• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Minimalizacja funkcji boolowskich

  Przeczytaj także...
  Synteza logiczna polega na znalezieniu takiej konfiguracji zasobów sprzętowych (bramek logicznych), przerzutników, komórek czy też makrokomórek), która realizować będzie założony układ cyfrowy (opisany zazwyczaj za pomocą języka opisu sprzętu (HDL) lub sieci połączeń). Proces ten przebiega według pewnych wytycznych nakładanych przez projektanta. Może to być minimalizacja potrzebnych zasobów sprzętowych, minimalizacja maksymalnego czasu propagacji sygnału w układzie lub zmniejszenie mocy pobieranej przez układ.Metoda iteracyjnego konsensusu - iterative consensus, metoda minimalizacji funkcji boolowskiej. Metoda to rozpoczyna się od implikantów funkcji (mogą to być iloczyny zupełne, implikanty proste lub inne implikanty).
  Metoda Espresso jest heurystyczną metodą minimalizacji funkcji logicznych. Została wymyślona w IBM przez Roberta Braytona. W 1989 Richard L. Rudell opracował ESPRESSO-EXACT pozwalające uzyskać dokładne rozwiązanie zadania minimalizacji powierzchni (R. Rudell, “Logic Synthesis for VLSI Design”, PhD Thesis, Electronics Research Laboratory, College of Engineering, University of California, Berkeley, USA, April 1989).

  Minimalizacja funkcji boolowskich polega na znalezieniu dla danej funkcji formuły minimalnej, która jest jak najmniej skomplikowana.

  Przy porównywaniu stopnia skomplikowania reguł wprowadza się pojęcie współczynnika skomplikowania.

  Dla funkcji boolowskiej zapisanej przy pomocy kanonicznej postaci sumy, współczynnik skomplikowania jest równy sumie liczby mnożeń i sumie liczby dodawań.

  Tradycyjne metody takie jak metoda Karnaugha, metoda Quine’a-McCluskeya, metoda iteracyjnego konsensusu czy metoda Espresso (oparta na algorytmie ekspansji) bazują na generowaniu pokryć przy pomocy jak najmniejszej liczby implikantów prostych.

  Bramka logiczna – element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1 (zob. algebra Boole’a). Logika rozmyta (ang. fuzzy logic), jedna z logik wielowartościowych (ang. multi-valued logic), stanowi uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki. Została zaproponowana przez Lotfi Zadeha, jest ściśle powiązana z jego teorią zbiorów rozmytych. W logice rozmytej między stanem 0 (fałsz) a stanem 1 (prawda) rozciąga się szereg wartości pośrednich, które określają stopień przynależności elementu do zbioru.

  W przypadku funkcji opisanych na przestrzeniach wielowartościowych mamy do czynienia z minimalizacją liczby reguł.

  W syntezie logicznej, minimalizację funkcji boolowskich stosuje się w celu zredukowania liczby potrzebnych zasobów (bramek logicznych, bloków bramek) do realizacji danej funkcji. W tym procesie nie mniej skuteczne okazują się także dekompozycja funkcji boolowskich i redukcja argumentów.

  Algorytm ekspansji to ważny element metody Espresso, która jest używana do minimalizacji funkcji boolowskich. Jednakże używany samodzielnie również prowadzi do znalezienia minimalej realizacji zadanej funkcji boolowskiej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • funkcja boolowska
 • logika rozmyta
 • logika wielowartościowa • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.