, którego główną kompetencją był transport, funkcjonował od 1918 pod następującymi nazwami:

 • Ministerstwo Komunikacji (1918–1919)
 • Ministerstwo Kolei Żelaznych (1919–1924)
 • Ministerstwo Kolei (1924–1926)
 • Ministerstwo Komunikacji (1926–1939)
 • Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu (1944)
 • Resort Komunikacji (1944)
 • Ministerstwo Komunikacji (1945–1951)
 • Ministerstwo Kolei (1951–1957)
 • Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego (1951–1957)
 • Ministerstwo Komunikacji (1957–1987)
 • Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności (1987–1989)
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (1989–2001)
 • Ministerstwo Infrastruktury (2001–2005)
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa (2005–2006)
 • Ministerstwo Transportu (2006–2007)
 • Ministerstwo Infrastruktury (2007–2011)
 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2011–2013)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2013–2015)
 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (2015–2018)
 • Ministerstwo Infrastruktury (od 2018)
 • Leon Karliński (ur. 20 grudnia 1863 w Krakowie - zm. 23 stycznia 1943 w Krakowie) - polski urzędnik kolejowy, minister kolei żelaznych.Centrum Bankowo-Finansowe, dawniej zwyczajowo Dom Partii lub Biały Dom – budynek biurowy w Warszawie znajdujący się przy rondzie Charles’a de Gaulle’a, pod adresem ul. Nowy Świat 6/12.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kazimierz Władysław Bartel (ur. 3 marca 1882 we Lwowie, zm. 26 lipca 1941 tamże) – polski polityk, profesor, matematyk (jego prace dotyczyły głównie geometrii), rektor Politechniki Lwowskiej. Poseł na Sejm, pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, senator, w latach 1919–1920 kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, podpułkownik saperów Wojska Polskiego, wolnomularz. Po ataku Niemiec na ZSRR podczas II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Wehrmacht, odmówił kolaboracji z nazistami, za co został przez nich zamordowany.
  Pierwszy rząd Marka Belki – gabinet pod kierownictwem premiera Marka Belki, powołany przez prezydenta Kwaśniewskiego 2 maja 2004 po zapowiedzianej dymisji rządu Leszka Millera.
  Eugeniusz Morawski (ur. 30 listopada 1950 w Warszawie) – polski polityk, były minister transportu i gospodarki morskiej.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.
  Bohdan Wiktor Kazimierz Pniewski (ur. 26 sierpnia 1897 w Warszawie, zm. 5 września 1965 tamże) – polski architekt, przedstawiciel modernizmu, profesor Politechniki Warszawskiej.
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.074 sek.