• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Milton Erickson  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Aurum – ósmy album studyjny polskiej grupy muzycznej Closterkeller. Wydawnictwo ukazało się 5 października 2009 roku nakładem wytwórni muzycznej Universal Music Poland.Programowanie neurolingwistyczne (NLP) – uporządkowany zbiór technik komunikacji oraz metod pracy z wyobrażeniami, nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi.

  Milton Hyland Erickson (ur. 5 grudnia 1901 w Aurum, zm. 25 marca 1980 w Phoenix) – amerykański psychiatrapsycholog specjalizujący się w hipnozie klinicznej, pionier terapii rodzin. Był założycielem Amerykańskiego Towarzystwa Hipnozy Klinicznej (American Society for Clinical Hypnosis) oraz członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Psychopatologicznego.

  Choroba Heinego-Medina (łac. poliomyelitis anterior acuta, ostre nagminne porażenie dziecięce, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, H14) – wirusowa choroba zakaźna wywoływana przez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego), przenoszona drogą fekalno-oralną. Nazwa tej choroby wywodzi się od nazwisk dwóch uczonych, którzy tę chorobę opisali: Jakob Heine (w roku 1840 jako porażenie dziecięce) i Karl Oskar Medin (w roku 1890 jako ostrą chorobę zakaźną). Do XIX w. występowała sporadycznie, później nastąpiła pandemia, obejmująca głównie półkulę północną. Liczba zachorowań drastycznie spadła po wynalezieniu skutecznych szczepionek. W 2001 WHO uznała Europę za wolną od tej choroby (wcześniej były plany eradykacji do tegoż roku, później data została przesunięta do roku 2005). Obecnie w związku z tymi planami należy informować służby sanitarne danego kraju i WHO o każdym przypadku. Aby rozpoznać polio, należy wyizolować i zidentyfikować wirusa, czy jest to szczep dziki, czy to zakażenie poszczepienne wirusem po rewersji do pełnej wirulencji.Biblioteka Narodowa Korei – biblioteka narodowa Korei Południowej znajdująca się w Seulu. Powstała w 1945 roku. Jej zbiory liczą ponad 11 milionów woluminów (2018), w tym ponad milion zagranicznych książek.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się w Aurum, w małym górniczym miasteczku w Nevadzie. Dorastał w Lowell, w Wisconsin, dokąd w 1904 roku przeprowadzili się jego rodzice i zamierzał, podobnie jak ojciec, zostać farmerem. Rozwijał się znacznie wolniej niż rówieśnicy. Był dyslektykiem, cierpiał na arytmię serca, amuzję oraz na rzadką formę daltonizmu – widział wyłącznie kolor fioletowy. Tam gdzie się urodził nikt nie miał pojęcia o istnieniu większości z tych zaburzeń, tak więc ani on sam, ani jego otoczenie, nie rozumieli istoty jego odmienności. Problemy z dysleksją udało mu się pokonać dzięki serii spontanicznych autohipnotycznych „twórczych momentów”, jak opisał je w artykule Autohypnotic Experiences of Milton H. Erickson. W artykule tym opisuje wiele doświadczeń, dzięki którym rozwinął swoje oryginalne podejście do autohipnozy, transu i psychoterapii.

  Gregory Bateson (ur. 9 maja 1904, zm. 4 lipca 1980) – brytyjski antropolog kulturowy; interesował się naukami społecznymi, neuropsychiatrią i cybernetyką. Teoretyk orientacji systemowej w psychoterapii, twórca koncepcji podwójnego wiązania jako czynnika schizofrenogennego.Zaburzenie rytmu serca, arytmia, dysrytmia, niemiarowość serca – stan, w którym skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza bezpieczny zakres 60-100 uderzeń na minutę. Stan taki często stanowić może zagrożenie dla życia, chociaż nie jest to regułą.

  W 1919 roku, w wieku siedemnastu lat zachorował na polio. W następstwie choroby doznał ostrego paraliżu. Lekarze byli przekonani o nieuchronności jego śmierci. Krytycznej nocy, gdy jego stan był bardzo poważny, przeżył kolejne z doświadczeń, które wpłynęły na jego podejście do nieświadomego umysłu. Erickson często odwoływał się do własnych przeżyć.  Wiele z nich identyfikował jako hipnotyczne lub autohipnotyczne i opowiadał o nich przybliżając swoim studentom możliwości nieświadomej części umysłu.

  Amuzja (łac. amusia) - głuchota wybiórcza w stosunku do tonów muzycznych. Często towarzyszy afazji. Lokalizację jej łączy się z uszkodzeniem zwojów skroniowych poprzecznych po stronie lewej. Rozróżniać należy amuzję czuciową sensoryczną (wyrażającą się w utracie wyobrażeń muzycznych) i amuzję ruchową lub konstruktywną (motoryczną).Zasobem osobistym może stać się cokolwiek (materia, energia, informacja), o ile zostanie wykorzystane przez jednostkę do zaspokojenia jej doraźnych potrzeb lub realizacji jej (długoterminowych) celów. Według teorii zachowania zasobów Hobfolla ogólnym celem aktywności ludzkiej jest uzyskiwanie, utrzymanie i ochrona zasobów

  Wiele jego opowiadań terapeutycznych i autobiograficznych historii można znaleźć w książce Sidneya Rosena p.t. „Mój głos podąży za Tobą”. W trakcie mozolnego powrotu do zdrowia, ciągle będąc przykutym do łóżka i nie będąc w stanie nawet mówić, Erickson stał się niezwykle wrażliwy na język ciała oraz ton głosu. Z fascynacją i niezwykle cierpliwie studiował komunikację niewerbalną w jej najbardziej subtelnych przejawach. Szybko spostrzegł, że treści wyrażane za jej pomocą często stały w sprzeczności do tych zawartych w wypowiedziach słownych..mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Psychiatria – jedna z podstawowych specjalizacji medycznych zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne – American Psychological Association (APA) – stowarzyszenie psychologiczne liczące 150 000 członków na całym świecie i reprezentujące interesy psychologów w USA. Siedzibę ma w Waszyngtonie.

  Miałem polio, byłem całkowicie sparaliżowany, a stan zapalny był tak rozległy, że powodował także paraliż sensoryczny. Mogłem ruszać oczami. Także mój słuch nie był upośledzony. Leżąc w łóżku czułem się bardzo osamotniony, nie będąc w stanie poruszyć czymkolwiek poza gałkami oczu. Byłem odizolowany na farmie z siedmioma siostrami, bratem, rodzicami oraz pielęgniarką. Co mogło być moją rozrywką? Zacząłem przyglądać się ludziom i otoczeniu. Szybko dowiedziałem się, że moje siostry potrafiły powiedzieć „nie” gdy miały na myśli „tak”. I że potrafiły też powiedzieć „tak” mając na myśli „nie”. Mogły zaoferować drugiej jabłko chowając je jednocześnie za plecami. Tak zacząłem zgłębiać komunikację niewerbalną i język ciała. Miałem malutką siostrę, która zaczęła właśnie uczyć się raczkować. Ja chciałem nauczyć się stać i chodzić. Możecie wyobrazić sobie jak intensywnie obserwowałem moją siostrę wyrastającą z raczkowania i uczącą się stać.

  Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii (po ukończeniu studiów podyplomowych w tym zakresie) oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.John Grinder (ur. 10 stycznia 1940) - amerykański publicysta, lingwista oraz współtwórca (z Richardem Bandlerem) programowania neurolingwistycznego.
  Milton H. Erickson, Rosen S. (1997). Mój głos podąży za Tobą. Terapeutyczne przypowieści Miltona H. Ericksona, Poznań:Zysk i S-ka.

  Kiedy był jeszcze całkowicie sparaliżowany, pragnął wyjrzeć przez okno i zauważył, że fotel delikatnie poruszył się. Erickson zaczął przywoływać “cielesne wspomnienia” aktywności mięśniowej własnego organizmu. Koncentrując się na nich zaczął powoli odzyskiwać kontrolę nad częściami ciała, aż do momentu gdy był w stanie mówić i poruszać rękoma. W 1921 roku, po prawie dwunastu miesiącach ćwiczeń, rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Wisconsin. Mając trudności z poruszaniem się postanowił wzmocnić swoje ciało. 15 czerwca 1922 roku, z prowiantem na dwa tygodnie i zaledwie pięcioma dolarami w kieszeni, podjął samotną podróż kajakiem. W ciągu dziesięciu tygodni przepłynął ponad dwa tysiące kilometrów. Z tej wymagającej wyprawy powrócił znacznie silniejszy.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.

  W trakcie studiów ożenił się z Helen Hutton, z którą miał trójkę dzieci - Alberta, Lance’a i Carol. Małżeństwo zakończyło się, po dziesięciu latach, w 1935 roku. Rok później poślubił Elizabeth (Betty) Moore, z którą miał piątkę dzieci - Betty Alice, Allana, Roberta, Roksanę oraz Krystynę.

  Psychiatria zaciekawiła go tak bardzo, że rozpoczął studia także z psychologii. 18 czerwca 1928 roku otrzymał tytuł MA (magistra) w zakresie psychologii oraz tytuł MD (lekarza).

  Richard Wayne Bandler (ur. 24 lutego 1950 w New Jersey) – współtwórca (wraz z Johnem Grinderem) programowania neurolingwistycznego (ang. NLP).Dysleksja rozwojowa (gr. dys – nie + lexis – wyraz, czytanie) czyli specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (ICD-10 R48.0 oraz w DSM IV "315.0" ) – według Światowej Federacji Neurologów, definicja utworzona w 1968r - zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania przy stosowaniu standardowych metod nauczania i inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym oraz sprzyjających warunkach społeczno-kulturowych. Dysleksja została opisana pierwszy raz na przełomie XIX i XX wieku. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest konstytucjonalnie. Zaburzenia te mogą dotyczyć percepcji wzrokowej - objawiającej się widzeniem, ale niedostrzeganiem, percepcji fonologicznej - objawiającej się słyszeniem, ale nieusłyszeniem oraz integracji powyższych procesów. Dysleksja jest jedną z najbardziej uznanych przyczyn zaburzenia czytania, jednak nie wszystkie zaburzenia czytania są związane z dysleksją. W Polsce obowiązujące przepisy prawne nakładają na poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze obowiązki związane z pomocą dzieciom z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieciom dyslektycznym. Placówki te powinny rozpoznawać, diagnozować i opiniować trudności w nauce oraz organizować różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom.

  W latach 1930-1949 Erickson podejmował się wielu zadań. W 1930 roku ukazał się jego pierwszy artykuł na temat hipnozy „Possible Detrimental Effects from Experimental Hypnosis”. Pracował jako psychiatra w Worcester State Hospital (Massachusetts). W latach 1934-1948 pełnił funkcję Dyrektora Badań Psychiatrycznych w Wayne County Hospital (Corydon). Przez pięć lat był zastępcą redaktora czasopisma „Diseases of the Nervous System". W 1949 roku założył prywatną praktykę lekarską w Phoenix (Arizona).

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. 1. Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy i doświadczenia.

  Dużo później, gdy miał 51 lat, rozwinął się u niego zespół post-polio, charakteryzujący się osłabieniem i bólem spowodowanym chronicznym napięciem częściowo sparaliżowanych mięśni. Choroba spowodowała dalsze pogłębienie paraliżu. Wykorzystując poprzednie doświadczenia by odzyskać pełnię kontroli nad ciałem zastosował tę samą strategię. Jednak tym razem musiał poruszać się na wózku. Cierpiał także na przewlekłe bóle, z którymi radził sobie używając autohipnozy.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Kreatywność (postawa twórcza; od łac. creatus czyli twórczy) – proces umysłowy pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, lub nowych skojarzeń, powiązań z istniejącymi już ideami i koncepcjami. Myślenie kreatywne, to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Alternatywna, bardziej codzienna definicja kreatywności mówi, że jest to po prostu zdolność tworzenia czegoś nowego.

  We wczesnych latach pięćdziesiątych antropolog i cybernetyk Gregory Bateson zaprosił Ericksona w charakterze konsultanta do udziału w szeroko zakrojonych badaniach nad komunikacją. Znali się już wcześniej, po tym jak Bateson i Margaret Mead poprosili go o pomoc w analizie filmów, na których Mead zarejestrowała stany transu mieszkańców Bali. Za pośrednictwem Batesona, Erickson poznał m.in. Jaya Haleya, Richarda Bandlera i Johna Grindera. Kontakt z nim miał duży wpływ na ich pracę, co wielokrotnie podkreślali m.in. w swoich książkach.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Mowa ciała, język ciała, komunikacja niewerbalna – zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie (tak jak większość gestów - emblematów czy wiele wyrazów mimicznych). Komunikacja niewerbalna może odgrywać równie istotną (lub nawet większą) rolę, co komunikacja werbalna.

  W roku 1973 Jay Haley wydał „Niezwykłą terapię”. Była ona pierwszą publikacją, która zwróciła uwagę szerokiego grona odbiorców na postać oraz podejście Ericksona. Szybko stał się znany także poza środowiskiem związanym z kliniczną hipnozą. Ponieważ wielu ludzi chciało go poznać zaczął prowadzić regularne seminaria. Pracę tę kontynuował do końca życia.

  Nieświadomość - pojęcie zaczerpnięte z psychoanalizy, określające jeden z obszarów aparatu psychicznego (obok przedświadomości i świadomości).Deuteranopia, daltonizm – wada wzroku, odmiana ślepoty barw, polegająca na nierozpoznawaniu barwy zielonej (lub myleniu jej z barwą czerwoną). Objawia się to dokładnie brakiem rozróżnienia koloru czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego. Percepcja jaskrawości nie zmienia się. Występuje za to brak rozróżnienia w percepcji składowych czerwonej i zielonej, co prowadzi do odbioru fioletu i cyjanu jako ten sam kolor.

  Milton H. Erickson zmarł w Phoenix 25 marca 1980r. Miał 78 lat. Ciało Ericksona poddano kremacji, a jego prochy rozrzucono na górze Squaw Peak. Pozostawił po sobie czterech synów, cztery córki i niezwykłą spuściznę ciągle inspirującą psychoterapeutów, psychiatrów oraz hipnoterapeutów na całym świecie. Obecnie istnieje ponad 100 Instytutów im. Ericksona stowarzyszonych z Milton H. Erickson Foundation w Phoenix. Polski Instytut Ericksonowski znajduje się w tym gronie od 1993r.

  Metafora (gr. μεταφορά), inaczej przenośnia – językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo wyrazy są ze sobą składniowo zestawione, tworząc związek frazeologiczny o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów, np. "od ust sobie odejmę", "podzielę się z wami wiadomością" lub "złote serce".Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Squaw Peak


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) – zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.
  Autohipnoza jako samodzielna metoda hipnotyczna, jest wykonywana i osiągana samodzielnie w stanie umysłu Alfa. Autohipnoza - jest przedmiotem badań hipnologii.
  Ernest Lawrence Rossi (ur. 26 marca 1933 w Shelton, Connecticut) – amerykański psychoterapeuta, psycholog, nauczyciel, autor licznych publikacji z zakresu psychoterapii. Uczeń Miltona H. Ericksona.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.
  Hipnoza (grec. ύπνος = ýpnos, w wolnym znaczeniu sen) – specyficzny stan psychiczny charakteryzujący się zwiększoną podatnością na sugestię.
  Spożytkowanie (ang. utilization) – jedno z najważniejszych pojęć terapii ericksonowskiej. Można je rozumieć w sposób węższy – jako podstawową strategię terapeutyczną, lub szerzej – jako ideę, jaka jest obecna we wszystkich zasadach terapii ericksonowskiej, we wszystkich strategiach, a także w postawie terapeuty.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.