• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Cyfryzacji

  Przeczytaj także...
  Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

  Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.

  Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. (wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą od 16 listopada 2015) w drodze przekształcenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

  Kierownictwo[]

  źródło

  Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie – instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.Centralny Ośrodek Informatyki (COI) – instytucja gospodarki budżetowej do grudnia 2015 podległa ministrowi spraw wewnętrznych, a następnie Ministerstwu Cyfryzacji.
 • Anna Streżyńska (bezpartyjna) – minister cyfryzacji od 16 listopada 2015
 • Marek Zagórski (Polska Razem) – sekretarz stanu od 15 września 2016
 • Piotr Woźny – podsekretarz stanu od 24 listopada 2015
 • Karol Okoński – podsekretarz stanu od 20 czerwca 2016
 • Michał Widelski – dyrektor generalny od 1 lutego 2016
 • Struktura organizacyjna[]

  W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny oraz następujące komórki organizacyjne:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – instytut badawczy z siedzibą w Katowicach zajmujący się kompleksowym opracowywaniem, a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku – m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla.
 • Biuro Analiz
 • Biuro Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Cyberbezpieczeństwa
 • Departament e-Państwa
 • Departament Ewidencji Państwowych
 • Departament Infrastruktury Teleinformatycznej
 • Departament Koordynacji Funduszy Europejskich
 • Departament Prawny
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament Telekomunikacji
 • Organy nadzorowane przez ministra:

  Anna Maria Streżyńska (ur. 11 maja 1967) – polska prawniczka, urzędnik państwowy, w latach 2006–2012 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Marek Tadeusz Zagórski (ur. 6 sierpnia 1967 w Kamieniu Pomorskim) – polski polityk, ekonomista, dziennikarz, poseł na Sejm IV kadencji, od 8 maja 2006 do 10 maja 2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Jednostki organizacyjne podległe ministrowi:

 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra:

 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Instytut Maszyn Matematycznych
 • Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa w Warszawie
 • Przypisy

  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.Polska Razem Jarosława Gowina (Polska Razem) – polska centroprawicowa i konserwatywno-liberalna partia polityczna, założona 7 grudnia 2013 przez Jarosława Gowina, który kilka miesięcy wcześniej wystąpił z Platformy Obywatelskiej. Ugrupowanie współtworzyły m.in. partia Polska Jest Najważniejsza (pod przewodnictwem Pawła Kowala), Stowarzyszenie „Republikanie” (pod wodzą Przemysława Wiplera) oraz część byłych działaczy PO.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – instytut badawczy, który pełni funkcję rejestru domen internetowych (DNS) .pl, domen ENUM (dla +48) oraz oferuje usługi teleinformatyczne (IP transit, dostęp do Internetu, sieci VPN, usługi VoIP oraz usługi WiMAX).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.143 sek.