• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Cyfryzacji

  Przeczytaj także...
  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

  Ministerstwo Cyfryzacji (MC) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej – informatyzacja. Utworzone zostało 8 grudnia 2015 z przekształcenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

  Kierownictwo[ | edytuj kod]

  Do obecnego kierownictwa ministerstwa cyfryzacji należą:

  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.
 • Marek Zagórski (PiS) – minister cyfryzacji od 17 kwietnia 2018, pełnomocniki rządu ds. cyberbezpieczeństwa od 27 kwietnia 2020
 • Adam Andruszkiewicz – sekretarz stanu od 28 grudnia 2018
 • Wanda Buk – podsekretarz stanu od 10 lipca 2018
 • Jacek Dziuba – dyrektor generalny od 1 października 2019
 • Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji.

  W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące jednostki organizacyjne:

  Centralny Ośrodek Informatyki (COI) – instytucja gospodarki budżetowej do grudnia 2015 podległa ministrowi spraw wewnętrznych, a następnie Ministerstwu Cyfryzacji.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.
 • Departament Architektury Informacyjnej Państwa
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Departament Polityki Międzynarodowej
 • Departament Prawny
 • Departament Rozwiązań Innowacyjnych
 • Departament Rozwoju Usług
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament Telekomunikacji
 • Departament Zarządzania Danymi
 • Departament Zarządzania Systemami
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra.
 • Organ nadzorowany przez ministra:

  Adam Andruszkiewicz (ur. 30 czerwca 1990 w Grajewie) – polski polityk, prezes Młodzieży Wszechpolskiej, poseł na Sejm VIII kadencji.Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – instytut badawczy z siedzibą w Katowicach zajmujący się kompleksowym opracowywaniem, a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku – m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla.
 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Jednostka organizacyjna podległa ministrowi:

 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra:

 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
 • Historia[ | edytuj kod]

  Informatyzację jako dział administracji rządowej utworzono 1 lipca 2002. Podporządkowano ją wówczas ministrowi nauki, a obsługiwał ją Urząd Komitetu Badań Naukowych. Ranga działu wzrosła 1 kwietnia 2003, gdy zmieniono nazwę resortu na Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Jego kierownik tytuł ministra nauki i informatyzacji otrzymał jednak dopiero 2 maja 2004. Od 31 października 2005 informatyzacja podlegała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.Marek Tadeusz Zagórski (ur. 6 sierpnia 1967 w Kamieniu Pomorskim) – polski polityk, ekonomista, dziennikarz, poseł na Sejm IV kadencji, od 8 maja 2006 do 10 maja 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Sześć lat później, 18 listopada 2011 komórki i pracowników obsługujących dział informatyzacji w MSWiA przeniesiono do nowo utworzonego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Osobny resort informatyzacji został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 (wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą od 16 listopada 2015), otrzymując nazwę Ministerstwa Cyfryzacji.

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.Wanda Regina Buk (ur. 16 marca 1988) – polska urzędniczka państwowa, menedżerka i adwokat, wykładowca akademicki, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.

  Lista ministrów[ | edytuj kod]

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
  2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – instytut badawczy, który pełni funkcję rejestru domen internetowych (DNS) .pl, domen ENUM (dla +48) oraz oferuje usługi teleinformatyczne (IP transit, dostęp do Internetu, sieci VPN, usługi VoIP oraz usługi WiMAX).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.