• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej

  Przeczytaj także...
  Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.

  Ministerstwo Gospodarki Morskiej - polskie ministerstwo istniejące od 5 maja 2006 do 16 listopada 2007.

  Powstanie i likwidacja[]

  Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 maja 2006 w wyniku rekonstrukcji rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Nowe ministerstwo przejęło część uprawnień z resortów:

  Ministerstwo Transportu i Budownictwa – polskie ministerstwo istniejące od 31 października 2005 do 5 maja 2006 roku a jedynym ministrem stojącym na czele tego resortu był Jerzy Polaczek z PiS.Rada Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza – gabinet pod kierownictwem prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza, powołany i zaprzysiężony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 31 października 2005. Po złożeniu dymisji i jej przyjęciu przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 10 lipca 2006 Rada Ministrów konstytucyjne obowiązki pełniła do 14 lipca 2006.
 • Ministerstwo Transportu i Budownictwa,
 • Ministerstwo Gospodarki,
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 16 listopada 2007 Rada Ministrów zlikwidowała Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Zakres jego kompetencji włączono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Infrastruktury.

  Liga Polskich Rodzin (LPR) – polska prawicowa partia polityczna, powstała 21 kwietnia 2001 (zarejestrowana sądownie 30 maja 2001) z połączenia Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Narodowego, których wspólne władze wybrano na I Kongresie LPR 5 maja 2001. W skład Komitetu Wyborczego Ligi Polskich Rodzin weszły także inne ugrupowania prawicy, m.in. Ruch Odbudowy Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Porozumienie Polskie i Przymierze dla Polski.Sekretarz stanu – najwyższy rangą urzędnik w polskim ministerstwie lub w kancelarii premiera, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Sekretarze stanu mianowani są również przez Prezydenta RP do pracy w Kancelarii Prezydenta RP. Sekretarze stanu pracujący w ministerstwach nazywani są zwykle wiceministrami (np. wiceminister finansów, wiceminister rozwoju). Sekretarze stanu pracujący w kancelariach prezydenta i premiera nazywani są odpowiednio ministrami w kancelarii prezydenta i ministrami w kancelarii premiera.

  Kompetencje Ministra Gospodarki Morskiej[]

  Właściwością Ministra Gospodarki Morskiej było kierowanie działem administracji rządowej "gospodarka morska", obejmującym sprawy:

 • transportu morskiego i żeglugi morskiej,
 • obszarów morskich,
 • portów i przystani morskich,
 • rybołówstwa morskiego i racjonalnego korzystania z żywych zasobów morza,
 • ochrony środowiska morskiego.
 • Ministrowie Gospodarki Morskiej[]

 • 5 maja 2006 - 13 sierpnia 2007 - Rafał Wiechecki (LPR)
 • 13 sierpnia 2007 - 16 listopada 2007 - Marek Gróbarczyk (bezpartyjny)
 • Ostatnie kierownictwo ministerstwa[]

 • Marek Gróbarczyk (bezpartyjny) - minister gospodarki morskiej od 13 sierpnia 2007 do 16 listopada 2007
 • vacat - sekretarz stanu
 • Piotr Zalewski - podsekretarz stanu ds. transportu morskiego od 25 sierpnia 2007 do 28 listopada 2007
 • Grzegorz Hałubek - podsekretarz stanu ds. rybołówstwa od 31 sierpnia 2007 do 3 grudnia 2007
 • Sławomir Lewandowski - dyrektor generalny
 • Ireneusz Fryszkowski - szef gabinetu politycznego ministra
 • Ireneusz Mikołajek - asystent ministra
 • Marian Szołucha - rzecznik prasowy
 • Siedziba[]

  Warszawa, ul. Młynarska 42

  Rafał Sylwester Wiechecki (ur. 25 września 1978 w Piotrkowie Trybunalskim) – polski polityk, prawnik, adwokat, ekonomista, poseł na Sejm V kadencji, były minister gospodarki morskiej.Marek Józef Gróbarczyk (ur. 13 marca 1968 w Nowym Sączu) – polski inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego.

  Zobacz też[]

 • Ministerstwa w III Rzeczypospolitej
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Rząd Kazimierza Marcinkiewicza
 • Rząd Jarosława Kaczyńskiego
 • Przypisy

  1. Art. 10 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
  Rada Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, której prezesem był Jarosław Kaczyński, powołana i zaprzysiężony 14 lipca 2006 przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 19 lipca 2006 rząd otrzymał wotum zaufania od Sejmu. Jarosław Kaczyński podał gabinet do dymisji 5 listopada 2007 czyniąc to dwukrotnie, przed prezydentem RP i na forum Sejmu w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu VI kadencji. Dymisja została przyjęta i Rada Ministrów pełniła obowiązki do czasu zaprzysiężenia nowego składu Rady Ministrów 16 listopada 2007.Ministerstwo Gospodarki – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.