• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Infrastruktury  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Elżbieta Ewa Bieńkowska z domu Moycho (ur. 4 lutego 1964 w Katowicach) – polska urzędniczka samorządowa i polityk. Od 2007 minister rozwoju regionalnego w pierwszym i drugim rządzie Donalda Tuska, senator VIII kadencji.

  Ministerstwo Infrastrukturypolskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.

  Zbigniew Jaworski (ur. 12 stycznia 1940 w Warszawie) – polski polityk, inżynier budowy dróg, minister transportu (1992–1993).Drugi rząd Donalda Tuska – Rada Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska, powołana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i zaprzysiężona 18 listopada 2011 r. (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2011 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów).

  Ministerstwo Infrastruktury zostało ponownie ustanowione 16 listopada 2007 w rządzie Donalda Tuska. Zostało zniesione 21 listopada 2011 w drugim rządzie Donalda Tuska, z mocą od 18 listopada 2011. W jego miejsce utworzone zostało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które przejęło dział – transport, dział – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa oraz dział – gospodarka morska, zaś dział – łączność włączono do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

  Bogusław Marian Liberadzki (ur. 12 września 1948 w Sochaczewie) – polski polityk, ekonomista, były minister transportu, poseł na Sejm III i IV kadencji, od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego.Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).

  Resort, którego główną kompetencją był transport funkcjonował od 1919 pod różnymi nazwami, m.in. jako Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Transportu i Budownictwa.

  Obecnie rolę Ministerstwa Infrastruktury pełni Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

  Ryszard Strzelecki (ur. 31 stycznia 1907 w Warszawie, zm. 10 stycznia 1988 tamże) – działacz państwowy w okresie PRL, inżynier mechanik.Tadeusz Andrzej Syryjczyk (ur. 9 lutego 1948 w Krakowie) – polski polityk, były minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, poseł na Sejm I, II i III kadencji.

  Spis treści

 • 1 Chronologia nazw ministerstwa
 • 2 Ministrowie
 • 2.1 Minister Kolei Żelaznych
 • 2.2 Minister Kolei
 • 2.3 Minister Komunikacji
 • 2.4 Kierownik Resortu Komunikacji, Poczt i Telegrafu
 • 2.5 Minister Komunikacji
 • 2.6 Minister Kolei
 • 2.7 Minister Transportu Drogowego i Lotniczego
 • 2.8 Minister Komunikacji
 • 2.9 Minister Transportu, Żeglugi i Łączności
 • 2.10 Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
 • 2.11 Minister Infrastruktury
 • 2.12 Minister Transportu i Budownictwa
 • 2.13 Minister Transportu
 • 2.14 Minister Infrastruktury
 • 2.15 Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • 2.16 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • 2.17 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • 3 Uprawnienia Ministra Infrastruktury
 • 3.1 Transport
 • 3.2 Łączność
 • 3.3 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
 • 3.4 Gospodarka morska
 • 4 Kierownictwo ministerstwa (stan na dzień zniesienia Ministerstwa Infrastruktury)
 • 5 Gabinet Polityczny Ministra Infrastruktury
 • 6 Podział organizacyjny
 • 7 Podległe urzędy i jednostki
 • 8 Siedziby
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.Leon Karliński (ur. 20 grudnia 1863 w Krakowie - zm. 23 stycznia 1943 w Krakowie) - polski urzędnik kolejowy, minister kolei żelaznych.

  Chronologia nazw ministerstwa[]

 • 1919-1924 – Ministerstwo Kolei Żelaznych
 • 1924-1926 – Ministerstwo Kolei
 • 1926-1939 – Ministerstwo Komunikacji
 • 1944 – Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafów
 • 1944-1945 – Resort Komunikacji
 • 1945-1951 – Ministerstwo Komunikacji
 • 1951-1957 – Ministerstwo Kolei
 • 1957 – Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego
 • 1957-1958 – Ministerstwo Łączności
 • 1957-1987 – Ministerstwo Komunikacji
 • 1987-1989 – Ministerstwo Transportu, Żeglugi i Łączności
 • 1989-2001 – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
 • 2001-2005 – Ministerstwo Infrastruktury
 • 2005-2006 – Ministerstwo Transportu i Budownictwa
 • 2006-2007 – Ministerstwo Transportu
 • 2007-2011 – Ministerstwo Infrastruktury
 • 2011-2013 – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 • 2013-2015 – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • od 2015 – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 • Piotr Styczeń (ur. 6 maja 1956 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski prawnik, urzędnik państwowy, od 2005 do 2013 wiceminister w ministerstwach związanych z infrastrukturą.Kazimierz Władysław Bartel (ur. 3 marca 1882 we Lwowie, zm. 26 lipca 1941 tamże) – polski polityk, profesor, matematyk (jego prace dotyczyły głównie geometrii), rektor Politechniki Lwowskiej. Poseł na Sejm, pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, senator, w latach 1919–1920 kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych, wicepremier oraz minister wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego, podpułkownik saperów Wojska Polskiego, wolnomularz. Po ataku Niemiec na ZSRR podczas II wojny światowej i zajęciu Lwowa przez Wehrmacht, odmówił kolaboracji z nazistami, za co został przez nich zamordowany.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polityka” – polski liberalno-lewicowy, opiniotwórczy tygodnik społeczno-polityczny, wydawany od 1957 w Warszawie. "Polityka" utrzymuje się na czołowych miejscach pod względem wielkości sprzedaży wśród polskich tygodników opinii, w tym często na pierwszym miejscu (ogólna sprzedaż na poziomie ok. 130 tys. egzemplarzy – stan na lipiec 2012).
  Eugeniusz Morawski (ur. 30 listopada 1950 w Warszawie) – polski polityk, były minister transportu i gospodarki morskiej.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.
  Bohdan Wiktor Kazimierz Pniewski (ur. 26 sierpnia 1897 w Warszawie, zm. 5 września 1965 tamże) – polski architekt, przedstawiciel modernizmu, profesor Politechniki Warszawskiej.
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Andrzej Nosowicz (ur. 18 listopada 1867 w Stryju - zm. 17 sierpnia 1940 we Lwowie) - polski inżynier, minister kolei żelaznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.067 sek.