• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Minister do spraw europejskich

  Przeczytaj także...
  Danuta Maria Hübner z domu Młynarska (ur. 8 kwietnia 1948 w Nisku) – polska ekonomistka i polityk, była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwszy polski komisarz w Unii Europejskiej (ds. polityki regionalnej), posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Paweł Samecki (ur. 12 marca 1958 w Łodzi) – polski ekonomista, urzędnik państwowy, były wiceminister finansów, były szef UKIE i były członek zarządu NBP, w latach 2009–2010 komisarz UE ds. polityki regionalnej.

  Minister do spraw europejskich – potoczna nazwa Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który pełnił funkcję sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. 1 stycznia 2010 Komitet Integracji Europejskiej został zniesiony. Dokonano fuzji UKiE z MSZ i odtąd istnieje jako Departament KSE, czyli Departament obsługujący Komitet ds. Europejskich, którego przewodniczącym jest Minister ds. Europejskich. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działach administracji rządowej urząd ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i ministra właściwego do spraw zagranicznych pełni jedna osoba.

  Rafał Kazimierz Trzaskowski (ur. 17 stycznia 1972 w Warszawie) – polski politolog, specjalista w zakresie spraw europejskich, poseł do Parlamentu Europejskiego.Ewa Ośniecka-Tamecka, (ur. 24 grudnia 1962 roku w Łodzi), polska polityk, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej od 31 maja 2006 do 16 sierpnia 2007, prorektor Kolegium Europejskiego w Natolinie.

  Lista ministrów[]

  Minister-Członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą

 • Jan Krzysztof Bielecki od 11 lipca 1992 do 26 października 1993
 • Szefowie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – Sekretarze Komitetu Integracji Europejskiej (zwani „ministrami ds. europejskich”)

 • Danuta Hübner od 12 listopada 1996 do 31 października 1997
 • brak (Ryszard Czarnecki był Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej, a później ministrem bez teki, nie zaś „ministrem ds. europejskich”)
 • Maria Karasińska-Fendler (p.o.) od lipca 1998 do kwietnia 1999
 • Paweł Samecki (p.o.) od 28 kwietnia 1999 do 14 kwietnia 2000
 • Jacek Saryusz-Wolski od 14 kwietnia 2000 do 19 października 2001
 • Danuta Hübner od 19 października 2001 do 30 kwietnia 2004
 • Jarosław Pietras od 4 maja 2004 do 13 kwietnia 2006
 • Ewa Ośniecka-Tamecka od 13 kwietnia 2006 do 16 sierpnia 2007
 • Tomasz Nowakowski od 29 sierpnia 2007 do 5 grudnia 2007
 • Mikołaj Dowgielewicz od 18 grudnia 2007 do 1 maja 2012
 • Piotr Serafin od 22 maja 2012 do 22 września 2014
 • Rafał Trzaskowski od 22 września 2014
 • Konrad Szymański od 17 listopada 2015
 • Minister-Członek Rady Ministrów ds. europejskich

  Jarosław Pietras (ur. 14 maja 1955 w Legionowie) – polski urzędnik państwowy, dyplomata, były minister do spraw europejskich.Jacek Emil Saryusz-Wolski (ur. 19 września 1948 w Łodzi) – polski polityk, od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego, doktor nauk ekonomicznych.
 • Danuta Hübner od 16 czerwca 2003 do 30 kwietnia 2004
 • Zobacz też[]

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwa w III Rzeczypospolitej
 • Unia Europejska

 • Linki zewnętrzne[]

 • Serwis MSZ „Polska w UE“
 • Centrum Informacji Europejskiej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Piotr Serafin (ur. 1974 w Sulęcinie) – polski prawnik, urzędnik państwowy, od 2008 do 2009 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w 2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a od 2012 sekretarz stanu w tym resorcie.
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – resort odpowiedzialny za kształtowanie i prowadzenie polityki zagranicznej R.P. Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy:
  Jan Krzysztof Bielecki (ur. 3 maja 1951 w Bydgoszczy) – polski polityk, ekonomista, premier Polski w 1991, minister-członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą w latach 1992–1993, poseł na Sejm X i I kadencji, od 2003 do 2010 prezes zarządu Banku Pekao S.A. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Konrad Krzysztof Szymański (ur. 6 grudnia 1969 w Kaliszu) – polski polityk, prawnik i publicysta, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego.
  Mikołaj Marek Dowgielewicz (ur. 23 października 1972 w Gorzowie Wielkopolskim) – polski urzędnik państwowy, były sekretarz stanu w MSZ.
  Komitet Integracji Europejskiej – utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494), naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. Zniesiony 1 stycznia 2010 i zastąpiony przez Komitet do Spraw Europejskich. Obsługiwany był przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1 stycznia 2010 roku połączony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
  Tomasz Nowakowski (ur. 5 kwietnia 1974 w Strzelinie) – polski urzędnik państwowy, były wiceminister rozwoju regionalnego i były sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.