• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministerstwa  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Ministerstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – poniższa lista zawiera spis ministerstw (i urzędów na prawach ministerstw) istniejących w państwie polskim w latach 1944–1991, czyli w okresie jego pozostawania w strefie wpływów ZSRR oraz przynależności do polityczno-wojskowych i gospodarczych struktur bloku wschodniego.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, KPRM, Kancelaria Premiera – aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Powstała w wyniku reformy centrum administracji w 1997 przejmując część zadań Urzędu Rady Ministrów.
  Uwagi
  1. Komitet podjął działalność 16 października 1996 r. po zniesieniu urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej (Dz. U. z 1996 r. Nr 122, poz. 573).
  2. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Kultury i Sztuki.
  3. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
  4. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
  5. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
  6. Urząd powstał w miejsce Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
  7. Przekształcenie Ministerstwa Gospodarki nie zostało formalnie ujęte w rozporządzeniu, fakt ten wynika jednak z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2007 r. w sprawie zmiany szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 954) oraz w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 953).
  8. Przekształcenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zostało formalnie ujęte w rozporządzeniu, fakt ten wynika jednak z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1599).

  Przypisy

  1. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 497
  2. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 493
  3. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494
  4. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496
  5. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 489
  6. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 490
  7. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 491
  8. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 495
  9. Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 492
  10. Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943
  11. Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56
  12. Dz. U. z 1991 r. Nr 8, poz. 28
  13. Dz. U. z 1999 r. Nr 85, poz. 940
  14. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1014
  15. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1015
  16. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1016
  17. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1017
  18. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1018
  19. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1019
  20. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1020
  21. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1021
  22. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1022
  23. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1023
  24. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1025
  25. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1024
  26. Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1026
  27. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 585
  28. Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 814
  29. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1328
  30. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1326
  31. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1329
  32. Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1327
  33. Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
  34. Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 2
  35. Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 335
  36. Dz. U. z 2003 r. Nr 51, poz. 443
  37. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1115
  38. Dz. U. z 2004 r. Nr 106, poz. 1116
  39. Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
  40. Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1367
  41. Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1368
  42. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1883
  43. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1879
  44. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1880
  45. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1882
  46. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1885
  47. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1881
  48. Dz. U. z 2005 r. Nr 220, poz. 1884
  49. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 535
  50. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 536
  51. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 534
  52. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 532
  53. Dz. U. z 2006 r. Nr 76, poz. 533
  54. Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 952
  55. Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1589
  56. Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277
  57. Dz. U. z 2011 r. Nr 250, poz. 1500
  58. Dz. U. z 2011 r. Nr 250, poz. 1501
  59. Dz. U. z 2011 r. Nr 250, poz. 1502
  60. Dz. U. z 2011 r. Nr 250, poz. 1503
  61. Dz. U. z 2013 r. poz. 1390
  62. Dz. U. z 2015 r. poz. 2077
  63. Dz. U. z 2015 r. poz. 1945
  64. Dz. U. z 2015 r. poz. 2078
  65. Dz. U. z 2015 r. poz. 2080
  66. Dz. U. z 2015 r. poz. 2056
  67. Dz. U. z 2015 r. poz. 2076
  68. Dz. U. z 2015 r. poz. 1946
  69. Dz. U. z 2015 r. poz. 2075
  70. Dz. U. z 2015 r. poz. 2079
  Ministerstwo Energii – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw dwóch działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin.Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej – od 2001 zostało włączone do kompetencji Ministerstwa Infrastruktury.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - ministerstwo istniało od 23 października 1987 do 31 grudnia 1996 (zlikwidowane w wyniku reformy Centrum).
  Centralny Urząd Planowania, CUP – organ planowania gospodarczego w Polsce powołany 10 listopada 1945 roku i kierowany początkowo przez Czesława Bobrowskiego.
  Ministerstwo Przemysłu i Handlu, polskie ministerstwo zlikwidowane 4 lutego 1997 w wyniku reformy Centrum. Jego obowiązki podzielono i przekazano Ministerstwu Gospodarki i Ministerstwu Skarbu Państwa.
  Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – poniższy artykuł zawiera wykaz ministerstw funkcjonujących w Polsce podczas dwudziestolecia międzywojennego. Za etap początkowy dla zestawienia należy uznać lata 1917–1918, czyli okres kształtowania się polskiej administracji u schyłku I wojny światowej, przejętej po odzyskaniu niepodległości przez niezależne władze. Koniec działalności ministerstw w kraju związany był z wybuchem II wojny światowej w 1939 r. i utworzeniem rządu RP na uchodźstwie.
  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.089 sek.