• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Mina przeciwpiechotna  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zapalnik – urządzenie zapalające lub powodujące wybuch materiału wybuchowego. Dzięki niemu fala detonacyjna przechodzi na główny materiał wybuchowy, który sam trudno detonuje.Fala uderzeniowa – cienka warstwa, w której następuje gwałtowny wzrost ciśnienia gazu, rozchodząca się szybciej niż dźwięk. Fale uderzeniowe powstają podczas silnego wybuchu, ruchu ciała z prędkością ponaddźwiękową (np. samolot).
  PMA-3 (mina przeciwpiechotna bezpośredniego działania)

  Mina przeciwpiechotna (mina przeciw piechocie) – mina przeznaczona do zwalczania siły żywej. Stosowana do osłony zapór inżynieryjnych i minowych.

  Podział min przeciwpiechotnych[ | edytuj kod]

  Ze względu na sposób działania dzieli się miny przeciwpiechotne na:

 • fugasowe (bezpośredniego działania) – rażące falą uderzeniową powstałą podczas eksplozji materiału wybuchowego, wyposażone w zapalniki naciskowe,
 • odłamkowe – rażące odłamkami, wyposażone w zapalniki o działaniu naciskowym, naciągowym lub w obydwa te rodzaje zapalników. Miny odłamkowe mogą być stacjonarne (eksplodujące na powierzchni gruntu) lub wyskakujące (po zadziałaniu zapalnika kadłub miny tego rodzaju jest wyrzucany na wysokość 1–1,5 m i dopiero wtedy następuje eksplozja),
 • odłamkowe kierunkowe – rażące odłamkami w określonym sektorze. Miny tego typu są najczęściej odpalane ręcznie.
 • Miny polskie[ | edytuj kod]

  MON-50
  Mina ta jest kopią amerykańskiej miny M18A1. W górnej części miny znajdują się dwa gniazda na zapalniki. Umożliwia to założenie różnych typów zapalników.

  AP12 – szwedzka kierunkowa, odłamkowa mina przeciwpiechotna. Mina ma kształt lekko wygiętego prostokąta. Ustawiana jest pionowo, wypukłą stroną w kierunku przeciwnika, na lekkim czwórnogu. Cel rażony jest przy pomocy prefabrykowanych odłamków. Mina może być odpalona przy pomocy zapalnika o działaniu naciągowego lub ręcznie przy pomocy zapalnika elektrycznego z odległości do 50 m. Mina zaprojektowana do użycia w temperaturze od -40 do +60 °C.Zapora inżynieryjna - specjalne urządzenie wraz z polami minowymi ustawionymi na dogodnych kierunkach (w dogodnych rejonach) działania przeciwnika w celu zahamowania, powstrzymania i zadania strat jego wojskom. Zapory tego rodzaju są stosowane w ścisłym powiązaniu z naturalnymi przeszkodami i osłaniane ogniem. Zapory inżynieryjne dzielą się na:
 • Dane taktyczne:
 • długość 220 mm, wysokość 105 mm, szerokość 45 mm,
 • przeznaczenie: przeciwpiechotna, odłamkowa o działaniu kierunkowym,
 • rodzaj kadłuba: z tworzywa sztucznego, w środku kadłuba znajduje się kulki stalowe lub kawałki pociętego drutu,
 • rodzaj ładunku: PMW 0,715 kg,
 • zapalnik: elektryczny, odciągowy,
 • masa całkowita miny 2 kg,
 • minimalny nacisk: 2 kg.
 • MON-100
  Minę można przymocować do drzewa, palika, słupa itp. lub ustawić na stojaku. Mina jest skuteczna również przeciwko lekko opancerzonym pojazdom.

  Mina − ogólne określenie broni w postaci środków rażących, najczęściej ładunków wybuchowych w specjalnej obudowie, z urządzeniem reagującym i zapalającym. Służy do niszczenia siły żywej i sprzętu bojowego przeciwnika, w przeszłości także burzenia obiektów obronnych. Nazwa „mina” (oznaczająca dawniej kopalnię) pochodzi od podkopów wykonywanych pod murami obronnymi w celu ich zawalenia. Siła żywa – w terminologii wojskowej eufemistyczne określenie żołnierzy (i ewentualnie wykorzystywanych przez wojsko zwierząt – np. zaprzęgowych) nieprzyjaciela. Obok "siły żywej" armie dysponują również sprzętem (pojazdy), wyposażeniem i uzbrojeniem, zwanym w tej samej terminologii "środkami ogniowymi"; często używane jest sformułowanie "siły i środki" (własne lub przeciwnika) oznaczające po prostu całokształt zdolności bojowych obejmujących zarówno ludzi, jak będące w ich dyspozycji wszelkie środki techniczne i materiałowe. Spotykane jest również odniesienie tego określenia do cywilów państwa, z którym prowadzona jest wojna, np. "siła żywa wrogiego przemysłu, czyli robotnicy".
 • Dane taktyczne:
 • grubość 57 mm, średnica 220 mm,
 • przeznaczenie: przeciwpiechotna, odłamkowa o działaniu kierunkowym,
 • rodzaj kadłuba: cylindryczny, stalowy,
 • rodzaj ładunku: TNT 2 kg,
 • zapalnik: elektryczny, odciągowy,
 • masa całkowita miny 5 kg,
 • minimalny naciąg: 2 kg.
 • MON-200
  Mina ta jest większą wersja miny MON-100 o zwiększonym zasięgu rażenia do 200 m. Minę można przymocować do drzewa, palika, słupa itp. lub ustawić na stojaku. Mina jest skuteczna również przeciwko lekko opancerzonym pojazdom.

  Zapora minowe - zapora inżynieryjna, w której głównym elementem są miny różnego rodzaju. Jest przeznaczona do niszczenia wojsk i sprzętu bojowego przeciwnika. Obejmuje ona:Mina wyskakująca – mina przeciwpiechotna przeznaczona do użycia w otwartym terenie. Po zainicjowaniu zapalnika poprzez naciśnięcie (zapalnik naciskowy) lub poruszenie linki naciągu (zapalnik naciągowy) ładunek miotający wyrzuca minę na wysokość od około 0,5 do 1,5 metra, gdzie następuje eksplozja ładunku głównego rozrzucającego odłamki w znacznym promieniu. Jednym z pierwszych rozwiązań tego typu broni była szeroko wykorzystywana podczas II wojny światowej niemiecka mina typu S, na której oparto wiele późniejszych konstrukcji. Głównymi poza Niemcami krajami, które wykorzystywały tego typu miny w działaniach wojennych były Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Wietnam. Poza tym miny wyskakujące produkowano także w Chinach, Jugosławii, NRD i we Włoszech.
 • Dane taktyczne:
 • grubość 130 mm, średnica 431 mm,
 • przeznaczenie: przeciwpiechotna, odłamkowa o działaniu kierunkowym,
 • rodzaj kadłuba: cylindryczny, stalowy,
 • rodzaj ładunku: TNT 12 kg,
 • zapalnik: elektryczny, odciągowy,
 • masa całkowita miny 25 kg,
 • Min. naciąg: 2 kg.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Traktat ottawski, Konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu (ang. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction) – umowa międzynarodowa (traktat, konwencja) mająca na celu wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.637 sek.