• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Minister bez teki - Polska  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Naczelnymi organami administracji rządowej w Polsce są te, które określa się jako zwierzchnie wobec pozostałych organów i innych podmiotów organizacyjnych państwa w strukturze administracji rządowej.Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943), mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie, wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister. Od początku 2010 r. jednemu ministrowi powierza się również działy: członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i sprawy zagraniczne.
  Ministrowie bez teki w rządach III RP[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zgodnie z uchwałami sejmowymi w okresie od 27 marca 1976 do 12 września 1989 kierowników UdsW oficjalnie powoływano na urząd Ministra-Kierownika Urzędu do Spraw Wyznań, co oznaczało podniesienie UdsW do rangi ministerstwa, choć nie dokonano w tym zakresie stosownych zmian ustawowych.
  2. Dz.U. z 1997 r. nr 5, poz. 27.
  3. Dz.U. z 1997 r. nr 87, poz. 550.
  4. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 922.
  5. Dz.U. z 1998 r. nr 25, poz. 136.
  6. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 921.
  7. Dz.U. z 1999 r. nr 18, poz. 163.
  8. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 925.
  9. Dz.U. z 1999 r. nr 18, poz. 164.
  10. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 923.
  11. Dz.U. z 1997 r. nr 136, poz. 924.
  12. Dz.U. z 1999 r. nr 28, poz. 259.
  13. Dz.U. z 2001 r. nr 50, poz. 518.
  14. Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 775.
  15. Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 6.
  16. Dz.U. z 2003 r. nr 116, poz. 1091.
  17. Dz.U. z 2003 r. nr 121, poz. 1136.
  18. Dz.U. z 2004 r. nr 109, poz. 1155.
  19. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1424.
  20. Dz.U. z 2004 r. nr 106, poz. 1117.
  21. Dz.U. z 2004 r. nr 134, poz. 1425.
  22. Dz.U. z 2005 r. nr 221, poz. 1904.
  23. Dz.U. z 2006 r. nr 64, poz. 450.
  24. Dz.U. z 2006 r. nr 141, poz. 998.
  25. Dz.U. z 2007 r. nr 178, poz. 1255.
  26. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 962.
  27. Dz.U. z 2007 r. nr 178, poz. 1257.
  28. Dz.U. z 2007 r. nr 76, poz. 504.
  29. Dz.U. z 2007 r. nr 178, poz. 1256.
  30. Dz.U. z 2007 r. nr 203, poz. 1464.
  31. Dz.U. z 2007 r. nr 216, poz. 1590.
  32. Dz.U. z 2009 r. nr 23, poz. 130.
  33. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1496.
  34. Dz.U. z 2013 r. poz. 297.
  35. Dz.U. z 2014 r. poz. 1277.
  36. Dz.U. z 2014 r. poz. 1276.
  37. Dz.U. z 2015 r. poz. 836.
  38. Dz.U. z 2015 r. poz. 1914.
  39. Dz.U. z 2015 r. poz. 1913.
  40. Dz.U. z 2016 r. poz. 77.
  41. Dz.U. z 2015 r. poz. 1927.
  42. Dz.U. z 2015 r. poz. 2093.
  43. Dz.U. z 2016 r. poz. 1788.
  44. Dz.U. z 2017 r. poz. 2313.
  45. Dz.U. z 2015 r. poz. 1912.
  46. Dz.U. z 2015 r. poz. 2092.
  47. Dz.U. z 2017 r. poz. 2319.
  48. Dz.U. z 2018 r. poz. 46.
  49. Dz.U. z 2019 r. poz. 1056.
  50. Dz.U. z 2019 r. poz. 2276.
  51. Dz.U. z 2019 r. poz. 2275.
  52. Dz.U. z 2015 r. poz. 1921.
  53. Dz.U. z 2017 r. poz. 2332.
  54. Dz.U. z 2019 r. poz. 2273.
  55. Dz.U. z 2019 r. poz. 1057.
  56. Dz.U. z 2019 r. poz. 2272.
  57. Dz.U. z 2019 r. poz. 2274.
  58. Dz.U. z 2020 r. poz. 2116.
  59. Dz.U. z 2020 r. poz. 2121.
  Ministerstwo – urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.Minister – urzędnik, który jest członkiem rządu (Rady Ministrów) i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister – sługa, pomocnik.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.
  Tadeusz Mołdawa (ur. 26 listopada 1943) – polski prawnik, politolog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.911 sek.