• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Gospodarki



  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) – instytut badawczy, wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa, główna siedziba w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 (na Służewcu), oddział zamiejscowy w Katowicach (Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego).Waldemar Pawlak (ur. 5 września 1959 w Modelu) – polski polityk, dwukrotny prezes Rady Ministrów: w 1992 (nie stworzył rządu) oraz w latach 1993–1995.
  Siedziba Ministerstwa Gospodarki
  Siedziba Ministerstwa Gospodarki

  Ministerstwo Gospodarki (MG) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej gospodarka (oraz przejściowo innych działów). Ministerstwo istniało w latach 1997–2003 oraz w latach 2005–2015 (w latach 2003–2004 funkcjonowało Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a w latach 2004–2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy). Od 2015 r. zadania obsługi działu gospodarka wykonuje nowo utworzone Ministerstwo Rozwoju.

  Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach – instytut, w którym są prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, analizy techniczne oraz prace wdrożeniowe, w tym produkcja doświadczalna.Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).

  Spis treści

 • 1 Zakres działania ministra
 • 2 Dział gospodarka
 • 3 Kierownictwo
 • 4 Lista ministrów
 • 5 Podział organizacyjny
 • 6 Podległe jednostki
 • 7 Jednostki nadzorowane
 • 8 Walne Zgromadzenie
 • 9 Zobacz też
 • 10 Przypisy
 • 11 Linki zewnętrzne
 • Zakres działania ministra[]

  Minister Gospodarki kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • od 3 grudnia 1999 r. do 21 czerwca 2000 r.
 • gospodarka
 • gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
 • rozwój regionalny
 • od 21 czerwca 2000 r. do 23 lipca 2001 r.
 • gospodarka
 • turystyka
 • od 23 lipca 2001 r. do 23 października 2001 r.
 • gospodarka
 • łączność
 • turystyka
 • od 23 października 2001 r. do 8 stycznia 2003 r.
 • gospodarka
 • rozwój regionalny
 • turystyka
 • Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kierował następującymi działami administracji rządowej:

  Instytut Energetyki – instytut badawczy (wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa) związany z energetyką, znajdujący się w Warszawie, posiadający oddziały w Białymstoku, Boguchwale, Gdańsku i Łodzi, a od 2008 także w Radomiu. Instytut podlega Ministrowi Gospodarki.Ministerstwo Przemysłu i Handlu, polskie ministerstwo zlikwidowane 4 lutego 1997 w wyniku reformy Centrum. Jego obowiązki podzielono i przekazano Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Skarbu Państwa.
 • od 8 stycznia 2003 r. do 2 maja 2004 r.
 • gospodarka
 • praca
 • rozwój regionalny
 • turystyka
 • zabezpieczenie społeczne
 • Minister Gospodarki i Pracy kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • od 2 maja 2004 r. do 31 października 2005 r.
 • gospodarka
 • praca
 • rozwój regionalny
 • turystyka
 • Minister Gospodarki kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • od 31 października 2005 r. do 23 lipca 2007 r.
 • gospodarka
 • turystyka
 • od 23 lipca 2007 r. do 16 listopada 2015 r.
 • gospodarka
 • Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Instytut Mechaniki Precyzyjnej (IMP) – instytut badawczy, wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa, związany z mechaniką precyzyjną, z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 (przy Powązkowskiej) na Żoliborzu Przemysłowym.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.
  Wiesław Władysław Kaczmarek (ur. 1 stycznia 1958 we Wrocławiu) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1989–2005 (X, I, II, III i IV kadencji), minister w kilku rządach.
  Jarosław Aleksander Kaczyński (ur. 18 czerwca 1949 w Warszawie) – polski polityk, doktor nauk prawnych. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość, senator I kadencji, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd Prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010.
  Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).
  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) – instytut badawczy z siedzibą w Warszawie, zajmujący się badaniami ekonomicznymi. Jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Gospodarki.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.