• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Minister - duchowny

  Przeczytaj także...
  Starszy zboru (gr πρεσβυτερος, presbyteros) – urząd w niektórych chrześcijańskich kościołach i związkach wyznaniowych.Pastor (łac. pastor – pasterz) – w Kościołach protestanckich – duchowny, który pełni obowiązki duszpasterskie w zborze. Mianowany jest bądź przez organy centralne danego Kościoła (np. synod, generalną konferencję), bądź jest powoływany przez kongregację wiernych przez demokratyczny wybór.
  Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane i kościoły kongregacjonalne.
  Minister anglikański podczas wygłaszania homilii

  Minister (sługa) – dawne, obecnie rzadziej używane, określenie duchownych kościołów protestanckich, zwłaszcza kalwińskich.

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Określenie wywodzi się z łacińskiego określenia Verbi Divini Minister (skrót V. D. M.), tzn. sługa Słowa Bożego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pastor
 • Starszy zboru
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.717 sek.