• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

  Przeczytaj także...
  Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.Michał Jan Boni (ur. 10 czerwca 1954 w Poznaniu) – polski polityk, kulturoznawca, minister pracy w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, poseł na Sejm I kadencji, w pierwszym rządzie Donalda Tuska sekretarz stanu w KPRM, a od 2009 do 2011 minister-członek Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, od 18 listopada 2011 minister administracji i cyfryzacji w drugim rządzie Donalda Tuska.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) – polski urząd administracji rządowej istniejący w latach 2011–2015, obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne; utworzony 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od 18 listopada 2011 roku.

  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Andrzej Witold Halicki (ur. 26 listopada 1961 w Warszawie) – polski polityk, ekonomista, przedsiębiorca, poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.

  Ministerstwo powstało w drodze przekształcenia znoszonych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury.

  Od dnia 16 listopada 2015 z ministerstwa wyłączono komórki organizacyjne obsługujące działy: administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (włączone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), a od dnia 27 listopada 2015 wyłączono z ministerstwa także łączność (włączone do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa). Urząd został przekształcony w Ministerstwo Cyfryzacji na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 8 grudnia 2015 (z mocą od 16 listopada).

  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Rafał Kazimierz Trzaskowski (ur. 17 stycznia 1972 w Warszawie) – polski politolog, specjalista w zakresie spraw europejskich, poseł do Parlamentu Europejskiego.

  Kierownictwo (na dzień zniesienia ministerstwa)[]

 • Andrzej Halicki (PO) – minister administracji i cyfryzacji od 22 września 2014
 • Magdalena Młochowska – podsekretarz stanu ds. legislacji, budżetu i finansów od 2 lutego 2012
 • Bogdan Dombrowski (PSL) – podsekretarz stanu ds. współpracy i pomocy samorządom w budowie sieci szerokopasmowego internetu od 1 września 2013
 • Jurand Drop – podsekretarz stanu ds. telekomunikacji, społeczeństwa informacyjnego i e-administracji od 11 maja 2015
 • Elżbieta Markowska – dyrektor generalny od 28 lipca 2014
 • Poprzedni ministrowie[]

 • Michał Boni (bezpartyjny) – od 18 listopada 2011 roku do 27 listopada 2013 roku
 • Rafał Trzaskowski (PO) – od 3 grudnia 2013 roku do 22 września 2014 roku
 • Struktura organizacyjna[]

  Strukturę organizacyjną tworzą:

  Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Informatyzacji
 • Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Departament Koordynacji Funduszy Europejskich
 • Departament Poczty
 • Departament Prawny
 • Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Telekomunikacji
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Gabinet Polityczny
 • Organy i jednostki podległe lub nadzorowane[]

  Organy podległe lub nadzorowane
 • Główny Geodeta Kraju
 • Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Jednostki podległe
 • Centrum Cyfrowej Administracji
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
 • Jednostki nadzorowane
 • Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Zobacz też[]

 • Ministerstwa w III Rzeczypospolitej
 • Rząd Beaty Szydło
 • Kalendarium rządu Beaty Szydło
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona internetowa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. www.mac.gov.pl. [dostęp 2013-11-27].
 • Przypisy

  Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw trzech działów administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność i transport.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rząd Beaty Szydło – Rada Ministrów pod kierownictwem premier Beaty Szydło powołana i zaprzysiężona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 16 listopada 2015.
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Kalendarium rządu Beaty Szydło przedstawia powołanie rządu Beaty Szydło, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
  Magdalena Wiktoria Młochowska z domu Wilamowska (ur. 25 listopada 1982 w Warszawie) – polska urzędniczka państwowa, od 2 lutego 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.