• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Milisekunda

  Przeczytaj także...
  Tercja – pozaukładowa jednostka miary czasu oznaczająca jedną sześćdziesiątą część sekundy. Nazwa pochodzi od łacińskiego pars minuta tertia – trzecia część mała (godziny). Analogicznie tercja jest używana jako jednostka miary kąta. Obecnie nie jest stosowana.Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.
  Kadr (lub klatka filmowa) − pojedyncza klatka błony filmowej bądź fotograficznej, objętej ramami pola naświetlanego przez aparat fotograficzny lub kamerę filmową, dzięki zwolnieniu migawki. Pojedynczy kadr jest uznawany za najmniejszą (statyczną) jednostkę budulca filmowego.

  Milisekunda (ms) – podwielokrotna jednostka czasu w układzie SI, równa jednej tysięcznej sekundy. 1 ms = 10 s = /1000 s

  10 milisekund (jedna setna sekundy) nazywa się centysekundą i oznacza symbolem cs.

  100 milisekund (jedna dziesiąta sekundy) nazywa się decysekundą i oznacza symbolem ds.

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • 1 milisekunda (1 ms) – czas cyklu częstotliwości 1 kHz; czas potrzebny fali dźwiękowej na pokonanie ok. 34 cm
 • 1,000692286 milisekundy – czas potrzebny światłu do przebycia 300 kilometrów w próżni
 • od 1 do 5 milisekund – standardowy czas reakcji matrycy w monitorach LCD
 • 3 milisekundy – uderzenie skrzydłami muchy
 • 4 milisekundy – średni czas potrzebny do umieszczenia głowicy w wybranym obszarze zaawansowanych dysków twardych
 • 5 milisekund – uderzenie skrzydeł pszczoły
 • od 5 do 80 milisekund – tempo uderzeń skrzydłami kolibra
 • 8 milisekund – 1/125 sekundy, standardowy czas pracy migawki aparatu fotograficznego; czas zmiany biegów w przekładni DSG
 • 10 milisekund – czas cyklu częstotliwości 100 Hz
 • 16,67 milisekund (1/60 sekundy) – tercja; 60 Hz częstotliwość napięcia w sieci w Amerykach (m.in. USA, Kanada, Brazylia)
 • 20 milisekund – 50 Hz częstotliwość napięcia w sieci w Europie
 • 31,25 milisekund – stodwudziestoósemka, nuta grana przez 1/128 trwania całej nuty
 • 33,367 milisekund – czas trwania jednej klatki w formacie wideo 29,97 fps (system NTSC)
 • 41,667 milisekund – czas trwania jednej klatki w formacie wideo 24 fps (film w kinie)
 • 41,708 milisekund – czas trwania jednej klatki w formacie wideo 23.976 (24/1,001) fps
 • 50 milisekund – czas cyklu częstotliwości na granicy słyszalności, 20 Hz
 • 60 milisekund – czas cyklu częstotliwości 16,7 Hz używanej w sieciach trakcyjnych
 • od 5 do 80 milisekund – typowe opóźnienie w szerokopasmowym dostępie do Internetu (istotny parametr w grach online)
 • 134 milisekundy – czas potrzebny światłu na okrążenie ziemskiego równika
 • 300 do 400 milisekund – czas potrzebny ludzkiemu oku na mrugnięcie
 • 430 do 500 milisekund – popularne tempo w muzyce tanecznej (120−140 BPM)
 • 860 milisekund – średni czas spoczynku ludzkiego serca
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Ms. – miejscownik
 • Direct Shift Gearbox (niem. Direkt-Schalt Getriebe), w skrócie DSG - dwusprzęgłowa skrzynia biegów, która została opracowana przez Volkswagena i zastosowana po raz pierwszy w Golfie R32 jesienią 2003 roku. Czas reakcji to czas, który upływa pomiędzy momentem wysłania sygnału wzbudzającego do określonego obiektu a jego reakcją (wykonaniem działania) na ten sygnał.
  Warto wiedzieć że... beta

  Prędkość dźwięku w określonym ośrodku – prędkość rozchodzenia się w nim podłużnego zaburzenia mechanicznego.
  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, LCD (ang. Liquid Crystal Display) – urządzenie wyświetlające obraz, którego zasada działania oparta jest na zmianie polaryzacji światła na skutek zmian orientacji cząsteczek ciekłego kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.
  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.
  Granice słyszalności – skrajne (górna i dolna) częstotliwości fal dźwiękowych oraz dolna i górna wartość poziomu ciśnienia akustycznego dźwięków, które są słyszalne przez ucho ludzkie.
  NTSC – amerykański system telewizji analogowej. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazwy organu, który zatwierdził system - National Television System Committee (pl. Krajowy Komitet ds. Systemu Telewizyjnego).
  Uderzenia na minutę – częstotliwość, miara tempa utworu muzycznego lub akcji serca, wyznaczająca liczbę regularnych uderzeń metronomu lub ćwierćnut przypadających na jedną minutę.
  Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pustej przestrzeni. We współczesnej fizyce, technice oraz rozumieniu potocznym pojęcie próżni ma zupełnie odmienne konotacje.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.781 sek.