• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Gospodarki - Polska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) – instytut badawczy, wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa, główna siedziba w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 (na Służewcu), oddział zamiejscowy w Katowicach (Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego).Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – instytut, w którym są prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, analizy techniczne oraz prace wdrożeniowe, w tym produkcja doświadczalna.

  Ministerstwo Gospodarki – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka. Ministerstwo istniało w latach 1999–2003 oraz w latach 2005–2015. W latach 2015–2018 zadania obsługi działu gospodarka wykonywało Ministerstwo Rozwoju, a od 2018 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

  Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, IFPiLM (ang. Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, IPPLM) – instytut badawczy znajdujący się w Warszawie w dzielnicy Bemowo. Mariusz Haładyj – polski prawnik, kontroler i urzędnik państwowy, w latach 2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, w latach 2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

  Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. (wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą 10 listopada 1999r.). Zniesione zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 stycznia 2003 r., komórki organizacyjne włączono w nowe Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

  Instytut Energetyki – instytut badawczy (wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa) związany z energetyką, znajdujący się w Warszawie, posiadający oddziały w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku i Łodzi, a od 2008 także w Radomiu. Instytut podlega Ministrowi Gospodarki.Ministerstwo Gospodarki – ministerstwo kierujące działem gospodarka. Do 2005 kierowało dodatkowo działami praca i rozwój regionalny, powstało wówczas z połączenia ministerstw gospodarki, pracy i polityki socjalnej, współpracy z zagranicą. Od 31 października 2005 Ministerstwo zostało podzielone na resorty: Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Do 2007 ministerstwo kierowało także działem turystyka, który 23 lipca został przekazany do Ministerstwa Sportu.

  Ponownie Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. (wchodzącym w życie tego samego dnia). Zniesione zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r., komórki organizacyjne włączono w nowe Ministerstwo Rozwoju.

  Zakres działania ministra[ | edytuj kod]

  Minister Gospodarki kierował następującymi działami administracji rządowej:

  Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – instytut badawczy znajdujący się na warszawskim Żoliborzu.Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
 • od 3 grudnia 1999 r. do 21 czerwca 2000 r.
 • gospodarka
 • gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
 • rozwój regionalny
 • od 21 czerwca 2000 r. do 23 lipca 2001 r.
 • gospodarka
 • turystyka
 • od 23 lipca 2001 r. do 19 października 2001 r.
 • gospodarka
 • turystyka
 • łączność
 • od 19 października 2001 r. do 8 stycznia 2003 r.
 • gospodarka
 • rozwój regionalny
 • turystyka
 • od 31 października 2005 r. do 23 lipca 2007 r.
 • gospodarka
 • turystyka
 • od 23 lipca 2007 r. do 16 listopada 2015 r.
 • gospodarka
 • Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa – polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie istniejący od 1926 roku.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) – instytut badawczy, wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa, związany z mechaniką precyzyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 (przy Powązkowskiej) na Żoliborzu Przemysłowym.
  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) – instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, zajmujący się badaniami ekonomicznymi. Jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Gospodarki.
  Gospodarka – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo.
  Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie – instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
  Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – jednostka naukowa prowadzącą działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w dziedzinach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, przetwórstwo celulozowo-papiernicze oraz ochrona środowiska.
  Gospodarka przestrzenna - to całokształt działań biernych i czynnych dotyczących podmiotów i przedmiotów związanych z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem gospodarki przestrzennej jest zarówno ochrona określonych wartości przestrzeni, jak i racjonalne kształtowanie przestrzeni przez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a wytworami działalności ludzkiej. Natomiast kształtowanie przestrzeni to działanie przekształceniowe związane z nowymi kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego.
  Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) – polski instytut badawczy z siedzibą w Zabrzu (dzielnica Biskupice). Zakres działalności IChPW obejmuje dostarczanie innowacyjnej wiedzy dla przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów. Instytut dąży do kreowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z efektywnym użytkowaniem paliw kopalnych oraz odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. IChPW jest jednostką podporządkowaną Ministrowi Gospodarki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.